Κόσμος

Τι θέλουν και πώς βλέπουν την Ε.Ε. οι πολίτες - Τι δείχνει πανευρωπαϊκή έρευνα

Μεγάλη πανευρωπαϊκή έρευνα δείχνει στήριξη των πολιτών για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και αποκαλύπτει τις απόψεις τους

Ιδιαίτερης σημασίας είναι τα ευρήματα της πρώτης έρευνας του Ευρωβαρόμετρου που διεξήχθη από κοινού για τα δύο θεσμικά όργανα της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έρευνα του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε μεταξύ 22 Οκτωβρίου και 20 Νοεμβρίου 2020 στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και αποκαλύπτει ότι η συντριπτική πλειονότητα (92%) σε όλα τα κράτη-μέλη απαιτεί «να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η φωνή των πολιτών στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης».

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία αποτέλεσε και την αφορμή για τη διενέργειά της, αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό: Θα δημιουργήσει ένα νέο δημόσιο φόρουμ για ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς, διαφανή και δομημένη συζήτηση με τους Ευρωπαίους σχετικά με τα ζητήματα που τους αφορούν και επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή.

Η Διάσκεψη για το μέλλον

Τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα έχει θετικό αντίκτυπο για τη δημοκρατία εντός της Ε.Ε.: το 76% συμφωνεί ότι αποτελεί σημαντική πρόοδο για τη δημοκρατία εντός της Ε.Ε. (το 25% «συμφωνεί απόλυτα» και το 51% «μάλλον συμφωνεί»), καθώς την άποψη αυτή υποστηρίζει σαφής πλειονότητα σε κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. Οι απαντήσαντες θεωρούν ότι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά άτομα απ’ όλα τα κοινωνικά στρώματα (51%), ενώ το 47% δηλώνει ότι θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο οι νέοι, καθώς και οι εθνικές κυβερνήσεις (42%) και οι πανεπιστημιακοί, εμπειρογνώμονες, διανοούμενοι και επιστήμονες (40%). Λίγο πάνω από το ήμισυ των Ευρωπαίων (51%) θα ήθελαν να συμμετάσχουν οι ίδιοι, ενώ οι Ιρλανδοί απαντήσαντες ήταν οι πιο ενθουσιώδεις (81%), ακολουθούμενοι από τους Βέλγους (64%), τους Λουξεμβούργιους (63%) και τους Σλοβένους (63%).

Η φωνή των πολιτών στην Ε.Ε.

Μολονότι η ψήφος στις ευρωπαϊκές εκλογές θεωρείται σαφώς (από το 55% των απαντησάντων) ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι οι φορείς λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ε.Ε. ακούν τη φωνή των πολιτών, υποστηρίζεται σθεναρά ότι οι πολίτες της Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο λόγο στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης. Από το 92% που πιστεύει ότι η φωνή των πολιτών της Ε.Ε. θα πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη, το 55% «συμφωνεί απόλυτα» και το 37% «μάλλον συμφωνεί». Μόνο το 6% διαφωνεί με τη δήλωση.

Το μέλλον της Ευρώπης

Έξι στους δέκα δηλώνουν ότι η κρίση του κορωνοϊού τούς έχει ωθήσει να αναλογιστούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρύτατη πλειοψηφία (92%) στα 27 κράτη-μέλη συμφωνεί ότι οι φωνές των Ευρωπαίων θα πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη για αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης

Έξι στους δέκα Ευρωπαίους συμφωνούν ότι η κρίση του κορωνοϊού τούς έκανε να προβληματιστούν σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το 19% “συμφωνεί απόλυτα” και το 41% “μάλλον συμφωνεί”), ενώ το 39 % διαφωνεί ως προς αυτό (το 23% “μάλλον διαφωνεί” και το 16% “διαφωνεί εντελώς”).

Οι απαντήσαντες κλήθηκαν να επιλέξουν τις εξελίξεις που επιθυμούν να δουν όσον αφορά στο μέλλον της Ευρώπης: η ύπαρξη συγκρίσιμου βιοτικού επιπέδου (35%) και ισχυρότερης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών (30%) είναι οι δύο πιο συχνά αναφερθείσες εξελίξεις. Οι Ευρωπαίοι δίνουν επίσης προτεραιότητα στην ανάπτυξη κοινής πολιτικής για την υγεία (25%) και συγκρίσιμων εκπαιδευτικών προτύπων (22%).

Πλεονεκτήματα και προκλήσεις

Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι ο σεβασμός της Ε.Ε. για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου (32%), καθώς και η οικονομική, βιομηχανική και εμπορική της δύναμη (30%), αποτελούν τα κύρια πλεονεκτήματά της. Ο σεβασμός της Ε.Ε. για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου κατατάσσεται ως το σημαντικότερο (ή κοινό σημαντικότερο) πλεονέκτημα σε 14 χώρες, και η άποψη αυτή κυριαρχεί ιδίως στη Σουηδία, όπου το 58% θεωρεί ότι αυτό αποτελεί βασικό πλεονέκτημα. Η οικονομική, βιομηχανική και εμπορική δύναμη της Ε.Ε. κατατάσσεται ως το σημαντικότερο πλεονέκτημα (μόνο του ή συνδυαστικά με άλλα πλεονεκτήματα) σε εννέα χώρες, με επικεφαλής τη Φιλανδία (45%) και την Εσθονία (44%).

Η κλιματική αλλαγή θεωρείται σαφώς η κύρια παγκόσμια πρόκληση που επηρεάζει το μέλλον της Ε.Ε., καθώς το 45% των Ευρωπαίων επέλεξε την εν λόγω πρόκληση ως την κυριότερη. Το δεύτερο και το τρίτο συχνότερα αναφερθέν ζήτημα, με παρόμοια ποσοστά, είναι η τρομοκρατία (38%) και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την υγεία (37%). Η αναγκαστική μετανάστευση και ο εκτοπισμός είναι η τέταρτη συχνότερα αναφερθείσα πρόκληση, την οποία ανέφερε λίγο πάνω από το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων (27%).

Η ΕΡΕΥΝΑ

Η ταυτότητα του ειδικού Ευρωβαρόμετρου

Αυτή η έρευνα (με αριθμό 500) του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου με θέμα “Το μέλλον της Ευρώπης” (EB94.1) πραγματοποιήθηκε μεταξύ 22 Οκτωβρίου και 20 Νοεμβρίου 2020 στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε., και ζητήθηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έρευνα διεξήχθη διά ζώσης και συμπληρώθηκε με διαδικτυακές συνεντεύξεις κατά περίπτωση, λόγω της πανδημίας. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά περίπου 27.034 συνεντεύξεις.

Σημειώνεται ότι η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης είναι μια σειρά διαλόγων και συζητήσεων με τη συμμετοχή πολιτών, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε πολίτες απ’ όλη την Ευρώπη να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις για τον κορωνοϊό.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια