Ελλάδα

Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι: Τι προβλέπουν τα νέα μέτρα - Ποια τα πρόστιμα

Το κόστος για τους εργαζόμενους που παραμένουν ανεμβολίαστοι, ανέρχεται στα 20 ευρώ την εβδομάδα, κατ’ επέκταση 80 ευρώ τον μήνα, ως ορίζει το νέο μέτρο

Σε εφαρμογή έχει τεθεί από την προηγούμενη Δευτέρα το μέτρο που επιβάλλει στους ανεμβολίαστους εργαζόμενους την υποβολή τους σε δύο υποχρεωτικά rapid tests την εβδομάδα ώστε να μπορούν να εισέλθουν στο χώρο εργασίας τους.

Rapid tests με δικά τους έξοδα οφείλουν να κάνουν:

 • Όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που δεν είναι εμβολιασμένοι, (14 ημέρες μετά την τελευταία ή τη μοναδική δόση) που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με πρακτική άσκηση.
 • Οι καταρτιζόμενοι/μαθητευόμενοι/σπουδαστές των δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών και οι φοιτητές των ΑΕΙ που διεξάγουν πρακτική άσκηση ή μαθητεία στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας σε φορείς του ιδιωτικού τομέα.
 • Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ που απασχολούνται σε Δήμους, Περιφέρειες κ.λπ.

Ποιοι εξαιρούνται από το νέο μέτρο:

Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ, από τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης εξαιρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει, τουλάχιστον προ δεκατεσσάρων ημερών τον εμβολιασμό τους ή έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου τουλάχιστον προ 14 ημερών.

Επίσης, εξαιρούνται όσοι έχουν νοσήσει από COVID-19, χωρίς να έχουν παρέλθει εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τη θετική διάγνωση, και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης.

Επιπροσθέτως, νόμιμες δικαιολογίες εξαίρεσης από τα υποχρεωτικά τεστ θεωρούνται:

 • Τηλεργασία
 • Νόμιμη άδεια
 • Μη παροχή εργασίας με φυσική παρουσία για άλλους λόγους 
 • Έχει υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο που καλύπτει την εβδομάδα αναφοράς
 • Κατοχή πιστοποιητικού νόσησης εν ισχύ, σύμφωνα με την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού

Τα πρόστιμα και το κόστος

Το κόστος για τους εργαζόμενους που παραμένουν ανεμβολίαστοι, ανέρχεται στα 20 ευρώ την εβδομάδα, κατ’ επέκταση 80 ευρώ τον μήνα, ως ορίζουν οι αποφάσεις του νέου μέτρου.

Αναλυτικότερα, το κόστος των rapid tests για ένα μισθωτό που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό των 558 ευρώ, θα μεταφράζεται στο 15% του μισθού του.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα στα δωρεάν rapid tests των δημόσιων δομών, έχουν μόνον οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, που φέρουν αποδεικτικά έγγραφα τα οποία εξηγούν τους ιατρικούς λόγους που επιβάλλουν τον μη εμβολιασμό τους.

Σε περίπτωση που υπάρξουν περιπτώσεις μη πειθάρχησης στο νέο μέτρο, τα πρόστιμα αναμένονται τσουχτερά για τους παραβάτες. Ειδικότερα, σε περίπτωση παράληψης και των δύο απαιτούμενων εβδομαδιαίων ελέγχων, το πρόστιμο θα ανέρχεται σε 600 ευρώ, ενώ αναφορικά με τους μισθωτούς μερικής απασχόλησης, το πρόστιμο θα ανέρχεται στα 300 ευρώ ανά εβδομάδα.

Κατά την καταγραφή της μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων, τα πρόστιμα θα κοινοποιούνται τόσο στην διεύθυνσης της κατοικίας του εκάστοτε παραβάτη, όσο και στην εργασία του αλλά και τον εργοδότη του. Στους εργαζομένους αναγνωρίζεται το δικαίωμα της ένστασης, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εντός 5 ημερών από την καταγραφή του προστίμου. Με το πέρας της ένστασης, η ίδια θα εξετάζεται εντός 15 ημερών, σε περίπτωση απόρριψης το πρόστιμο θα βεβαιώνεται και θα αποστέλλεται στη εκάστοτε ΔΟΥ.

Διαδικασία ελέγχου και επιβολής προστίμου

Καθ’ ολοκληρίαν ηλεκτρονική θα είναι η διαδικασία ελέγχου και επιβολής προστίμων, γεγονός που θα βάζει τέλος στους επιτόπιους φυσικούς ελέγχους από επιθεωρητές.

Τα αποτελέσματα των tests θα αποστέλλονται από τα διαγνωστικά κέντρα μέσα σε 24 ώρες στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 (ΗΔΙΚΑ), γεγονός που θα επιτρέπει στις αρχές να έχουν πλήρη εικόνα του κατά πόσο τηρείται η πρέπουσα δραστηριότητα.

Το σύστημα «Εργάνη» σε άμεση σύνδεση με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών και το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμού, θα συντάσσει και θα ενημερώνει τον φάκελο του εκάστοτε εργαζόμενου αναφορικά με το ιστορικό διαγνωστικών ελέγχων του.

Αναφορικά με τους εργοδότες:

Οι εργοδότες θα υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε εβδομάδα και από μια νέα υπεύθυνη δήλωση στην «Εργάνη», στην οποία θα αναφέρουν την κατάσταση σχετικά με τους ανεμβολίαστους εργαζομένους τους. Ειδικότερα, ο εργοδότης θα δίνει λεπτομερή αναφορά σχετικά με τον αριθμό των διαγνωστικών τεστ που οι εν λόγω εργαζόμενοι έκαναν, ενώ επιπροσθέτως θα αναφέρει αν υπάρχει κάποια νόμιμη δικαιολογία που επιτρέπει την μη διενέργεια ελέγχου rapid test από εργαζόμενο του.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης από τον εργοδότη, το σύστημα «Εργάνη» θα αποφαίνεται κάθε εβδομάδα σχετικά με τον τελικό κατάλογο των παραβατών, ενημερώνοντας στη συνέχεια τόσο τους παραβάτες όσο και τους εργοδότες.

Στον παραπάνω κατάλογο των παραβατών θα περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι εκείνοι που:

 • Είναι ανεμβολίαστοι και υποχρεούνται σε rapid test με δικά τους έξοδα
 • Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση για λόγους υγείας ή επειδή είναι σε τηλεργασία ή επειδή είναι σε άδεια
 • Δεν έχουν υποβληθεί σε rapid test

Σε περίπτωση που οι εργοδότες δεν ακολουθήσουν τις πρέπουσες διαδικασίες τα πρόστιμα θα είναι τα εξής:

 • 2.000€ αν δεν υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση
 • 10.000€ αν υποβάλλουν ψευδή δήλωση
 • 1.500 ευρώ – όσοι απασχολούν εργαζόμενο με θετικό rapid test.
 • 300 ευρώ άπαξ – εάν ο εργοδότης δεν ενημερώσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους εργαζομένους του για την υποχρέωση διενέργειας rapid test

Αναφορικά με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης επιχειρήσεων –εργοδοτών διευκρινίζονται τα εξής:

Α) Στη στήλη «Λόγοι δικαιολογημένης μη διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης», προστίθενται οι ακόλουθες τρεις τιμές:

 • Μη παροχή εργασίας με φυσική παρουσία για άλλους λόγους
 • Έχει υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο που καλύπτει την εβδομάδα αναφοράς
 • Κατοχή πιστοποιητικού νόσησης εν ισχύ, σύμφωνα με την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού

Β) Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να εξαιρούνται οριστικά από την προσυμπλήρωση στο εν λόγω έντυπο (μενού: μητρώα – στοιχεία προσωπικού) , οι ακόλουθες περιπτώσεις εργαζομένων, που τυχόν εμφανίζονται στο σύστημα ως υπόχρεοι διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης:

 • περιπτώσεις εργαζομένων για τους οποίους έχει επέλθει η λύση της σύμβασης εργασίας τους (με καταγγελία ή με οικειοθελή αποχώρηση)
 • περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν αποβιώσει

Γ) Επισημαίνεται ότι δίνεται η δυνατότητα διαγραφής και μη συμπεριληψής τους στην  υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, των εργαζομένων που δεν είναι υπόχρεοι σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ΄αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 Κ.Υ.Α. (π.χ. εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και εμφανίζονται ως υπόχρεοι διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου). Επίσης δίνεται η δυνατότητα ορθής επανάληψης του εντύπου εντός της ταχθείσας προθεσμίας υποβολής.

Δ) Για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός χρόνος εργασίας τους εβδομαδιαίως και ως εκ τούτου ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ΄αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 Κ.Υ.Α. για τις περιπτώσεις μειωμένης απασχόλησης.

Ε) Επιχειρήσεις-Εργοδότες εργαζομένων για τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε4 στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», όπως για παράδειγμα περιπτώσεις εργατών γης, αλιεργατών και εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες ιδιωτικών οικοδομικών έργων, δεν έχουν υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 Κ.Υ.Α..

(φωτογραφία rawpixel)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια