Ελλάδα

Κρήτη: «Παγώνουν» τα δημόσια έργα λόγω εκτόξευσης τιμών

Εντείνονται οι «φωνές» και οι πιέσεις προς την κυβέρνηση από εμπλεκόμενους φορείς που επικαλούνται ένα εκρηκτικό αδιέξοδο λόγω εκτόξευσης τιμών μετά και τον πόλεμο στην Ουκρανία και ελλείψεις βασικών υλών

Για τα καλά αρχίζει και ξεπροβάλλει πλέον στον ορίζοντα το ενδεχόμενο ακόμα και του γενικού «παγώματος» των εκτελούμενων δημόσιων έργων ανά τη χώρα, όπως και εδώ στην Κρήτη, καθώς υπό το βάρος του εκρηκτικού συνδυασμού που συνθέτουν η εκτόξευση τιμών των υλικών και οι ελλείψεις σε βασικές ύλες και εξοπλισμούς εντείνονται εσχάτως οι «φωνές», παρεμβάσεις και πιέσεις προς την κυβέρνηση για να θεσπίσει ειδικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και η ολιγόμηνη αναστολή εργασιών. Τις προάλλες ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών είχε ζητήσει επισήμως το «πάγωμα» των έργων, υποστηρίζοντας πως οι εργολήπτες δεν μπορούν να υλοποιήσουν έργα με τις ξέφρενες ανατιμήσεις, αλλά και τις ελλείψεις που παρατηρούνται.

Ανάλογο αίτημα, ενταγμένο μέσα σε ένα «πακέτο» προτεινόμενων έκτακτων ειδικών ρυθμίσεων και μέτρων, θέτει τώρα προς την κυβέρνηση και η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ). Η Ένωση σκιαγραφεί μια κατάσταση αδιεξόδου, πλέον, στα εργοτάξια λόγω της εκρηκτικής αύξησης της τιμής των υλικών κατασκευής των έργων, που - όπως επισημαίνει - προϋπήρχε αλλά έχει επιδεινωθεί άρδην μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επισημαίνει ότι είναι άκρως προβληματική έως αδύνατη πλέον η συνέχιση των εκτελούμενων έργων, όπως και η κατάρτιση συμβάσεων για υποβληθείσες προσφορές. Στην κατεύθυνση αυτή, η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ζητά, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση ρύθμισης που θα επιτρέπει για ένα εύλογο διάστημα την παράταση όλων των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των συμβάσεων, τη δυνατότητα αναστολής από τους αναδόχους των εκτελούμενων εργασιών και τη δυνατότητα αναστολής υπογραφής νέων συμβάσεων...

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής από πλευράς κυβέρνησης έχει δοθεί το μήνυμα ότι η εκρηκτική κατάσταση μπορεί να αμβλυνθεί μέσω άλλων παρεμβάσεων και πως δεν κρίνεται σκόπιμο μια ακραία λύση όπως ένα γενικό «πάγωμα» των δημοσίων έργων. Δεδομένου όμως ότι εντείνονται οι πιέσεις από πολλές εμπλεκόμενες πλευρές, τίποτε δε θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο...

Τι προτείνει η ΠΕΔΜΕΔΕ

Στην επιστολή της η ΠΕΔΜΕΔΕ αναφέρει τα εξής: 

«Κύριοι υπουργοί, σε συνέχεια των επαναλαμβανόμενων πρόσφατων επιστολών μας, που θέτουν επιτακτικά το ζήτημα της μη ολοκλήρωσης των υφιστάμενων δημοσίων έργων λόγω των εκρηκτικών αυξήσεων των τιμών των υλικών, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι συνθήκες εκτέλεσης που βιώνουν οι εργολήπτες υπάγονται πλέον σε καθεστώς ανωτέρας βίας, καθώς ήταν αδύνατον να προβλεφθούν τα γεγονότα αυτά κατά τη σύνταξη και υποβολή οικονομικών προσφορών.

Η εισβολή στην Ουκρανία επιδείνωσε την ήδη δύσκολη κατάσταση, που είχαν δημιουργήσει οι αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών, και πλέον παρατηρείται και έλλειψη απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση των έργων.

Οι επελθούσες μεταβολές στις τιμές των υλικών καθιστούν άκρως προβληματική έως αδύνατη τη συνέχιση των εκτελούμενων έργων, επιφέρουν αδυναμία κατάρτισης συμβάσεων για υποβληθείσες προσφορές καθώς και αποφυγή υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών στους επικείμενους διαγωνισμούς έργων, ενώ είναι σαφές ότι η πρόσφατη προσπάθεια με τον μηχανισμό αναθεώρησης τιμών δεν είναι ρεαλιστική, διότι δεν καλύπτει παρά στο ελάχιστο τις τεράστιες αυξήσεις των πρώτων υλών και υλικών.

Τα έργα υποδομής που πρόκειται να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον είναι πολυάριθμα και οι προϋπολογισμοί τους μεγάλοι, γεγονός που σημαίνει ότι η μη οριστική επίλυση του προβλήματος με δεδομένα που ανταποκρίνονται στις τιμές της αγοράς εγκυμονεί κινδύνους απώλειας κονδυλίων και διακοπής υλοποίησης των έργων, με ολέθριες συνέπειες για την εθνική οικονομία», αναφέρει στην επιστολή της προς τους συναρμόδιους υπουργούς η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και συνεχίζει: «Κατόπιν των ανωτέρω, η Ένωσή μας προτείνει τα κάτωθι προσωρινά μέτρα για να επέλθει η ισορροπία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και να ομαλοποιηθεί η εξέλιξη των δημόσιων συμβάσεων, σε ανάθεση και εκτέλεση, και συγκεκριμένα:

  1. Άμεση επαναφορά του θεσμού της αναθεώρησης σε πλήρη μορφή.
  2. Έκδοση συντελεστών αναθεώρησης που ανταποκρίνονται στις πραγματικές αυξήσεις του κόστους κατασκευής των δημοσίων έργων, καθώς και συμπληρωματική έκδοση συντελεστών που αφορούν σε εργασίες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρόσφατα εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5983Β/2021).
  3. Η άσφαλτος να εμπεριέχεται στους προϋπολογισμούς μελετών δημοσίων έργων ως ξεχωριστό κονδύλιο και η αξία της να υπολογίζεται απολογιστικά, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν σε αντίστοιχη περίοδο πετρελαϊκής κρίσης με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1283 Β/2014).
  4. Άμεση ενεργοποίηση της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων.
  5. Νομοθετική παρέμβαση για:
  • Παράταση για συγκεκριμένο διάστημα όλων των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των συμβάσεων.
  • Δυνατότητα αναστολής, εκ μέρους του αναδόχου, εκτελούμενων εργασιών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • Δυνατότητα αναστολής υπογραφής νέων συμβάσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • Εξαιρετική δυνατότητα διάλυσης των υφιστάμενων συμβάσεων στην περίπτωση που οι προϋπολογισμοί των έργων αυξηθούν, λόγω της ενσωμάτωσης στα έργα των υλικών που έχουν ραγδαία ανατιμηθεί, άνω του ποσοστού του 18%.
  1. Να αναζητηθεί τρόπος αναπροσαρμογής του εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω απρόοπτης μεταβολής συνθηκών, όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 388).

Κύριοι υπουργοί, δεδομένου ότι, όπως και οι ίδιοι σε δημόσιες τοποθετήσεις σας συνομολογείτε, είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση εξεύρεση μιας ρεαλιστικής λύσεως που θα βοηθήσει στην εθνική ανάπτυξη, πρέπει να αναλάβετε πρωτοβουλία υιοθετώντας τις προτάσεις μας ή οποιαδήποτε άλλη κρίνετε πρόσφορη για την ομαλή εξέλιξη των δημοσίων συμβάσεων, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και προς αποφυγή περαιτέρω οικονομικής ζημίας και αφανισμού των εργοληπτών δημοσίων έργων», καταλήγει η ΠΕΔΜΕΔΕ.

(φωτογραφία Unsplash)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια