Κόσμος

Διεθνής Αμνηστία: "Τα μέτρα λιτότητας έχουν αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα"

Τον κώδωνα του κινδύνου στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. κρούει η Διεθνής Αμνηστία, εκφράζοντας ανησυχίες ότι η συζήτηση σε επίπεδο Ε.Ε. για την οικονομική κρίση δεν έχει ακόμα συμπεριλάβει τον αντίκτυπο των μέτρων λιτότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μάλιστα, από τις 5 Μαΐου θέτει σε ισχύ το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα, προτρέποντας τα κράτη-μέλη να το υπογράψουν.

Το Πρωτόκολλο αυτό θα επιτρέπει στους ανθρώπους να αναζητούν δικαιοσύνη στα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπτωση που παραβιάζονται τα δικαιώματά τους (μεταξύ άλλων, δικαιώματα σε επαρκή στέγαση, τροφή, νερό, υγιεινή, υγεία, εργασία, κοινωνική ασφάλιση και εκπαίδευση), και οι κυβερνήσεις τους αποτυγχάνουν να τους αποκαταστήσουν.

Η Διεθνής Αμνηστία εκφράζει με ανακοίνωσή της την πεποίθηση ότι είναι κεφαλαιώδους σημασίας να υπογράψουν και να επικυρώσουν το Πρωτόκολλο όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμά δε πως η Ε.Ε, υπογράφοντας και επικυρώνοντας το Πρωτόκολλο, θα δείξει τη δέσμευση των 27 κυβερνήσεων να επιβάλουν μέτρα που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι είναι διεθνής υποχρέωση να διασφαλίζεται ότι τα μέτρα λιτότητας δε θα εισάγουν διακρίσεις, δε θα υπονομεύουν δυσανάλογα τα ήδη υπάρχοντα δικαιώματα, δε θα πλήττουν περισσότερο από όλους τους πιο ευάλωτους ανθρώπους και δε θα τους οδηγούν ακόμη περισσότερο στη φτώχεια.

Ας σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής έχουν επικυρώσει το Πρωτόκολλο 10 χώρες, ανάμεσά τους η Σλοβακία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, ενώ αρκετές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν υπογράψει (Βέλγιο, Φιλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Σλοβενία).

Σχόλια