Κρήτη

Ξεκινά η συζήτηση για τη συγχώνευση φορέων

Ξεκινά σήμερα η συζήτηση του Νομοσχεδίου για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου και τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, στην συνεδρίαση της Ολομέλειας, στις 6:00 μ.μ. με εισηγητή από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας τον Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Μάκη Βορίδη.

Με τις διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου υλοποιείται η συγχώνευση και η κατάργηση μιας σειράς οργανισμών και φορέων, των οποίων η αποστολή είτε δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες είτε μπορεί το έργο τους να γίνει πιο αποτελεσματικό με ευρύτερες συνεργασίες και συγχωνεύσεις. Πιο συγκεκριμένα καταργούνται οκτώ φορείς των οποίων η αποστολή και ο ρόλος μπορεί να ασκηθεί από κάποια υφιστάμενη δομή και συγχωνεύονται 197 νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα.

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο συστήνεται η Γενική Γραμματεία για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου. Στόχος της Γραμματείας Συντονισμού θα είναι η οργάνωση του Κυβερνητικού έργου, ο συντονισμός των δημόσιων πολιτικών και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού προγράμματος και τη διαχείριση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την πορεία εκτέλεσης του.

Σχόλια