Κόσμος

To Κοινοβούλιο εγκρίνει τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα, Πέμπτη πρωί τον κατάλογο των μελών των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Ακολουθεί η λίστα των (μόνιμων και αναπληρωματικών) ελλήνων και κυπρίων ευρωβουλευτών, στην οποία αναφέρεται/αναφέρονται και η/οι επιτροπή/επιτροπές της οποίας είναι (μόνιμο ή αναπληρωματικό μέλος) ο καθένας εξ αυτών.

Έλληνες ευρωβουλευτές και αντίστοιχες επιτροπές - μόνιμα μέλη

Ανδρουλάκης Νίκος (Σοσιαλιστές): Εξωτερικές Υποθέσεις (AFET)

Βόζεμπεργκ Ελισσάβετ (ΕΛΚ): Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων (FEMM) και Μεταφορές και Τουρισμός (TRAN)

Γλέζος Εμμανουήλ (Ευρ. Εν. Αρ.): Πολιτισμός και Παιδεία (CULT)

Γραμματικάκης Γιώργος (Σοσιαλιστές): Πολιτισμός και Παιδεία (CULT)

Επιτήδειος Γεώργιος (Μη εγγεγραμμένοι): Εξωτερικές Υποθέσεις (AFET)

Ζαγοράκης Θεόδωρος (ΕΛΚ): Πολιτισμός και Παιδεία (CULT)

Ζαριανόπουλος Σωτήριος (Μη εγγεγραμμένοι): Οικονομική και Νομισματική Πολιτική (ECON)

Καϊλή Εύα (Σοσιαλιστές): Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια (ITRE)

Κατρούγκαλος Γεώργιος (Ευρ. Εν. Αρ.): Συνταγματικές Υποθέσεις (AFCO) και Μεταφορές και Τουρισμός (TRAN)

Κεφαλογιάννης Μανώλης (ΕΛΚ): Εξωτερικές Υποθέσεις (AFET) και Ασφάλεια και Άμυνα (SEDE)

Κούνεβα Κωνσταντίνα (Ευρ. Εν. Αρ.): Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις (EMPL)

Κύρκος Μιλτιάδης (Σοσιαλιστές): Μεταφορές και Τουρισμός (TRAN)

Κύρτσος Γεώργιος (ΕΛΚ): Οικονομική και Νομισματική Πολιτική (ECON)

Μαριάς Νότης (ECR): Οικονομική και Νομισματική Πολιτική (ECON) και Αναφορές (PETI)

Παπαδάκης Κωνσταντίνος (Μη εγγεγραμμένοι): Περιφερειακή Ανάπτυξη (REGI)

Παπαδημούλης Δημήτριος (Ευρ. Εν. Αρ.): Οικονομική και Νομισματική Πολιτική (ECON)

Σακοράφα Σοφία (Ευρ. Εν. Αρ.): Εξωτερικές Υποθέσεις (AFET) και Αναφορές (PETI)

Σπυράκη Μαρία (ΕΛΚ): Περιφερειακή Ανάπτυξη (REGI)

Συναδινός Ελευθέριος (Μη εγγεγραμμένοι): Προϋπολογισμοί (BUDG)

Φουντούλης Λάμπρος (Μη εγγεγραμμένοι): Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις (EMPL)

Χρυσόγονος Κώστας (Ευρ. Εν. Αρ.): Ανάπτυξη (DEVE) και Νομικά Θέματα (JURI)

Κύπριοι ευρωβουλευτές και αντίστοιχες επιτροπές - μόνιμα μέλη

Θεοχάρους Ελένη (ΕΛΚ): Εξωτερικές Υποθέσεις (AFET) και Αναφορές (PETI)

Μαυρίδης Κώστας (Σοσιαλιστές): Οικονομική και Νομισματική Πολιτική (ECON)

Παπαδάκης Δημήτρης (Σοσιαλιστές): Εξωτερικές Υποθέσεις (AFET)

Στυλιανίδης Χρήστος (ΕΛΚ): Προϋπολογισμοί (BUDG)

Συλικιώτης Νεοκλής (Ευρ. Εν. Αρ.): Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια (ITRE)

Χατζηγεωργίου Τάκης (Ευρ. Εν. Αρ.): Αναφορές (PETI)

Έλληνες ευρωβουλευτές και αντίστοιχες επιτροπές - αναπληρωματικά μέλη

Βόζεμπεργκ Ελισσάβετ (ΕΛΚ): Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις (LIBE)

Γλέζος Εμμανουήλ (Ευρ. Εν. Αρ.): Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου (AGRI)

Επιτήδειος Γεώργιος (Μη εγγεγραμμένοι): Διεθνές Εμπόριο (INTA)

Ζαγοράκης Θεόδωρος (ΕΛΚ): Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών (IMCO)

Ζαριανόπουλος Σωτήριος (Μη εγγεγραμμένοι): Αναφορές (PETI)

Κατρούγκαλος Γεώργιος (Ευρ. Εν. Αρ.): Διεθνές Εμπόριο (INTA)

Κεφαλογιάννης Μανώλης (ΕΛΚ): Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου (AGRI)

Κούνεβα Κωνσταντίνα (Ευρ. Εν. Αρ.): Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων (FEMM) και Αναφορές (PETI)

Κύρτσος Γεώργιος (ΕΛΚ): Προϋπολογισμοί (BUDG)

Μαριάς Νότης (ΕΣΜ): Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια (ITRE)

Παπαδάκης Κωνσταντίνος (Μη εγγεγραμμένοι): Εξωτερικές Υποθέσεις (AFET)

Παπαδημούλης Δημήτριος (Ευρ. Εν. Αρ.): Περιφερειακή Ανάπτυξη (REGI)

Σακοράφα Σοφία (Ευρ. Εν. Αρ.): Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια (ITRE)

Σπυράκη Μαρία (ΕΛΚ): Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια (ITRE)

Συναδινός Ελευθέριος (Μη εγγεγραμμένοι): Ασφάλεια και Άμυνα (SEDE)

Φουντούλης Λάμπρος (Μη εγγεγραμμένοι): Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων (ENVI)

Χρυσόγονος Κωνσταντίνος (Ευρ. Εν. Αρ.): Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις (LIBE)

Κύπριοι ευρωβουλευτές και αντίστοιχες επιτροπές - Αναπληρωματικά μέλη

Θεοχάρους Ελένη (ΕΛΚ): Περιφερειακή Ανάπτυξη (REGI)

Στυλιανίδης Χρήστος (ΕΛΚ): Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια (ITRE)

Συλικιώτης Νεοκλής (Ευρ. Εν. Αρ.): Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις (EMPL)

Χατζηγεωργίου Τάκης (Ευρ. Εν. Αρ.): Εξωτερικές Υποθέσεις (AFET)

Σχόλια