Ελλάδα

"Η διαθεσιμότητα δεν σχετίζεται με το σχέδιο Αθηνά", απάντηση στον Λ.Αυγενάκη

Για την ανάγκη σωστής αξιοποίησης και το μέτρο της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, απαντά ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Στο έγγραφό του ο Υπουργός αναφέρει ότι «το Υπουργείο προχωρά στον εξορθολογισμό του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας, με βάση τα ακαδημαϊκά κριτήρια αλλά και την κοινωνική και οικονομική γεωγραφία αυτής, εξετάζοντας όλες τις προτάσεις και τις μεταβολές που είναι ανάγκη να επέλθουν στον ακαδημαϊκό χάρτη».

Σημειώνει ακόμα ότι «το μέτρο της διαθεσιμότητας, αφορά σε θέσεις κατηγορίας ΔΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού-Λογιστικού, Διοικητικού-Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, χωρίς διαγωνισμό ή διαδικασία επιλογής, δεν αφορά στους διοικητικούς υπαλλήλους των ΑΕΙ και των ΤΕΙ αποκλειστικά, και πολύ περισσότερο δεν σχετίζεται με το σχέδιο «Αθηνά».

Ο Ηρακλειώτης Βουλευτής τονίζει στην παρέμβασή του ότι «είναι αναγκαία η βάσει οργανογράμματος ορθή αξιοποίηση όλου του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΕΙ και των ΤΕΙ της χώρας»

Σχόλια