Κόσμος

Χαιρετισμός Αντ. Σηφάκη στο Startup Europe Week

Το πρώτο πανευρωπαϊκό συνέδριο "Startup Europe Week" που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά 4 και 5 Φεβρουαρίου με επίσημο πρεσβευτή το Σύλλογο Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Youth Entrepreneurship Club) και συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης / Π.Ε.Χανίων και το ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου και επιτυχημένος επιχειρηματίας στο χώρο του τουρισμού, ο κ. Αντίπας Σηφάκης, χαιρέτισε την πρωτοβουλία αυτή, αναφέροντας τα εξής:

«Χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία των διοργανωτών και καλημερίζοντας όλους τους παρευρισκόμενους τόσο στην αίθουσα όσο και όσους παρακολουθούν την διημερίδα online σας εύχομαι την καλύτερη επιτυχία στην επίτευξη των στόχων που θέσατε.

Τόσο η Περιφέρεια Κρήτης - για αυτό και η συν διοργάνωση- όσο και προσωπικά ως επιχειρηματίας και αιρετός αρμόδιος για θέματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας θεωρούμε ότι πρωτοβουλίες σαν αυτή σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο προσφέρουν την καλύτερη δυνατή ενημέρωση και ευκαιρία διασύνδεσης και σύνθεσης απόψεων μεταξύ νέων επιχειρηματιών, νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και καινοτόμων ιδεών με τον πιο έξω από αυτούς κόσμο.  Αυτόν (τον κόσμο) των φορέων, ιδρυμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ.  με στόχο την δημιουργία κλίματος συνεργασίας και συνεννόησης αμφότερα και την δημιουργία εν τέλει του οικοσυστήματος αυτού που θα παραγκωνίζει αγκυλώσεις πολιτικές ή άλλες και θα προχωρεί  σταθερά στην επόμενη μέρα με σημείο εκκίνησης την νεανική επιχειρηματικότητα.  

Δυστυχώς τα πράγματα στην χώρα μας δεν είναι απλά και εύκολα, όχι τόσο λόγο των αδυναμιών του συστήματος οικονομίας αλλά κυρίως δομικά λόγο της ανύπαρκτης κουλτούρας συνεννόησης κατά συνέπεια και της κουλτούρας ενός νέου ανθρώπου προς το επιχειρείν ως άποψη πρώτα και ως διέξοδο μετέπειτα.  

Εδώ κυρίως βρίσκετε και ο ρόλος των θεσμών, στην υποστήριξη δηλαδή δομών τέτοιων που θα επιτρέπουν την υγιή μετακίνηση ιδεών, αναγκών και επιχειρειν μεταξύ του οικοσυστήματος.  Δομές ακόμα που και θα στεγάζουν προσωρινά το νέο επιχειρειν,  δομές που θα προσελκύσουν και την χρηματοδότηση των παραπάνω.  Δε θα κουράσω με έννοιες κατανοητές καλύτερα από εσάς (όπως hubs, co-working spaces, πάρκα , δίκτυα επιχειρηματικών αγγέλων, κλπ.) αλλά θα ήθελα να γνωρίζετε ότι η Περιφέρεια Κρήτης είχε αναλάβει Πρωτοβουλίες σχετικά με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Μπορεί να μην ευδοκίμησαν μεν στην καθημερινότητα μας, αλλά όπως τίποτα δεν πάει χαμένο, ήταν και η αρχή σε μια συζήτηση που βοήθησε ώστε να υπάρχει η χάρτα , το Στρατηγικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης σε σχέση με την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία.

Εν ταχύς, το 2011 ιδρύθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΚΚ) του οποίου πρόεδρος ήταν ο  καθηγητής Λευτέρης Οικονόμου με ευθύνες τότε, μεταξύ άλλων θεμάτων- που κυρίως αφορούσαν στην ισχυροποίηση των ιδρυμάτων του νησιού σε θέματα ερευνητικής Καινοτομίας - και την δικτύωση τους παγκοσμίως, και θέματα νέου επιχειρείν όπως:

  • Την συμβολή στη σύνταξη ενός Στρατηγικού Σχεδίου της Περιφέρειας για την Καινοτομία περιλαμβανομένης  της καταγραφής νέων τομέων που προσφέρονται για επιχειρηματική δράση καθώς και της ταυτοποίησης νομικών ή άλλων εμποδίων στην επιχειρηματική ή άλλη δράση.
  • Την δημιουργία «γραφείου μιας στάσης» (one-stop-shop) στην Περιφέρεια για την υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας.
  • Την εύρεση και ανάδειξη άριστων παραδειγμάτων (Best practices) επιχειρηματικής δράσης προς μίμηση ή/και ενίσχυση.
  • Την καθιέρωση του θεσμού «Ημέρες Καινοτομίας» στην Κρήτη και η οργάνωση διάφορων εκδηλώσεων με θεματική στόχευση.
  • Την καθιέρωση ετήσιων βραβείων Νεανικής & Φοιτητικής επιχειρηματικότητας.
  • Την δημιουργία Περιφερειακού Ταμείου Καινοτομίας (Regional Innovation Fund)  για την αρχική χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων (seed funding) και την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων.
  • Την προώθηση της δικτύωσης μέσω clusters, technology platforms κλπ.
  • Την δημιουργία δικτύου έμπειρων επιχειρηματιών που θα λειτουργούν σαν καθοδηγητές (Mentors) στους νέους επιχειρηματίες μέσω και των υφιστάμενων φορέων (Σύνδεσμοι, Επιμελητήρια κλπ)
  • Την ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιφέρειας μέσω της δικτύωσης με (Κρήτες) επιχειρηματίες από άλλες χώρες και η υποστήριξη μετακίνησης νέων επιχειρηματιών από την Κρήτη σε άλλες χώρες για την απόκτηση εμπειρίας και τη δικτύωση.

και άλλων

Σήμερα μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Κρήτης 2014-2020, καταγράφηκαν ως πρωτίστης σημασίας οι τομείς οικονομίας, οι οποίοι μπορούν και θα φέρουν με την στήριξη του προγράμματος , την απαραίτητη υπεραξία στο νησί μας.  Μέσω του Πρώτου θεματικού στόχου είναι καταρχήν η «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» όπου δίνεται πολύ μεγάλο βάρος στην «έξυπνη εξειδίκευση» και μέσω του τρίτου θεματικού στόχου η «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)».

Τομείς της Κρητικής μας Οικονομίας όπως οι Tεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών , ο Τουρισμός μας,  η Ενέργεια και το Περιβάλλον, ο Κρητικός  Πολιτισμός, η  Επιχειρηματικότητα, η Πράσινη Ανάπτυξη και ο Πρωτογενής μας τομέας είναι εκείνοι που μπορούν να μας διαφοροποιήσουν στην παγκόσμια αγορά.

Είναι και οι τομείς που η Καινοτομία καλείται να παντρευτεί το Επιχειρείν ή το αντίστροφο με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικών και διαφοροποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι επίσης οι τομείς που το νέο επιχειρείν καλείται να πρωτοπορήσει .

Υπάρχει σήμερα αυτό το Οικοσύστημα στη Κρήτη;

Ας θεωρήσουμε ότι όλα τα παραπάνω ήταν απλά η αρχή σε αυτήν τη συζήτηση , πρωτοβουλίες όπως η σημερινή είναι αυτές που θα συνθέσουν το πραγματικό οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.  Άλλες , όπως το Open Coffee ή τα Ted, αυτές μεταξύ των φοιτητών στα ιδρύματα τους και αυτές με τα κατάλληλα προγράμματα του Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης, ουσιαστικά είναι η βάση μας.

Παράλληλα, μπορούμε εύκολα -και το οφείλουμε στους νέους αυτό- να κινητοποιήσουμε όλες τις πρωτοβουλίες για Startups που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να συμμετέχουν ή να αναλάβουν πρωτοβουλίες στην Κρήτη υπό την αιγίδα μας. Έτσι θα υπάρχει πραγματική και ουσιαστική κινητικότητα στον χώρο.

Είναι γνωστή η πρόταση μου για το Startup Crete, μια πρόταση για την καινοτομική επιχειρηματικότητα, στο πρότυπο ίσως του Startup Greece. Η δημιουργία δηλαδή ενός οργανισμού ο οποίος να συνδυάζει ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων, έναν ιστότοπο (portal) με πλήρη διαδικτυακή παρουσία, μια σειρά σεμιναρίων επιχειρηματικής επιτάχυνσης με σκοπό την επιμόρφωση των νέων επιχειρηματιών, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις ιδέες τους σε προϊόντα και υπηρεσίες, να παρουσιάσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια σε πιθανούς επενδυτές και τη διασύνδεση όλων των συστατικών του οικοσυστήματος.

Σαν δεύτερη φάση θα μπορούσαν να αξιολογηθούν επιχειρηματικά σχέδια και να επιλεγούν ομάδες για ένταξη σε πρόγραμμα επιχειρηματικής επώασης και επιτάχυνσης σε κάποιο κτήρια της δομής αυτής.

Στα πλαίσια μιας τέτοιας λογικής δομών, χαιρέτισα πρώτος και στέκομαι δίπλα σε πρωτοβουλίες -όπως αυτή της δημιουργίας « Κόμβου Επιχειρηματικότητας -HUB» που προήρθε από το Επιμελητήριο Ηρακλείου , το Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης και σήμερα την αγκαλιάζουν το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Κρήτης. Καλώ και όλους τους ενδιαφερόμενους με αφορμή την ημέρα , το Επιμελητήριο των Χανίων , το Πολυτεχνείο να φέρουν πρωτοβουλίες τέτοιες ή αντίστοιχες στην Περιφέρεια, να συνενώσουμε δυνάμεις και πρωτοβουλίες, να συν δημιουργήσουμε δομές  που θα στεγάσουν το αύριο των νέων επιχειρηματιών και γιατί όχι αν μπορέσουμε να το αφήσουμε παρακαταθήκη σε αυτούς.

Κλείνοντας θέλω να συγχαρώ τα παιδιά στου Συλλόγου Νεανικής Επιχειρηματικότητας Χανίων που κατάφεραν να βρεθούν, προφανώς παρακάμπτοντας τις μεταξύ τους επιχειρηματικές ή άλλες διαφορές, προσανατολίζοντας την συζήτηση τους σε ότι ενώνει δηλαδή σε κοινές αποφάσεις για το κοινό τους αύριο.

Κυρίως όμως τους συγχαρώ που ακόμα είναι εδώ, στην χώρα και επιχειρούν φωτίζοντας ίσως άθελα τους το γκρίζο μονοπάτι της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Το για πόσο και πως είναι πια όχι δικό τους θέμα αλλά ΕΘΝΙΚΟ μας xρέος!      

Αντίπας Σηφάκης».

Σχόλια