Κρήτη

Απαντήσεις για το Green Point του Ηρακλείου

Για τη δημιουργία ενός Πράσινου Σημείου στην πόλη του Ηρακλείου, στα πλαίσια του προγράμματος με την ονομασία Green Points, απάντησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Κωστής Χατζηδάκης. στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη, και ενημερώνει ότι η εν λόγω πρόταση περιλαμβάνεται στη λίστα αναπληρωματικών έργων.

Πριν μερικούς μήνες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της 3ης πρόσκλησης του προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος. Στην αξιολόγηση αυτή για πρώτη φορά συμπεριλήφθη λίστα αναπληρωματικών έργων, γεγονός πολύ σημαντικό, καθώς εξασφαλίζει τη δυνατότητα αντικατάστασης, χωρίς καθυστέρηση όποιου έργου από τα εγκεκριμένα δεν καταφέρει να εξελιχθεί όπως έχει σχεδιαστεί.

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στην πρόταση με κωδική ονομασία Green Points (Α.Π. 1843/24-04-2012). Η περιβαλλοντική σημασία του έργου, που θα επιτρέψει τη δημιουργία των πρώτων ανοιχτών και άμεσα προσβάσιμων από τους πολίτες σημείων  ανακύκλωσης στη χώρα (πράσινα σημεία, green points), όπως γίνεται αντιληπτό, είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Τονίζεται ότι η πρόταση που υποβλήθηκε περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Πράσινου Σημείου στην πόλη του Ηρακλείου, όπου βρίσκεται σήμερα συγκεντρωμένο το 1/3 του πληθυσμού της Κρήτης και που εξυπηρετεί τουριστικά περί το 1.500.000 επισκεπτών ετησίως.

Πιο συγκεκριμένα στην Απάντησή του, ο Υπουργός επισημαίνει ότι «η λίστα αναπληρωματικών έργων θα είναι σε ισχύ έως την 30η Ιουλίου 2014». Ακόμα τονίζει «ότι η επιλογή των προς υλοποίηση έργων γίνεται από την επιτροπή επιλογής πράξεων του Προγράμματος, ύστερα από συγκριτική αξιολόγηση και βάσει διαδικασίας και προεγκεκριμένων από την επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος κριτηρίων».

Σχόλια