Κρήτη

Υπέγραψαν τις συμβάσεις κατασκευής έργων στο ΔΔ Γαλιάς

Έπεσαν οι υπογραφές για τις δύο εργολαβικές συμβάσεις κατασκευής έργων για το ΔΔ Γαλιάς. Πιο συγκεκριμένα, υπογράφτηκε η σύμβαση κατασκευής κεντρικού αποχετευτικού αγωγού για το ΔΔ Γαλιάς του Δήμου Φαιστού καθώς και η σύμβαση κατασκευής του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων για το ΔΔ Γαλιάς του Δήμου Φαιστού.

Η προγραμματική σύμβαση υπογράφτηκε μεταξύ του φορέα υλοποίησης του έργου και του νόμιμου εκπροσώπου του Προέδρου της ΔΕΥΑ Φαιστού κ. Κουλεντάκη Ιωάννη με τον εκπρόσωπο της εταιρείας ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΕ κ. Ορφανάκη Αντώνιο που θα κατασκευάσει και το έργο.

Ο παραπάνω ανάδοχος, αναδείχθηκε κατά τη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Φαιστού και υποχρεούται να παραδώσει το έργο στο χρονικό διάστημα που ορίζει η σύμβαση. Επίσης να σημειωθεί ότι και τα δύο έργα έπειτα από τη σχετική έκπτωση που επετεύχθη θα κοστίσουν  συνολικά 1.064.412€ και είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου.

Με αφορμή της υπογραφή της σύμβασης, η Δήμαρχος Φαιστού εξέφρασε την ικανοποίηση της για τα σημαντικά  έργα που ξεκινούν  επισημαίνοντας ότι η Δημοτική Αρχή έχει ως προτεραιότητα σημαντικά αναπτυξιακά έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Σχόλια