Κόσμος

Δεσμεύονται για την ανάκαμψη της Ευρώπης οι τράπεζες

Την δέσμευση τους να συμβάλλουν στην προοδευτική ανάκαμψη και ανάπτυξη της Ευρώπης εκφράζουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, όπως προέκυψε από την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ), μέλη της οποίας είναι οι τραπεζικές ενώσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου.

Την Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπροσώπησαν η Πρόεδρός της και Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κα. Λούκα Κατσέλη και ο Γενικός της Γραμματέας κ. Χρήστος Γκόρτσος.

Τα μέλη του ΔΣ, υπό την προεδρία του κ. Frederic Oudea, προέδρου της ΕΤΟ, επιβεβαίωσαν τη δέσμευση του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου για τη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, την υποστήριξη της ανάπτυξης και τη συμβολή του στην ευημερία της Ευρώπης.

Το ΔΣ συμφώνησε επίσης να συμβάλει στην επιτάχυνση της προσπάθειας βελτίωσης των προτύπων δεοντολογίας και των ορθών πρακτικών στις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Αναφορικά με την ολοκλήρωση των ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, διαδικασία κοινώς γνωστή ως «Βασιλεία IV», το ΔΣ της ΕΤΟ χαρακτήρισε την εν λόγω δέσμη προτάσεων ως ιδιαιτέρως επιβαρυντική.

Σύμφωνα με το ΔΣ, τα εν λόγω μέτρα μπορεί να αποτελέσουν απειλή για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, ιδιαίτερα στους τομείς της κτηματαγοράς και των εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και ενδεχομένως να βλάψουν την ανταγωνιστική θέση των ευρωπαϊκών τραπεζών στην παγκόσμια αγορά.

Το ΔΣ της ΕΤΟ κάλεσε τις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς ρυθμιστικές αρχές, τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους επόπτες να εφαρμόσουν μια ισορροπημένη προσέγγιση κατά τον προσδιορισμό των επιχειρησιακών προϋποθέσεων του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα, ως μέρους του συνολικού διεθνούς πλαισίου. Η επίτευξη ισορροπίας και η προσεκτική προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου είναι απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης στρατηγικών που υποστηρίζουν μια μακροπρόθεσμη επιχειρηματική προσέγγιση εκ μέρους των τραπεζών.

Επίσης το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΟ χαιρέτισε την υιοθέτηση της εποπτικής απαίτησης TLAC (Total Loss-Absorbing Capacity), ενός νέου διεθνούς προτύπου για τις παγκοσμίως συστημικώς σημαντικές τράπεζες, και συμφώνησε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για την επανεκκίνηση των συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με το κατάλληλο επίπεδο προσαρμογής της ικανότητας απορρόφησης ζημιών στο πλαίσιο της εξυγίανσης τραπεζών.

«Το 2016 αποτελεί κρίσιμο έτος για τον κλάδο μας. Όλοι αναμένουμε να ληφθούν οριστικές αποφάσεις. Χρειαζόμαστε βεβαιότητα και περισσότερη σαφήνεια», ανέφερε ο κ. Oudea. «Χρειαζόμαστε επαρκή διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου προκειμένου να επιτύχουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η εξέλιξη αυτή είναι απολύτως κρίσιμη για το μέλλον μας. Είμαστε έτοιμοι και επιθυμούμε να συνεργαστούμε στενά με κάθε εμπλεκόμενο φορέα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η ισορροπία αυτή θα επιτευχθεί.»

Περαιτέρω, το ΔΣ επισήμανε και άλλες πρόσθετες δομικές εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης νέων τεχνολογιών οι οποίες δίνουν στις τράπεζες νέες ευκαιρίες να μετασχηματίσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα.

Τέλος, σε συνέχεια προηγούμενων συζητήσεων αναφορικά με τα πρότυπα δεοντολογίας και τις καλές πρακτικές στον τραπεζικό τομέα, τα μέλη του ΔΣ συμφώνησαν πλήρως ότι είναι αναγκαίο όλοι οι παράγοντες του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου να προωθήσουν τη σημασία των προτύπων συμπεριφοράς προκειμένου να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη προς το τραπεζικό σύστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΣ της ΕΤΟ επιθυμεί επίσης να επαναλάβει ότι ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί σημαντικό συνεργάτη των κυβερνήσεων και των αρμοδίων αρχών στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επιπλέον, ο τραπεζικός κλάδος έχει διαδραματίσει και θα συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και μέτρων γι' αυτά τα θέματα.

Το ΔΣ εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του σχετικά με τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα σε ένα ολοένα αυξανόμενο αριθμό κρατών μελών της Ευρώπης με στόχο την προώθηση του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού και της ένταξης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σχόλια