Καινοτομία

Ωκεανογραφικό colloquium με διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες στο ΙΤΕ

Μια μοναδική ευκαιρία για ένα σπουδαίο εργαστήριο από καθηγητές διεθνούς κύρους

Ωκεανογραφικό colloquium λαμβάνει χώρα στο ΙΤΕ την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 από τις 9:30 το πρωί ως τις 12:00 το μεσημέρι στην Αίθουσα Ορφανουδάκη, στο κεντρικό κτήριο του ΙΤΕ.

Με την ευκαιρία της παρουσίας δύο διεθνώς γνωστών ωκεανογράφων στο εργαστήριο για συνεργασία, των Καθ. Georgy Shapiro, από το Πανεπιστήμιο του Plymouth της Αγγλίας και του Δρα. Γιώργου Ζωδιάτη, από τον ΜΚΟ ΟRΙΟΝ-Joint Research and Development Center της Κύπρου, το Εργαστήριο Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας, του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ πραγματοποιεί το Ωκεανογραφικό colloquium.

Η επιχειρησιακή ωκεανογραφία παίζει σημαντικό ρόλο στη σωστή διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την κατανόηση των πιέσεων από την κλιματική αλλαγή και επίσης αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η επιχειρησιακή πρόβλεψη, η έγκαιρη προειδοποίηση και διαχείριση του επαυξημένου κινδύνου από μεγάλα περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης, ειδικότερα σε περιοχές όπως η περίπτωση της Ανατολικής Μεσογείου με επαυξημένες τα τελευταία χρόνια δραστηριότητες που αφορούν την εξόρυξη υδρογονανθράκων και τις θαλάσσιες μεταφορές (όπως ο διάπλους supertankers μετά την διαπλάτυνση της διώρυγας του Σουέζ).

Όσον δε αφορά τα περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή, ειδικότερα αυτά που επηρεάζουν τις παράκτιες περιοχές, η χρήση των αποτελεσμάτων της ωκεανογραφικής πρόγνωσής στην έγκαιρη προειδοποίηση των αρμόδιων αρχών είναι καθοριστικής σημασίας για την λήψη μέτρων προστασίας, καθώς η παράκτια ζώνη είναι φυσικός πόρος ανάπτυξης του νησιωτικού τουρισμού, όπως στη περίπτωση της Κρήτης.

Στις περιπτώσεις αυτές η υπολογιστική μοντελοποίηση γίνεται πολύπλοκη και απαιτητική, πεδίο όπου το Εργαστήριο Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας, διαθέτει  εμπειρία και τεχνογνωσία και συνεργάζεται με σχετικά ευρωπαϊκά ερευνητικά και επιχειρησιακά δίκτυα (MONGOOS, MEDSLIK-ΙΙ Consortium, κα.).

Σχόλια