Ελλάδα

Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας: Άμεση στήριξη στους αγροτές για χρέη, ζωοτροφές και ρεύμα

Στις 8 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) διεξήγαγε εκτεταμένη συζήτηση για όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους Έλληνες κτηνοτρόφους

 Την άμεση στήριξη των παραγωγών για τις ζωοτροφές και για το ενεργειακό κόστος διεκδικεί με όλα τα μέσα και μαζί με όλους τους κτηνοτρόφους της χώρας η διοίκηση του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, όπως αναφέρει σε αναλυτικό της κείμενο, το οποίο και δόθηκε στη δημοσιότητα, μετά τη συνεδρίασή της στις 8 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Την ίδια ώρα, από την Κρήτη μέχρι και τον Έβρο, οι αγροτοκτηνοτρόφοι βρίσκονται σε αναβρασμό, έχοντας ξεκαθαρίσει ότι θα αντιδράσουν δυναμικά και μαζικά κατά της κυβέρνησης, αν δε δουν “φως” στα αιτήματά τους, με κυρίαρχο αυτό της μείωσης του κόστους παραγωγής από τη μια και της αποκατάστασης των αδικιών, από την άλλη, ως προς τις πληρωμές των ενισχύσεων, με την καταβολή της δεύτερης δόσης, που προγραμματίζεται μάλλον για την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου, να είναι καθοριστική για τις μετέπειτα κινήσεις τους.

Αναλυτικότερα, στις 8 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) διεξήγαγε εκτεταμένη συζήτηση για όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους Έλληνες κτηνοτρόφους. Αναλύθηκαν οι συνθήκες που δημιουργούν προβλήματα βιωσιμότητας και έχουν να κάνουν με το υψηλό κόστος παραγωγής, όπως είναι οι ζωοτροφές και η ενέργεια, οι ανασφάλειες και οι δυσκολίες που δημιουργούνται στην άσκηση του κτηνοτροφικού επαγγέλματος σε ένα άστατο οικονομικό περιβάλλον. Αναπτύχθηκε έντονος προβληματισμός και εμπλουτίστηκε περαιτέρω το πλαίσιο σκέψεων και παρεμβάσεων που θα πρέπει να εξετάσει και να υλοποιήσει το Δ.Σ. του ΣΕΚ, άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τόσο σε θεσμικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.

Τα βασικά θέματα

Τα βασικά θέματα που απασχόλησαν το Διοικητικό Συμβούλιο αφορούσαν: το υψηλό κόστος των ζωοτροφών και της ενέργειας.

Η αύξηση των ζωοτροφών σε ποσοστά που κυμαίνονται από 25% έως 40% και της ενέργειας σε ποσοστά πάνω από 40% δημιουργεί κατάσταση ασφυξίας στην ελληνική κτηνοτροφία.

«Οι αυξήσεις αυτές, σε μεγαλύτερο βαθμό λόγω μεταφορικού κόστους, επιβαρύνουν ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους των νησιωτικών περιοχών. Ακόμη και για τους αιγοπροβατοτρόφους οι αυξημένες για φέτος τιμές γάλακτος δεν μπορούν να καλύψουν ούτε το 50% των αυξήσεων του κόστους παραγωγής», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Εξάλλου, αποφασίστηκε το Δ.Σ. να συνεχίσει τις θεσμικές παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία για λήψη άμεσων μέτρων ενίσχυσης για τις ζωοτροφές, αλλά και μείωσης του κόστους ενέργειας με μέτρα επιδοτούμενων «κτηνοτροφικών φωτοβολταϊκών».

«Η αμεσότητα έγκειται στο ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα βιωσιμότητας στην αγελαδοτροφία, την πτηνοτροφία, την αιγοπροβατοτροφία και τη χοιροτροφία, που αντιμετωπίζει επιπλέον κατάρρευση τιμών. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την προετοιμασία πρότασης για το πώς η επιδότηση του μεταφορικού κόστους για τα μικρά νησιά θα φτάσει σε μείωση του κόστους παραγωγής και όχι σε απορρόφησή της από τους εμπόρους. Επιπλέον των παραπάνω, θα πρέπει να προστεθεί η αύξηση του κόστους κτηνοτροφικών φαρμάκων, λιπασμάτων, ανταλλακτικών κ.λπ., που χειροτερεύουν τη βιώσιμη προοπτική της κτηνοτροφίας», όπως αναφέρει το σχετικό κείμενο του ΣΕΚ.

 “Θηλειά” τα κτηνοτροφικά χρέη

Εξάλλου, αναφέρεται ακόμη ότι τα χρέη των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων προς τις τράπεζες είναι ένα πρόσθετο δυσβάστακτο βάρος που σηκώνουν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι. Χρέη που δημιουργήθηκαν στην προσπάθεια δημιουργίας των απαιτούμενων σταβλικών εγκαταστάσεων και ζωικού κεφαλαίου. Επιπλέον, η επιβολή πρόσθετου φόρου (ΕΝΦΙΑ) στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις επέχει θέση “προστίμου” προς τους κτηνοτρόφους.

«Αυτό το χαράτσι ο ΣΕΚ παλεύει δύο χρόνια τώρα να το καταργήσει. Η εγκατάσταση είναι μέσο παραγωγής. Δεν το φορολογείς», σύμφωνα με τη σχετική διατύπωση.

Τα προβλήματα των επιδοτήσεων

Παρακάτω, ξεκαθαρίζονται, ακόμη, τα εξής: «Επικρίθηκε έντονα η προώθηση της ΚΥΑ της 5ης/10/2021 για τους βοσκοτόπους, που δημιούργησε προβλήματα στην πληρωμή των προκαταβολών, ιδιαίτερα των κτηνοτρόφων, καθώς επίσης και των προβληματικών πρακτικών διανομής του Εθνικού Αποθέματος, με καταχρηστικές εξασκήσεις δικαιωμάτων και που τελικά ζημιώνουν τους πραγματικούς παραγωγούς και ιδιαίτερα τους νέους. Το Δ.Σ. έθεσε τα προβλήματα προς επίλυση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προώθησε στο μέτρο του δυνατού την εξεύρεση λύσεων και θα παρακολουθήσει ιδιαίτερα την υλοποίηση της εκκαθάρισης της Ενιαίας Ενίσχυσης. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την ΚΥΑ θα καταβληθεί προσπάθεια να μη συνεχιστούν το 2022».

Για νέα ΚΑΠ

Για τη νέα ΚΑΠ, το Δ.Σ., έχοντας γνώση των προβλημάτων της ελληνικής κτηνοτροφίας, συζήτησε αρκετούς από τους τομείς ορθολογικής παρέμβασης στον προγραμματισμό υλοποίησης της ΚΑΠ 2023-27. Σε ειδική συνεδρίαση θα εξειδικεύσει πλήρως τις θεσμικές παρεμβάσεις του.

Στη διατροφική αλυσίδα

Έγινε αναφορά όμως και στη βελτίωση της θέσης της ελληνικής κτηνοτροφίας στη διατροφική αλυσίδα.

«Ο ΣΕΚ, στην προσπάθεια της προστασίας του κτηνοτροφικού κλάδου και των βασικών προϊόντων του (φέτα και κρέας) από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, αλλά και καλύτερης οργάνωσης της παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης και διάθεσης, προωθεί τη θεσμική του παρέμβαση μέσω αντίστοιχων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων. Ο κτηνοτροφικός κλάδος, που έχει την πρώτη θέση στη διατροφική αλυσίδα, απασχολεί σημαντικό αριθμό παραγωγών και, το σημαντικότερο, διατηρεί ζωντανή την ύπαιθρο, δεν μπορεί να είναι ο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας. Πρέπει να είναι ο πιο δυνατός. Και ο ΣΕΚ θα το πετύχει και με τη συμμετοχή του σε αντίστοιχες Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, με αρχές διαφάνειας, ενίσχυσης της συνεργατικότητας και με γνώση της δύναμης της ελληνικής κτηνοτροφίας».

“Καζάνι” που βράζει

Την ίδια ώρα, στα χωριά σε ολόκληρη τη χώρα οι αγρότες ζεσταίνουν τα τρακτέρ τους, έτοιμοι με την έλευση του νέου χρόνου να βγουν και να στήσουν μπλόκα στις εθνικές οδούς. Ενέργεια, κόστος εισροών, κακές πληρωμές και η επερχόμενη μείωση των ενισχύσεων της ΚΑΠ, που δρομολογείται για το 2023, βρίσκονται στην ατζέντα των επερχόμενων κινητοποιήσεών τους σε ολόκληρη τη χώρα.

Η φθηνή λύση της επιστροφής του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στο 1/3 των αγροτών και αυτό το 2023 και για μία φορά, σε συνδυασμό με την επιτηδευμένη σιωπή αναφορικά με το κόστος του ρεύματος δείχνουν ότι το χάσμα ανάμεσα στους αγρότες και την πλατεία Βάθη είναι σχεδόν αγεφύρωτο. Σε αυτά έρχονται να προστεθούν οι ανατιμήσεις στα αγροτικά εφόδια και τις ζωοτροφές, που σωρευτικά απορροφούν κάθε περιθώριο κέρδους που άφησε η φετινή συγκυρία των αγορών σε ορισμένες καλλιέργειες. Ωστόσο, αν και βαμβάκι, σκληρό σιτάρι και καλαμπόκι διαμόρφωσαν ακριβοθώρητες κορυφές, δεν ισχύει το ίδιο για μια σειρά αγροτικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, τα υπαίθρια κηπευτικά, το αγελαδινό γάλα ή το χοιρινό κρέας.

Παρ’ όλα αυτά, οι αυξήσεις είναι οριζόντιες και ωθούν στη χρεωκοπία εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται σε κακοπληρωμένους από την αγορά τομείς, όπως σύμφωνα με το Αgronews.

Η επιβεβαίωση της “Ν.Κ.”

Στις 21 ή 22 Δεκεμβρίου η πληρωμή των επιδοτήσεων

Η δεύτερη δόση των ενισχύσεων αναμένεται για την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου, ήρθε και η επιβεβαίωση και μάλιστα διά στόματος του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Ειδικότερα, στις 21-22 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή της δεύτερης δόσης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στον βουλευτή Μαγνησίας της Ν.Δ. Αθανάσιο Λιούπη, κάτι που έγραψε χθες ο “Αγροτύπος”.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν διεξοδικά όλα τα ζητήματα που προέκυψαν από τη διασταύρωση των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης με τα στοιχεία από την ΑΑΔΕ, του ΑΤΑΚ, της επιλεξιμότητας αγροτεμαχίων, των ψηφιοποιημένων αγροτεμαχίων εντός του δικτύου NATURA 2000 και την κατανομή κοινοτικού, δημόσιου βοσκοτόπου κατά την πληρωμή της πρώτης δόσης ενιαίας ενίσχυσης τον Οκτώβριο του 2021.

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επισήμανε πως οι ιδιοκτήτες χορτολιβαδικών εκτάσεων που έλαβαν την προκαταβολή θα πληρωθούν και τη δεύτερη δόση, ενόψει του νεότερου διασταυρωτικού ελέγχου, που θα λάβει χώρα μέσα στον Δεκέμβριο και θα αφορά και γεωχωρικούς ελέγχους με τη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου, για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων.

Από τις πληρωμές αυτές θα εξαρτηθούν οι περαιτέρω κινήσεις των Κρητικών. Μάλιστα, δεν αποκλείεται ακόμα και μία νέα απόβαση στην Αθήνα, με την έναρξη το νέου χρόνου, αυτή τη φορά με εντελώς διαφορετικές διαθέσεις.

φωτογραφία αρχείου

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια