Ελλάδα

Βουλή: Κατατέθηκε η διάταξη για το μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη

Δείτε τι αλλάζει στην έως τώρα ρύθμιση - Στόχος η ενίσχυση της δικαστικής κρίσης ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης - Η τροπολογία θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τη Μεγάλη Τρίτη

Η διάταξη για το οριστικό μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή. Αυτό που αλλάζει είναι ότι οι προϋποθέσεις θα ελέγχονται από τα Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου «στη σύνθεση του οποίου συμμετέχουν ο Πρόεδρος αυτού και όλα τα μέλη του, το οποίο λαμβάνει ή δύναται να ζητεί σχετική τεκμηρίωση από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή άλλες αρχές». Με τη νέα ρύθμιση στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές «είναι να ενισχύσουμε τη δικαστική κρίση, να τη θωρακίσουμε ώστε αυτή η δικαστική κρίση να μην έχει κανένα περιθώριο αμφισβητήσεως όπου αυτή καταλήξει». Η τροπολογία θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τη Μεγάλη Τρίτη.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 32 του π.δ. 26/2012 (Α'57) τροποποιείται με την προσθήκη της φράσης «στη σύνθεση του οποίου συμμετέχουν ο Πρόεδρος αυτού και όλα τα μέλη του, το οποίο λαμβάνει ή δύναται να ζητεί σχετική τεκμηρίωση από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή άλλες αρχές» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

Τι αναφέρεται στη ρύθμιση:

Ρυθμίσεις σχετικά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και βαθμού - Διατάξεις για ευζωία των ζώων συντροφιάς -Διατάξεις για ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Άρθρο

Έλεγχος των προϋποθέσεων για κατάρτιση συνδυασμών από ΑΙ Τμήμα του Αρείου Πάγου -Τροποποίηση παρ. άρθρου 32 π.δ. 26/2012 εδάφιο παρ. του άρθρου 32 του π.δ. 26/2012 (Α’57) τροποποιείται προσθήκη ψράσης «, σύνθεση του οποίου συμμετέχουν Πρόεδρος αυτού και όλα τα μέλη του, λαμβάνει δύναται να σχετική τεκμηρίωση από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές άλλες αρχές» και παρ. διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στις βουλευτικές εκλογές λαμβάνουν μέρος συνδυασμοί υποψηφίων κόμματος, συνδυασμοί συνασπισμού περισσότερων του συνεργαζόμενων κομμάτων, συνασπισμοί ανεξάρτητων υποψηφίων, μεμονωμένοι υποψήφιοι. Για κατάρτιση συνδυασμού πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) κόμμα να έχει ιδρυθεί νόμιμα.

β) Ο πρόεδρος, γενικός γραμματέας, τα μέλη διοικούσας επιτροπής, νόμιμος εκπρόσωπος και πραγματική ηγεσία του κόμματος να έχουν καταδικασθεί οποιονδήποτε βαθμό κάθειρξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα, οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης. Η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών, σύμφωνα παρούσα περίπτωση, ισχύει για χρονική διάρκεια επιβληθείσας ποινής και υπολογίζεται από ημέρας οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτιση ποινής παραγραψή αυτής ασκεί επιρροή υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. πλαίσιο του παρόντος άρθρου, πραγματική ηγεσία έχει έννοια ότι πρόσωπο άλλο από εκείνο που κατέχει τυπικά θέση προέδρου, γενικού γραμματέα, μέλους διοικούσας επιτροπής νομίμου εκπροσώπου συγκεκριμένες πράξεις του εμφανίζεται να ασκεί διοίκηση του κόμματος, να έχει τοποθετήσει εικονική ηγεσία, να έχει ηγετικό πολιτικό ρόλο προς εκλογικό σώμα.

γ) Η οργάνωση και δράση του κόμματος να εξυπηρετεί ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Η κρίση περί του ότι δράση του πολιτικού κόμματος εξυπηρετεί ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δύναται να λάβει χώρα όταν υφίσταται
καταδίκη οποιονδήποτε βαθμό υποψηφίων βουλευτών ιδρυτικών μελών διατελεσάντων προέδρων για τα αδικήματα των άρθρων 134, 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα.

Σε περίπτωση συνασπισμού κομμάτων οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για καθένα από τα κόμματα που απαρτίζουν συνασπισμό.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων παρούσας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από ΑΙ Τμήμα του Αρείου Πάγου, σύνθεση του οποίου συμμετέχουν Πρόεδρος αυτού και όλα τα μέλη του, λαμβάνει δύναται να σχετική τεκμηρίωση από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές άλλες αρχές. Προς υποβοήθηση κρίσης του, δικαίωμα να υποβάλουν υπόμνημα στοιχεία τεκμηρίωσης μέχρι τη λήξη προθεσμίας παρ. του άρθρου 34, έχουν:

1) τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί Κομμάτων που έχουν εκλέξει αντιπροσώπους Βουλή των Ελλήνων στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές από τους συνδυασμούς του ίδιου κόμματος συνασπισμού,

2) τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί, που έχουν εκλέξει αντιπροσώπους στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

ΑΙ Τμήμα του Αρείου Πάγου περίπτωση αυτεπάγγελτου ελέγχου υποβολής υπομνημάτων στοιχεία τεκμηρίωσης για τα οριζόμενα, καλεί οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ελεγχόμενο κόμμα, να λάβει γνώση και να υποβάλει υπόμνημα τις απόψεις του.».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια