Καινοτομία

Από την Κρήτη στο διάστημα και τα ορυκτά του Άρη!

Θέματα που αφορούν στην ελληνική ακαδημαϊκή έρευνα και την πρωτοβουλία για την εξερεύνηση του πλανήτη Άρη, τα σενάρια για τις συνθήκες κατοίκησης, καθώς και το παράδειγμα της ύπαρξης ανάλογων ορυκτών και πετρωμάτων - που μοιάζουν με τα αντίστοιχα του Άρη - στην Ελλάδα παρουσίασαν δύο Έλληνες επιστήμονες στον ΟΗΕ.

Την ομιλία έδωσαν ο Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, και ο Ιωάννης Μπαζιώτης, επίκουρος καθηγητής Ορυκτολογίας-Πετρολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η παρουσίαση έγινε στις 27 Ιουνίου 2018, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Βιέννη), ενώπιον της Επιτροπής για τις Ειρηνικές Χρήσεις του Διαστήματος (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space - COPUOS).

Σχόλια