Καινοτομία

Διάλεξη Κύπριας καθηγήτριας στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, στα πλαίσια των κύκλων διαλέξεων που διοργανώνει, παρουσιάζει την Ελλάδα Ευαγγέλου, από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η διάλεξη της κ. Ευαγγέλου, με τίτλο "Κύπρος, Μάλτα, Κρήτη: Ιστορικά θεατρικά έργα και ο ρόλος του ήρωα πέρα από τον εθνικισμό", θα δοθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου 2015 στις 20:30 στην αίθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου (Νικηφόρου Φωκά 130) στο Ρέθυμνο.

Σχόλια