Καινοτομία

Το Ινστιτούτο Αστροφυσικής «έρχεται» με την υπογραφή του ΙΤΕ

Ψηφίστηκε σχετική τροπολογία στη Βουλή

Η ίδρυση του Ινστιτούτου Αστροφυσικής είναι πλέον πραγματικότητα.

Μία μακρόχρονη προσπάθεια του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας φαίνεται πως τελικά καρποφόρησε έπειτα από σχετικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Η ευχάριστη αυτή εξέλιξη αφορά την τροπολογία για την ίδρυση ενός νέου Ινστιτούτου, του Ινστιτούτου Αστροφυσικής, το οποίο θα αποτελέσει το 7ο Ινστιτούτο του ΙΤΕ.

Η ίδρυση του Ινστιτούτου Αστροφυσικής είναι πλέον πραγματικότητα και προσδίδει νέα δυναμική στην ανάπτυξη του ΙΤΕ προς το μέλλον.

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ μάλιστα, Νεκτάριος Ταβερναράκης, σε ανακοίνωσή του ευχαριστεί θερμά όλους τους συντελεστές αυτής της επιτυχίας και ιδιαίτερα την εξαιρετική ομάδα Αστροφυσικής του ΙΗΔΛ, η οποία θα αποτελέσει και τον πυρήνα του νέου Ινστιτούτου.

Το εγχείρημα της δημιουργίας του Ινστιτούτου Αστροφυσικής είχε τη στήριξη της Πολιτείας και ιδιαίτερα του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας, Καθ. Κώστα Φωτάκη, ο οποίος από την αρχή υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του.  

 

Σχόλια