Καινοτομία

Ο ΕΝΙΣΑ στη συνδιάσκεψη για την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο

Στη συνδιάσκεψη για την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) και της λουξεμβουργιανής Προεδρίας συμμετέχει ο ΕΝΙSA.

«Η πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών είναι να επιτευχθεί ισορροπημένη προσέγγιση αναφορικά με την ιδιωτικότητα, με τις ελάχιστες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις στα συμφέροντα των πολιτών και τις δραστηριότητες του κλάδου», δήλωσε ο Udo Helmbrecht, εκτελεστικός διευθυντής του ENISA, κατά την υψηλού επιπέδου συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Η συνδιάσκεψη διοργανώθηκε από κοινού από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) και τη λουξεμβουργιανή Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., με συμπροεδρία των επιτροπών IMCO και ITRE, και εξετάζει την προστασία της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο, ενισχύοντας την ασφάλεια της ΤΠ αλλά και τις δυνατότητες ΤΠ της Ε.Ε.

Σχόλια