Καινοτομία

Πώς η κλιματική αλλαγή καταστρέφει τα μνημεία;

Ημερίδα αναφορικά με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία πρόκειται να πραγματοποιηθεί από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Βασικό αντικείμενο προς διερεύνηση στην ημερίδα  θα είναι το εξής: «Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία, οι επιπτώσεις του έργου HERACLES σε κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο».

Η ημερίδα θα λάβει χώρα την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 κατά τις ώρες 9.00- 13.00, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Η εκδήλωση διοργανώνεται από Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Εθνικό Ερευνητικό κέντρο (CNR) της Ιταλίας.

Στην Ημερίδα, η οποία είναι ανοιχτή στο κοινό, θα παρουσιαστεί η πορεία του ερευνητικού έργου καθώς και η δράση του Υπουργείου Πολιτισμού αναφορικά με την προστασία των μνημείων από την επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής, από εκπροσώπους των Διευθύνσεων Συντήρησης και  Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία

H κλιματική αλλαγή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές απειλούν την ακεραιότητα των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και των πολιτιστικών τοπίων και έτσι η προστασία και η διαφύλαξή τους αποτελούν αντικείμενο έρευνας μείζονος σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΤΕ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο HERACLES ("HEritage Resilience Against CLimate Events on Site"), το οποίο έχει ως στόχο το σχεδιασμό και την προώθηση συστημάτων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες προστασίας των μνημείων της Πολιτισμικής Κληρονομιάς έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Το έργο, το οποίο στοχεύει σε μια ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση, θα συμβάλει επίσης στην εφαρμογή οδηγιών και πρωτοκόλλων όχι μόνο για μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη διατήρηση των μνημείων της Πολιτισμικής Κληρονομιάς αλλά και για τη γενική διαχείριση των κινδύνων.

Οι μεθοδολογίες και οι στρατηγικές που θα χρησιμοποιηθούν στοχεύουν στη βελτίωση της συνειδητοποίησης της κοινωνικής και πολιτιστικής αξίας των μνημείων της Πολιτισμικής Κληρονομιάς από τις διαφορετικές κοινότητες. Επίσης σημαντικές δραστηριότητες του έργου HERACLES είναι η δικτύωση και η ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών.

 

Σχόλια