Κόσμος

Αποζημιώνονται όσοι έχασαν πτήση λόγω τεχνικής βλάβης

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απoφάσισε σήμερα ότι «ακόμα και σε περίπτωση ματαιώσης πτήσεως λόγω απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων, οι αερομεταφορείς υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους επιβάτες».

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση ματαιώσεως πτήσεως, ο αερομεταφορέας υποχρεούται, να παράσχει φροντίδα προς τους οικείους επιβάτες, καθώς και να τους καταβάλει αποζημίωση ύψους μεταξύ 250 και 600 ευρώ, ανάλογα την απόφαση.

Παρόλα αυτά, το Ευρωδικαστήριο υπογραμμίζει ότι ορισμένα τεχνικά προβλήματα που οφείλονται, μεταξύ άλλων, σε αφανή κατασκευαστικά ελαττώματα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων ή σε πράξεις δολιοφθοράς ή τρομοκρατίας, μπορούν να απαλλάσσουν τους αερομεταφορείς από την υποχρέωση αποζημιώσεως.

Σχόλια