Κόσμος

Βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας Ευρωσύμβουλοι το πρώτο εξάμηνο του 2021

Σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών κατέγραψε για το πρώτο εξάμηνο του 2021, η εισηγμένη εταιρεία Ευρωσύμβουλοι ΑΕ

Σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών κατέγραψε για το πρώτο εξάμηνο του 2021, η εισηγμένη εταιρεία Ευρωσύμβουλοι ΑΕ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού της χρήσης 1.1.2021 - 30.6.2021, ο όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 1,997 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 568.000 ευρώ. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 461.000 ευρώ, ενώ και το EBITDA του ομίλου βελτιώθηκε σημαντικά, ανερχόμενο σε 568.000 ευρώ, αυξημένο κατά περίπου 435%. σον αφορά τη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 1,966 εκατ. ευρώ, ενώ και τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σημαντικά, αγγίζοντας τα 495.000 ευρώ. Βελτίωση παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων της μητρικής εταιρίας, τα οποία ανήλθαν σε 384.000 ευρώ, ενώ το EBITDA της μητρικής διαμορφώθηκε στα 657.000 ευρώ, αυξημένο κατά 385%, σε σχέση πάντα με την προηγούμενη χρήση.

Συνεπεία των ανωτέρω, ο όμιλος πλέον επέστρεψε μετά από σημαντικό χρονικό διάστημα σε θετική καθαρή θέση, η οποία ανέρχεται πλέον στα 185.000 ευρώ. Σημαντική είναι και η βελτίωση της καθαρής θέσης της εταιρείας, που ανέρχεται πλέον στις 642.000 ευρώ. Βελτίωση παρουσίασε και ο δείκτης του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ανερχόμενος πλέον σε 0,85 έναντι του 0,58 στις 31.12.2020. Τέλος και στο πρώτο εξάμηνο του 2021 συνέχισε η απομόχλευση του δανεισμού του ομίλου, μειωμένη κατά 300.000 έναντι της 31.12.2020.

Η διοίκηση της Ευρωσύμβουλοι εκτιμά ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, δημιουργεί ιδιαίτερα θετικές προοπτικές, δεδομένων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων τα οποία καλείται να υλοποιήσει η χώρα, στα πλαίσια, τόσο της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2021 - 2027, όσο και του Ταμείου Ανάκαμψης 2021 - 2025 και του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης για τις Λιγνιτικές Περιοχές. Σε αυτό το περιβάλλον ο όμιλος κατέχει μία σημαντική θέση αναλαμβάνοντας την υλοποίηση έργων για κεντρικούς φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Τέλος η διοίκηση, σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης του Ιουλίου του 2021 για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 3.708.370 χιλ. μετοχών ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ, προετοιμάζεται για τις απαιτούμενες ενέργειες υλοποίησης της απόφασης αυτής.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια