Κόσμος

Σ. Δανέλλης: Θέλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ψηφίσθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), η έκθεση του Herbert Reul, σχετικά με τις "σημερινές προκλήσεις και ευκαιρίες όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας".

 Η έκθεση συμπεριλαμβάνει θέσεις του ευρωβουλευτή Σπύρου Δανέλλη, ο οποίος εισηγήθηκε τη γνωμοδότηση εκ μέρους της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του ΕΚ στην καθ ύλην αρμόδια επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Ο ευρωβουλευτής δήλωσε ότι "είναι κρίσιμης σημασίας, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών στην εσωτερική αγορά ενέργειας της Ε.Ε. να γίνει κατά τρόπο που δεν θα θέτει τον παραμικρό κίνδυνο για την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας ή την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα.

 Επίσης, είναι σημαντικό να διαδοθεί η χρήση πηγών εναλλακτικής ενέργειας - ιδίως όσων απαιτούν υποδομή μικρής κλίμακας- εντός των αγροκτημάτων, αλλά και να υπάρξει σχετική ενημέρωση τόσο στους γεωργούς όσο και στους καταναλωτές. Η επιτυχής προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δε μπορεί να γίνει παρά με τη συμβολή αγροτών και τη μεταξύ τους συνεργασία."

Οι ανωτέρω βασικές θέσεις του ευρωβουλευτή που συμπεριελήφθηκαν στο ψήφισμα του ΕΚ αποτελούν τμήμα της γνωμοδότησής του που υπερψηφίσθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του ΕΚ τον περασμένο Φεβρουάριο με μεγάλη αποδοχή και στήριξη (28 ψήφους υπέρ και 4 κατά).

Σχόλια