Κρήτη

"Τρέχουν" 4 προγράμματα επιχορηγήσεων

Αρχίζει με το νέο έτος η προκήρυξη προγραμμάτων για επιχορήγηση επενδύσεων.

Τα νεότερα μέχρι στιγμής είναι:

• Έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα LEADER που αφορά επενδύσεις στην ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου, καλύπτει πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, έχει επιχορήγηση 50% και προθεσμία υποβολής προτάσεων μέχρι την 20 Μαρτίου 2013.

• Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, στις 14 Ιανουαρίου θα προκηρυχθεί οριστικά το ΠΕΠ του ΕΣΠΑ που επιχορηγεί επενδύσεις σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (Μεταποίηση, Τουρισμό, Εμπόριο, Υπηρεσίες), για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις  και με επιχορήγηση για την Κρήτη 50%.

• Έχει προδημοσιευθεί το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ) και Επιχειρηματικά Πάρκα». Σύντομα αναμένεται η οριστική του προκήρυξη. Αφορά κυρίως μεταποιητικές επιχειρήσεις και προβλέπεται ποσοστό επιχορήγησης 50%.

• Σύντομα θα αρχίσει η εφαρμογή των προγραμμάτων  «Νέων ελευθέρων επαγγελματιών»  και «Επιχειρηματικότητας ανέργων γυναικών»  που επιχορηγούνται  από τον Ο.Α.Ε.Δ

Ένα βασικό κριτήριο στην επιτυχία μιας πρότασης είναι η ετοιμότητα του υποψήφιου στην υλοποίηση της επένδυσης. Κρίνουμε επομένως σκόπιμο κάθε ενδιαφερόμενος να προετοιμάζει στην επιχειρηματική του ιδέα.

Λεπτομέρειες για όλα τα παραπάνω δίνει από την "Επιχειρησιακή Κρήτης ο κ. Βαγγέλης Ανδριανάκης.

Σχόλια