Κορωνοϊός

Επιστολή από την Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Ιατρικής για την αναβάθμιση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

Αναλυτικά τι αναφέρεται

Επιστολή από την Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Κ.Ι.) εστάλη προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τους (Αρχηγούς Κοινοβουλευτικών Κομμάτων , τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και τον υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

"Τα άμεσα μέτρα που προτείνονται  στην Πολιτεία για την αναβάθμιση των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας έχουν δυο άξονες:

  1. Τη θεσμική αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών με τη δημιουργία Ιατρικής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής σε κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες, στο Υπουργείο Υγείας και στον ΕΟΔΥ, με στόχο το διαχωρισμό του ιατρικού έργου από το διοικητικό.
  2. Την δημιουργία 16 θέσεων ειδικευομένων ιατρών Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής στα εκπαιδευτικά κέντρα τα οποία έχει αναγνωρίσει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), με στόχο τη δημιουργία, σε ορίζοντα δεκαετίας, του αναγκαίου αριθμού των ειδικά εκπαιδευμένων ιατρών που είναι αναγκαίοι για τη στελέχωση των υπηρεσιών.

Για τα μέτρα αυτά, η ΕΛ.Ε.Κ.Ι. έχει υποβάλει από τον Οκτώβριο 2018 μια σειρά από σχετικά υπομνήματα, τα οποία όμως δεν έχουν απαντηθεί. Αξιότιμε κ Πρωθυπουργέ, απευθυνόμαστε σε σας διότι ο αρμόδιος κ Υπουργός Υγείας δεν έχει απαντήσει σε κανένα από τα υπομνήματα που του έχουμε απευθύνει", αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

Θέμα: Αναβάθμιση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας της χώρας

Αξιότιμε κ Πρωθυπουργέ,

Αξιότιμοι κκ Αρχηγοί,

Η Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Κ.Ι.) είναι ο θεσμικά αναγνωρισμένος από το Υπουργείο Υγείας επιστημονικός φορέας που εκφράζει τους ιατρούς  και οδοντίατρους που υπηρετούν στα Πανεπιστήμια και στις Υπηρεσίες Υγείας το αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής.

Η παρούσα παρέμβαση έχει στόχο να επισημάνει την δεινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της χώρας. Αυτό φάνηκε από τον τρόπο που η πολιτεία αποφάσισε να διαχειριστεί την πανδημία, εφαρμόζοντας ad hoc λύσεις σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Επαναφέρουμε τις προτάσεις της ΕΛ.Ε.Κ.Ι. για την αναβάθμιση τους και ζητούμε από όλα τα Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου να υποστηρίξουν την υλοποίηση τους. Διευκρινίζουμε ότι αναφερόμαστε κυρίως στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας που υπάγονται στις Περιφέρειες, δηλαδή στις υπηρεσίες στις οποίες διευθυντής ήταν ο εκάστοτε Νομίατρος, θεσμός που έχει καταργηθεί.

Οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της χώρας είναι αυτές που, από την αποστολή και το αντικείμενο τους, αναλαμβάνουν σε Περιφερειακό επίπεδο την αντιμετώπιση επιδημιών και πανδημιών. Δυστυχώς, η χρόνια υποστελέχωση τους, κυρίως όσον αφορά το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, επέβαλε την εξεύρεση άλλων λύσεων. Τονίζουμε το προφανές: Υπό τις δεδομένες συνθήκες, καλώς εφαρμόστηκαν οι έκτακτες λύσεις, με την ενεργό επικουρία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών. Όμως, θεωρούμε αδήριτη ανάγκη η Πολιτεία να προχωρήσει στη δημιουργία της υποδομής και στην αναβάθμιση του επιστημονικού δυναμικού που υπηρετεί αυτό το πεδίο.

Τα άμεσα μέτρα που προτείνουμε στην Πολιτεία για την αναβάθμιση των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας έχουν δυο άξονες:

  1. Τη θεσμική αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών με τη δημιουργία Ιατρικής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής σε κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες, στο Υπουργείο Υγείας και στον ΕΟΔΥ, με στόχο το διαχωρισμό του ιατρικού έργου από το διοικητικό.
  2. Την δημιουργία 16 θέσεων ειδικευομένων ιατρών Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής στα εκπαιδευτικά κέντρα τα οποία έχει αναγνωρίσει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), με στόχο τη δημιουργία, σε ορίζοντα δεκαετίας, του αναγκαίου αριθμού των ειδικά εκπαιδευμένων ιατρών που είναι αναγκαίοι για τη στελέχωση των υπηρεσιών.

Για τα μέτρα αυτά, η ΕΛ.Ε.Κ.Ι. έχει υποβάλει από τον Οκτώβριο 2018 μια σειρά από σχετικά υπομνήματα, τα οποία όμως δεν έχουν απαντηθεί. Οι προτάσεις  της ΕΛ.Ε.Κ.Ι. για την αναβάθμιση των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας έγιναν πριν την πανδημία, η οποία επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης τους. Στο Παράρτημα 1 παρατίθεται ο κατάλογος των υπομνημάτων μας και στο Παράρτημα 2 αναφέρονται τα ΦΕΚ με τις Υπουργικές Αποφάσεις σχετικές με την ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής.

Επιπλέον, η πανδημία αναδεικνύει μια ακόμη σημαντική παράμετρο: Την ανάγκη εκπόνησης ευρύτερου προγράμματος αναβάθμισης των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας της χώρας, με στελέχωση από επαγγελματίες υγείας συναφών της ιατρικής επιστημών. Επίσης, απαιτούνται και άλλες δράσεις όπως, ενδεικτικά, είναι η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του δικτύου των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας. Αυτή η προσπάθεια θα χρειαστεί επαρκή χρηματοδότηση, η οποία θα πρέπει να εξασφαλιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας. Το ποσό που απαιτείται δεν είναι μεγάλο, είναι όμως αναγκαίο για να είναι σε θέση οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της χώρας να ανταποκρίνονται τόσο στις πάγιες όσο και στις έκτακτες ανάγκες με επάρκεια και αποτελεσματικότητα.

Αξιότιμε κ Πρωθυπουργέ,

Απευθυνόμαστε σε σας διότι ο αρμόδιος κ Υπουργός Υγείας δεν έχει απαντήσει σε κανένα από τα υπομνήματα που του έχουμε απευθύνει. Η άρνηση του να διαλεχθεί μαζί μας γεννά ένα απλό ερώτημα: Με ποιο κριτήριο η Κυβέρνηση επιλέγει με ποιους επιστήμονες θα συζητάει για το εκάστοτε συγκεκριμένο επιστημονικό ζήτημα; Θεωρούμε ότι η ορθή δημόσια θέση της Κυβέρνησης «να ακούει τους επιστήμονες» δεν μπορεί να περιέχει αποκλεισμούς.

Αξιότιμοι κυρία και κύριοι Αρχηγοί των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων,

Απευθυνόμαστε και σε σας γιατί πιστεύουμε ότι η υπόθεση της Υγείας, συμπεριλαμβανομένου του εξειδικευμένου αντικειμένου της Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής, πρέπει να τύχει της ευρύτερης δυνατής πολιτικής συναίνεσης. Πρέπει επίσης να έχει διάρκεια και ορίζοντα, για να αποδώσει προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας. Αυτό άλλωστε απέδειξε περίτρανα η πανδημία.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Ιατρικής ζητά συναντήσεις με όλους τους Αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για την εκτενέστερη ενημέρωσή τους για τα εξειδικευμένα αυτά θέματα. 

 Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος,      Ο Γενικός Γραμματέας,

 

Τάσος Φιλαλήθης,

Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής          

Δρ. Βασίλειος Διαμαντόπουλος,

Διευθυντής Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ

 

Παράρτημα 1: Επισυναπτόμενα υπομνήματα της ΕΛ.Ε.Κ.Ι.

Έγγραφο 1:         Υπόμνημα της ΕΛ.Ε.Κ.Ι. προς Υπουργό Υγείας και Αρχηγούς Κοινοβουλευτικών κομμάτων

Ημερομηνία:     23 Οκτωβρίου 2018

Θέμα:   Δημιουργία Ιατρικής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής

Όνομα αρχείου:               Ypomnima_2018.pdf

Έγγραφο 2:         Υπόμνημα της ΕΛ.Ε.Κ.Ι. προς Υπουργό Υγείας

Ημερομηνία:     30 Σεπτεμβρίου 2019

Θέμα:   Δημιουργία Ιατρικής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής

Όνομα αρχείου:               Ypomnima_2019.pdf

Έγγραφο 3:         Εμαιλ της ΕΛ.Ε.Κ.Ι. προς Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας

Ημερομηνία:     12 Φεβρουαρίου 2020

Θέμα:   Θέσεις ειδικευομένων Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής

Όνομα αρχείου:               Email_2020.pdf

Έγγραφο 4:         Υπόμνημα της ΕΛ.Ε.Κ.Ι. προς Υπουργό Υγείας

Ημερομηνία:     14 Μαΐου 2020

Θέμα:   Χορήγηση Ειδικότητας Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής

Όνομα αρχείου:               Ypomnima_2020.pdf

Παράρτημα 2: ΦΕΚ σχετικά με την ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής

  1. Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843, ΦΕΚ 4138Β, 20 Σεπτεμβρίου 2018.

«Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας»

  1. Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 45725, ΦΕΚ 2503Β, 25 Ιουνίου 2019.

«Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας - Κοινωνικής Ιατρικής»

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις για τον κορωνοϊό.

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια