Καινοτομία

Ο πρώτος υπερυπολογιστής στην Ελλάδα

Για πρώτη φορά το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) απευθύνει επίσημη πρόκληση στους επιστήμονες και ερευνητές της Ελλάδας να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στον πρώτο ελληνικό υπερυπολογιστή.

Η πρόσβαση θα δοθεί για χρονικό διάστημα έως έξι μηνών, αρχής γενομένης από τις 25 Σεπτεμβρίου 2015. Οι προτάσεις, που θα αξιολογηθούν προηγουμένως, μπορούν να ανήκουν σε οποιοδήποτε ερευνητικό πεδίο, αλλά πρέπει να θεωρηθούν υψηλής επιστημονικής και κοινωνικής αξίας για να εγκριθούν.

Ο υπερυπολογιστής ARIS (hpc.grnet.gr), ο οποίος διαθέτει επεξεργαστική ισχύ 180 teraflops και επίσημα έχει συμπεριληφθεί στους 500 ισχυρότερους του κόσμου (Top 500), είναι εγκατεστημένος σε ειδικό χώρο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο έχει και την ευθύνη λειτουργίας του μαζί με το ΕΔΕΤ.

Θα προτιμηθούν ερευνητικά προγράμματα πολύ μεγάλης κλίμακας, που θα κάνουν καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του μηχανήματος, αλλά θα διατεθεί επίσης μικρότερος χρόνος και σε ερευνητικά σχέδια μεσαίας και μικρής κλίμακας.

Όλες οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://goo.gl/4Rlbgy από τις 31 Ιουλίου έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

Το ΕΔΕΤ έκανε γνωστό ότι θα ακολουθήσουν και άλλες προσκλήσεις προς την εγχώρια επιστημονική και ερευνητική κοινότητα έως το τέλος του 2015.

Πηγή: Newsit.gr

Σχόλια