Κρήτη

Επιμορφώνουμε εκπαιδευτικούς από τη... Μοζαμβίκη

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεχίζεται μέχρι την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου σεμινάριο επιμόρφωσης ομογενών εκπαιδευτικών από την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική και τη Μοζαμβίκη. Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Έργου: "Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Διασπορά" (2010-2013, πρόγραμμα ΕΣΠΑ) το οποίο  υλοποιείται από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι 27 εκπαιδευτικοί από το Νότιο Ημισφαίριο που συμμετέχουν στο σεμινάριο θα επιμορφωθούν σε θέματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης και ξένης και διδασκαλίας στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού και θα επισκεφθούν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους της Κρήτης.

Ειδικότερα φέτος, το περιεχόμενο του σεμιναρίου εστιάζει περισσότερο σε θέματα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) στον χώρο της διδακτικής της γλώσσας και της ιστορίας.

Αυτό οφείλεται στο ότι αντικείμενο του Έργου είναι ο σχεδιασμός ενός διαδικτυακού ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, το οποίο αφενός θα συμβάλει στην εξ αποστάσεως εκμάθηση και καλλιέργεια της ελληνομάθειας και αφετέρου θα συμπληρώσει και θα εμπλουτίσει τη συμβατική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές στο εξωτερικό. Το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης βρίσκεται σε φάση δοκιμαστικής εφαρμογής και αξιολόγησης από εκπαιδευτικούς στη διασπορά και αναμένεται να παραδοθεί σε ολοκληρωμένη μορφή στο Υπουργείο Παιδείας στα τέλη του 2013.

Σχόλια