Κόσμος

Ερώτηση προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία

Κατόπιν της υπερψήφισης δυο ξεχωριστών νόμων στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο που αφενός εξομοιώνουν τον Κομμουνισμό με το Ναζισμό και αφετέρου αναγνωρίζουν το ρόλο μιας εθνικιστικής οργάνωσης που για μια περίοδο στηριζόταν από τη Ναζιστική Γερμανία, ο ευρωβουλευτής και γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε ερώτηση προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ε.Ε, αναφορικά με το εάν και κατά πόσον οι εν λόγω νόμοι συνάδουν με αξίες του πολυκομματικού κοινοβουλευτικού συστήματος και του κράτους δικαίου, όπως ορίζονται στην Συμφωνία Σύνδεσης Ε.Ε.-Ουκρανίας.

Αναλυτικά η Ερώτηση

Την περασμένη εβδομάδα το Ουκρανικό Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο με τον οποίον απαγορεύεται η «προπαγάνδα υπέρ ολοκληρωτικών καθεστώτων », η αναπαραγωγή της οποίας «προσβάλλει τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων τους ». Εκτός από τα σύμβολα του ναζισμού, ο νόμος αυτός θα εφαρμόζεται και στα Κομμουνιστικά σύμβολα (σημαίες, τραγούδια, ονόματα δρόμων και αγάλματα), εξομοιώνοντας ουσιαστικά τον Κομμουνισμό με τον ναζισμό.

Συγχρόνως, με απαράδεκτο ξεχωριστό νόμο, αναγνωρίστηκε ο ρόλος στον αγώνα για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, μίας εθνικιστικής οργάνωσης, η οποία για μία περίοδο, στηριζόταν και από τη Ναζιστική Γερμανία.

Έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ουκρανίας καθώς και την Μακροοικονομική Χρηματοδοτική Συνδρομή στην Ουκρανία, όπου βασικός όρος είναι ο σεβασμός εκ μέρους της Ουκρανίας των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ερωτάται η Ύπατη Εκπρόσωπος:

1. Πιστεύει πως η υπερψήφιση από την Ουκρανική Βουλή των εν λόγω νόμων συνάδει με τις ανωτέρω υποχρεώσεις της Ουκρανίας;

Σχόλια