Κρήτη

Εναλλαγή στο περιφερειακό Συμβούλιο

Στις 2 Ιανουαρίου, στη θέση του εκλεγμένου Περιφερειακού Συμβούλου της ανεξάρτητης παράταξης πολιτών «Μια Κρήτη, περιβάλλον - άνθρωπος» Αντώνη Ανηψητάκη ανέλαβε τα καθήκοντά του ως νέος Περιφερειακός Σύμβουλος ο Αριστείδης Παπαδάκης ο οποίος ήταν ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου της παράταξης.

Η εναλλαγή αυτή έγινε σύμφωνα με τον κανονισμό της παράταξης, όπως έχει αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση. Τα δύο μέλη της παράταξης συνεργάστηκαν στενά όλο το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο της εκπροσώπησης της παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Μετά την ορκωμοσία του ο Αριστείδης Παπαδάκης δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να συνεχίσει στο ίδιο θετικό πνεύμα το έργο του προκατόχου του ό οποίος έθεσε ψηλά τον πήχη. «Ο θεσμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης είναι ένα βασικό βήμα δημοκρατίας και αποκέντρωσης που δυστυχώς ξεκίνησε κουτσά και έχει ανάγκη από μια γενναία μεταρρύθμιση για πραγματική ανεξαρτησία από το κεντρικό κράτος, περισσότερες αρμοδιότητες, πόρους, συμμετοχή των πολιτών, έλεγχο και διαφάνεια.

Κεντρική θέση για μας έχει η στροφή της τοπικής πολιτικής σε κατευθύνσεις ποιότητας ζωής, τοπικής ευημερίας, κοινωνικής συνοχής και συμφιλίωσης με το περιβάλλον. Τις κατευθύνσεις αυτές θα προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε σε όλες τις μικρές και μεγάλες τοπικές μάχες που έρχονται, μέσα από ευρύτερες συνεργασίες».

Στο πρόγραμμά μας δηλώνουμε με έμφαση ότι «η Μια Κρήτη είναι κίνηση πολιτών! Είμαστε ανεξάρτητοι ενεργοί πολίτες απ' όλη την Κρήτη, που συμπορευτήκαμε με ανιδιοτέλεια σε αγώνες προστασίας του κοινού μας πλούτου απ' τον Κάβο Σίδερο, ως το Ελαφονήσι. Η κίνησή μας ως αυτοδιοικητική παράταξη ισότιμων πολιτών είναι ανεξάρτητη από κόμματα και δεν έχει προνομιακή σχέση με κανένα κόμμα.

Στην κίνηση «Μια Κρήτη» όλοι και όλες συμμετέχουν ως άτομα και όχι ως εκπρόσωποι κομμάτων ή άλλων συλλογικών φορέων. Όσοι και όσες είναι μέλη κομμάτων αυτοδεσμεύονται να μη προσπαθούν να επιβάλλουν κομματικές αποφάσεις στην παράταξη. Η «Μια Κρήτη» φιλοδοξεί να προκαλέσει τα κόμματα να αποκτήσουν αυτοδιοικητικό λόγο. Τυχόν υποστήριξή της από κόμματα δεν αναιρεί την ανεξαρτησία της ούτε υποκαθιστά την αυτοτέλεια της».

Σχόλια