Κόσμος

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πράσινο φως για 3 ψηφιακά προγράμματα 2 δισ. ευρώ

Στόχος των προγραμμάτων είναι η παροχή ψηφιακής τεχνολογίας προς όφελος πολιτών, δημόσιας διοίκησης κι επιχειρήσεων

Προκειμένου η δεκαετία αυτή να γίνει η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Έπιτροπή αποδεσμεύει χρηματοδοτήσεις ύψους 2 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακή Ένωση», με στόχευση στην διεύρυνση των υπηρεσιών ψηφιακής τεχνολογίας προς όφελος των πολιτών, της δημόσιας διοίκησης, αλλά και των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το ΣΕΠΕ, οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και για τα άλλα δυο ειδικά προγράμματα εργασίας, θα δημοσιευθούν έως το τέλος Νοεμβρίου και περισσότερες προσκλήσεις θα δημοσιευθούν το 2022.

Υλοποίηση

Τα προγράμματα εργασίας θα υλοποιηθούν κυρίως μέσω επιχορηγήσεων και δημόσιων συμβάσεων. Το κύριο πρόγραμμα εργασίας, ύψους €1,38 δισ., θα εστιάσει τις επενδύσεις στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), του cloud και των χώρων δεδομένων, των κβαντικών υποδομών, των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και της ευρείας χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία, έως το τέλος του 2022.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Η «Ψηφιακή Ευρώπη» είναι η πρώτη χρηματοδοτική δράση της ΕΕ που επικεντρώνεται στην παροχή ψηφιακής τεχνολογίας προς όφελος των πολιτών, της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρήσεων. Με συνολικό προϋπολογισμό €7,5 δισ. για διάστημα 7 ετών θα επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψη και θα διαμορφώσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας της Ευρώπης, αποφέροντας οφέλη ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα με αυτό το κύριο πρόγραμμα εργασίας, η Επιτροπή δημοσίευσε άλλα δύο ειδικά προγράμματα εργασίας.

Το πρώτο ειδικό πρόγραμμα εργασίας επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με προϋπολογισμό ύψους €269 εκατ. έως το τέλος του 2022.

Ενώ στη δημιουργία και τη λειτουργία του δικτύου των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, επικεντρώνεται το δεύτερο ειδικό πρόγραμμα εργασίας με προϋπολογισμό ύψους €329 εκατ., έως το τέλος του 2023.

Το κύριο πρόγραμμα εργασίας για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα περιλαμβάνει επενδύσεις, όπως η ανάπτυξη κοινών χώρων δεδομένων. Πρόκειται για χώρους δεδομένων για τη μεταποίηση και την κινητικότητα, που θα διευκολύνουν τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων για μικρομεσαίες εταιρείες, startups και για τον δημόσιο τομέα.

Ποιες επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν:

  • Η ανάπτυξη ομοσπονδιακών υποδομών και υπηρεσιών από το edge cloud, δηλαδή μια ραχοκοκαλιά ψηφιακών λύσεων, που θα διασφαλίζει ασφαλείς ροές δεδομένων.
  • Η δημιουργία εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού για λύσεις που βασίζονται στην ΤΝ, προκειμένου να ενισχυθεί η χρήση της για την αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προκλήσεων: κλιματική αλλαγή, βιώσιμη υγειονομική περίθαλψη, για έξυπνες πόλεις.
  • Η ανάπτυξη ασφαλούς υποδομής κβαντικής επικοινωνίας για την ΕΕ (EuroQCI), που θα προσφέρει υψηλή ανθεκτικότητα έναντι κυβερνοεπιθέσεων.
  • Ο σχεδιασμός και η παροχή μεταπτυχιακών μαθημάτων σε βασικές προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Κόμβοι καινοτομίας

Στο ειδικό πρόγραμμα εργασίας για την κυβερνοασφάλεια προβλέπονται επενδύσεις στην ανάπτυξη προηγμένου εξοπλισμού, εργαλείων και υποδομών δεδομένων για την ψηφιακή ασφάλεια.

Μέσω του δεύτερου ειδικού προγράμματος, που εγκρίθηκε, θα χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη δικτύου ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, που θα παρέχει πρόσβαση σε δοκιμές τεχνολογίας και θα υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο των πολιτικών της Ε.Ε., ιδίως της βιομηχανικής πολιτικής και της πολιτικής για τις μικρομεσαίες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για τη στήριξη των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα στη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια