Καινοτομία

Πρωτοποριακό συνέδριο για τα φωτοβολταϊκά διοργανώνει το ΙΤΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί το 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο "Organic & Perovskite Solar Cells Conference" (https://solar.teicrete.gr).

Το συνέδριο διοργανώνεται από την ερευνητική ομάδα Νανοϋλικών και Οργανικών Ηλεκτρονικών του ΤΕΙ Κρήτης, ενώ πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής είναι ο Αναπλ. Καθ. Κυμάκης Εμμανουήλ του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών διατάξεων, που θα συνδυάζουν την υψηλή απόδοση με το χαμηλό κόστος, αποτελεί την ύψιστη πρόκληση για χιλιάδες ερευνητές σε όλο τον κόσμο.

Στόχος είναι η σταδιακή αντικατάσταση των "ακριβών" συμβατικών φωτοβολταϊκών από πυρίτιο, που χρησιμοποιούνται έως σήμερα, με φωτοβολταϊκές διατάξεις 3ης γενιάς, μιας τεχνολογίας που ενσωματώνει φτηνά οργανικά και ανόργανα υλικά, για την κατασκευή διατάξεων με πολύ υψηλές αποδόσεις και πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα και οι τελευταίες ανακαλύψεις στον τομέα της τεχνολογίας των Οργανικών και Υβριδικών Φωτοβολταϊκών, από κορυφαίους διακεκριμένους ερευνητές, παγκόσμια αναγνωρισμένους για τη συνεισφορά τους, όπως οι: Prof. Mohammad Khaja Nazeerudin, Prof. Thuc-Quyen Nguyen, Prof. Aldo di Carlo, Prof. Eugene A. Katz, Prof. Pablo Docampo, Prof. Stelios Choulis, Dr. Harald Hoppe, Dr. Yulia Galagan, Dr. Antonio Urbina, Prof. Emilio Palomares, Dr. Tom Aernouts, Prof. Gary Hodes, Prof. Filippo De Angelis, Prof. Francisco Fabregat-Santiago, Prof. Toni Mueller, Dr. Martyn McLachlan και Prof. Shengzhong Liu.

Στόχος του συνεδρίου αποτελεί η ανάδειξη της Κρήτης ως επιστημονικής κοιτίδας, αναπτύσσοντας διαύλους συνεργασίας με άλλα ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως.

Η υψηλή απήχηση και ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του συνεδρίου αποτελούν πόλους έλξης για τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού καθηγητών, ερευνητών και φοιτητών από κορυφαία ευρωπαϊκά και ελληνικά Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, γεγονός που αποτελεί ύψιστη τιμή για το νησί μας.

φωτογραφίες: Νίκος Χαλκιαδάκης

Σχόλια