Κόσμος

Κύπρος: Αυξήσεις μισθών στο δημόσιο από το 2017

Την συμφωνία που επετεύχθη με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ για ανανέωση, με 4ετη διάρκεια, των συλλογικών συμβάσεων, που καθορίζουν τις μισθολογικές αυξήσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Κύπρου, πριν από λίγο.

Η συμφωνία, σύμφωνα με το StockWatch, δίνει το δικαίωμα διεκδίκησης γενικών αυξήσεων πέραν της ΑΤΑ και των προσαυξήσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αναφέρει το capital.gr.

Με τη συμφωνία θα δοθούν αυξήσεις από το 2017 ίσες με την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ. Με βάση τις υφιστάμενες εκτιμήσεις της κυβέρνησης, που δεν επικαιροποιήθηκαν μετά τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις για την οικονομία, οι αυξήσεις θα είναι μεταξύ 3% και 4% έναντι αυξήσεων κοντά στο 7% που λάμβαναν πριν την κρίση οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα.

Η διαφορά της νέας συμφωνίας είναι η "κουτσουρεμένη" ΑΤΑ, που θα καταβάλλεται μία αντί δύο φορές τον χρόνο και το ψαλίδισμα των προσαυξήσεων από περίπου 2-3% σε 1%.

Η συμφωνία πλαίσιο εντάσσεται στην τετραετούς διάρκειας συλλογική σύμβαση που θα καλύπτει τα έτη από την 1.1.2015 μέχρι την 31.12.2018.

Η σύμβαση αφορά ημικρατικούς υπαλλήλους, εργαζόμενους στις τοπικές αυτοδιοικήσεις και το ωρομίσθιο προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας.

Στην ανακοίνωση της η κυβέρνηση σημειώνει ότι η συμφωνία θα τεθεί ενώπιον των αρμοδίων σωμάτων των συντεχνιών προς επικύρωση στις αρχές Σεπτεμβρίου και προνοεί μηδενικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις των υπαλλήλων και των συνταξιούχων για την περίοδο 2015 και 2016.

Για το μισθολόγιο το 2017 και 2018 θα δοθούν αυξήσεις που θα διασφαλίζουν ότι, η ποσοστιαία αύξηση στο συνολικό μισθολογικό κόστος δεν θα ξεπερνά το ποσοστό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ.

Η κυβέρνηση εκφράζει την ικανοποίηση της για τη συμφωνία, η οποία διέπεται από τη φιλοσοφία ότι οι εργαζόμενοι και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα μπορούν, μέσα από τα θέσμια των εργασιακών σχέσεων να διεκδικούν το μερίδιο τους από την ανάπτυξη του τόπου, ενώ σε περίοδο κρίσης η διακύμανση του κρατικού μισθολογίου δεν θα οδηγεί σε επιβάρυνση των φορολογουμένων με δυσανάλογα βάρη και ούτε θα επηρεάζει δυσμενώς άλλες σημαντικές δαπάνες, όπως οι αναπτυξιακές και οι κοινωνικές.

Η συμφωνία όχι μόνο σέβεται τον θεσμοθετημένο κοινωνικό διάλογο, αλλά τον ενδυναμώνει, μέσω της δημιουργίας μηχανισμού που θα συσταθεί με τη συμμετοχή της κυβέρνησης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Θα είναι ένας μηχανισμός στον οποίο θα γίνεται συζήτηση και διαβούλευση σε ορθολογική βάση για τα πραγματικά δεδομένα και εξελίξεις της οικονομίας τα οποία επηρεάζουν τα εισοδήματα τόσο του ιδιωτικού όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σημειώνεται ότι «στόχος είναι η επιστροφή στην ομαλότητα το συντομότερο δυνατόν και στις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν την αύξηση των εισοδημάτων όλων των πολιτών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του κρατικού προϋπολογισμού και του μισθολογίου, η κυβέρνηση προτίθεται να μην ανανεώσει την έκτακτη εισφορά πέραν από την 31.12.2016, κάτι που θα ενισχύσει την αγοραστική δύναμη όλων των πολιτών».

Η Κυβέρνηση εκφράζει ευχαριστίες στις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ για την υπευθυνότητα που επέδειξαν κατά την περίοδο ενός εντατικού και αποτελεσματικού διαλόγου. Η επιστροφή στην πλήρη ομαλότητα θα οφείλεται και στην εποικοδομητική στάση και στη συνεισφορά του συνόλου της κοινωνίας και των κοινωνικών εταίρων.

Σχόλια