Ελλάδα

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των περιφερειακών διευθυντών Εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα ονόματα των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται στις θέσεις των περιφερειακών διευθυντών Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους.

Σημειώνεται ότι ο κ. Απόστολος Κλινάκης παραμένει στη θέση του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.

Όλα τα ονόματα των διορισθέντων και επανατοποθετηθέντων περιφερειακών διευθυντών έχουν ως εξής:

1. Μελισσόπουλος Σάββας του Παύλου, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή.

2. Καρατάσιος Γεώργιος του Δημητρίου, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ03, στη θέση του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

3. Βόντσα Βασιλική του Γεωργίου, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ02, στη θέση της περιφερειακής διευθύντριας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη.

4. Χουλιάρα Θεοδώρα του Γεωργίου, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση της περιφερειακής διευθύντριας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα.

5. Ζιάκα Βασιλική του Ιωάννη, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11, στη θέση της περιφερειακής διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα.

6. Καραβασίλης Ιωάννης του Ιορδάνη, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα.

7. Παναγιωτόπουλος Γεώργιος του Ανδρέα, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα.

8. Παλιαλέξης Ηλίας του Ιωάννη, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία.

9. Γκίνης Δημήτριος του Αναστασίου, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04.01, στη θέση του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, με έδρα την Αθήνα.

10. Μισθός Πέτρος του Δημητρίου, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ02, στη θέση του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη.

11. Παπαδανιήλ Μαρία του Χρήστου, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση της περιφερειακής διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη.

12. Μεσσάρης Διονύσιος του Σπυρίδωνα, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04, στη θέση του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη.

13. Κλινάκης Απόστολος του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, «για τους αποχωρούντες περιφερειακούς διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι διορίστηκαν με την αριθμ. Φ 350.2/1500/Δ1/8-1-2010 Υπουργική Απόφαση "Διορισμός περιφερειακών διευθυντών Εκπαίδευσης - Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων" (ΦΕΚ 5 τ. Γ΄/11-1-2010) ισχύει η διάταξη του άρθρου 26 παρ. 14 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 τ. Α')».

Σχόλια