Καινοτομία

Ορθογραφικός έλεγχος σε πολλές γλώσσες στον Chrome

Σχεδόν όλοι οι web browsers διαθέτουν ορθογραφικό έλεγχο για μία πληθώρα από υποστηριζόμενες γλώσσες, αλλά χωρίς συνήθως να τις υποστηρίζουν ταυτόχρονα, όπως γίνεται και στην περίπτωση του Google Chrome.

Αυτό όμως θα το αλλάξει το Chrome, καθώς έχει ήδη προστεθεί στην δοκιμαστική έκδοση του Chrome (Canary), η δυνατότητα spell checking σε πολλές γλώσσες ταυτόχρονα.

Επομένως, έτσι θα βοηθηθούν ιδιαιτέρως όσοι γράφουν κείμενα σε περισσότερες από μία γλώσσες, ενώ θα εξαφανιστούν οι κόκκινες γραμμές κάτω από τις λέξεις.

Από τη πλευρά του ο Mozilla Firefox, αναλόγως το add-on, μπορεί να υποστηρίξει ορθογραφικό έλεγχο σε δύο γλώσσες ταυτόχρονα.

Σχόλια