Καινοτομία

Σεμινάρια υπολογιστών για νέους ανέργους στο Ηράκλειο

Επιμόρφωση νέων ανέργων

Ξεκινούν την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου τα σεμινάρια υπολογιστών για ανέργους στο Ηράκλειο.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε νέους ανέργους από 18 έως 35 ετών και διοργανώνονται από τον Δήμο Ηρακλείου.

Τις προηγούμενες ημέρες έγινε η πρώτη συνάντηση όσων ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή. Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Μαρία Καναβάκη και ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Πέτρος Ινιωτάκης, μαζί με υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες για τις ώρες και τις ημέρες, καθώς και το περιεχόμενο των σεμιναρίων. Αποφασίστηκε ότι αρχικά θα λειτουργήσουν δύο τμήματα, ωστόσο στις προθέσεις του Δήμου είναι να δημιουργήσει σύντομα ακόμα ένα τμήμα, στο οποίο θα ενταχθούν εκείνοι που κατέθεσαν τα χαρτιά τους αλλά δεν πληρούσαν όλα τα κριτήρια (ηλικιακά ή άλλα).

Στόχος των σεμιναρίων είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων πληροφορικής και η παροχή βεβαίωσης στους συμμετέχοντες, προκειμένου εν συνεχεία, εφόσον το επιθυμούν να μπορούν να αποκτήσουν την σχετική πιστοποίηση, η οποία οδηγεί σε επιπλέον μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ.

Σχόλια