Κρήτη

Τροπολογία για τους νέους επιστήμονες από το Μάξιμο Σενετάκη

Τους νέους επιστήμονες, την καινοτομία, αλλά και την έρευνα στηρίζει ο βουλευτής Ν.Δ. Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης, μέσα από σχετική τροπολογία που προώθησε.

Ο βουλευτής κατέθεσε τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση & Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», η οποία και έγινε δεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό.  

Στο πλαίσιο της τροπολογίας του, ο Μάξιμος Σενετάκης ζητά να υπάρξει σχετική πρόβλεψη, ώστε οι Έλληνες μαθητές που διακρίνονται στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για νέους Επιστήμονες καταλαμβάνοντας μία από τις τρεις πρώτες θέσεις, να μπορούν να εισάγονται σε τμήματα Ελληνικών Πανεπιστημίων, τα οποία έχουν αντίστοιχο αντικείμενο σπουδών με αυτό στο οποίο διακρίθηκαν στο διαγωνισμό.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εξηγεί στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που κατέθεσε, ότι η πρόταση του σχετίζεται με τον σκοπό του διαγωνισμού, που είναι να εντοπιστούν ταλαντούχοι νέοι και να τους δοθούν κίνητρα και ευκαιρίες για να αξιοποιήσουν τις ικανότητες τους. Ανάμεσα σε αυτά εντάσσονται και οι σπουδές στα αντίστοιχα ελληνικά ιδρύματα, οπού οι ικανότητες των ταλαντούχων νέων μπορούν μέσα από την εκπαίδευση και την εξειδίκευση μα διευρυνθούν.

Σχόλια