Ελλάδα

Πανελλήνιες 2022: Επιστρέφουν τα Λατινικά - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Πώς θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών το 2022 - Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με τις αλλαγές στον τρόπο εξέτασης και βαθμολόγησης

Με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής να παραμένει, και τη δύσκολη περιρρέουσα ατμόσφαιρα άγχους και αβεβαιότητας της πανδημίας να επιβαρύνει τους μαθητές, οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2022 μοιάζει να είναι γεμάτες προκλήσεις.

Αναφορικά με τις εξετάσεις που θα λάβουν χώρα στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ διά του οποίου το υπουργείο γνωστοποιεί τον τρόπο με τον οποίο οι ερχόμενες πανελλαδικές θα λάβουν χώρα, αλλά και τις αλλαγές που θα υπάρξουν στα μαθήματα.

Η επιστροφή των Λατινικών στα εξεταστέα μαθήματα είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που όρισε το νέο ΦΕΚ αναφορικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022, με τα Λατινικά να παίρνουν τη θέση του μαθήματος της Κοινωνιολογίας.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως στο μάθημα των Λατινικών θα εξεταστούν και οι υποψήφιοι οι οποίοι δε δίνουν για πρώτη φορά πανελλαδικές, ακόμη κι αν δεν είχαν διδαχτεί το εν λόγω μάθημα ως εν ενεργεία μαθητές.

Σχετικά με τα θέματα των εξετάσεων, το ΦΕΚ αναφέρει ότι αυτά θα προκύψουν από την ύλη που έχει οριστεί ως εξεταστέα για το εκάστοτε μάθημα κατά το τρέχον έτος. Τα θέματα θα περιγράφονται από ποικιλία ερωτήσεων, όπως σύντομης απάντησης ή ελεύθερης ανάπτυξης.

Στόχος του υπουργείου είναι διά των παραπάνω μεθόδων να εξεταστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης γίνεται, με τις ερωτήσεις να είναι κλιμακούμενης βαθμολογίας. Υποχρεωτικό θα είναι οι υποψήφιοι των φετινών πανελλαδικών να απαντήσουν σε όλα τα θέματα, μιας και δε θα υπάρχει δικαίωμα επιλογής.

Οι διατάξεις που ορίζει το ΦΕΚ θα ισχύουν για τον τρόπο εξέτασης των 9 μαθημάτων των ερχόμενων πανελλαδικών τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με τα ημερήσια, όσο και τα εσπερινά Γενικά Λύκεια.

Στην περίπτωση που κάποιο εκ των θεμάτων αναλύεται σε υποερωτήματα, η προβλεπόμενη βαθμολογία θα κατανέμεται ισότιμα στα επιμέρους ερωτήματα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου η ανακοίνωση των θεμάτων κατανέμει διαφορετικά τον βαθμό ανά ερώτημα.

Οι υποψήφιοι μαθητές των πανελλαδικών θα εξεταστούν γραπτώς στα μαθήματα που ορίζει ο εκάστοτε Προσανατολισμός, για 3 ώρες, εκτός από τις ειδικές εκείνες περιπτώσεις όπου η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων θα ορίσει διαφορετική διάρκεια εξέτασης.

- Αρχαία Ελληνικά: Ειδικότερα, στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών οι υποψήφιοι θα κληθούν να μεταφράσουν στα νέα ελληνικά μέρος κειμένου δοσμένο στην Αρχαία Ελληνική, να απαντήσουν μία ερώτηση κατανόησης που θα βασίζεται στον νοηματικό άξονα του κειμένου, όπως και μία ερώτηση γραμματικής, με την πιθανότητα η τελευταία να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα. Θα ακολουθήσει μία ερώτηση συντακτικού, η οποία μπορεί επίσης να χωρίζεται σε δύο υποερωτήματα.

- Νεοελληνική Γλώσσα: Σχετικά με την εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, οι μαθητές θα κληθούν να παρουσιάσουν τις δεξιότητές τους πάνω στην κατανόηση αλλά και την παραγωγή λόγου. Τρία άγνωστα κείμενα, συνολικής έκτασης έως τριών σελίδων, θα δοθούν στους υποψηφίους, ένα εκ των οποίων λογοτεχνικό, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα κατανόησης από τους υποψηφίους σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος θεματολογίας και ύφους. Τα κείμενα θα συνοδεύονται από ένα θέμα βασισμένο στα δύο μη λογοτεχνικά κείμενα και θα αφορά τη συνοπτική νοηματική τους απόδοση, ενώ το δεύτερο θέμα - κι αυτό σχετιζόμενο με τα μη λογοτεχνικά κείμενα - θα επιμερίζεται σε τρία ερωτήματα, διαφορετικά μεταξύ τους, και με ένα εξ αυτών, πιθανώς, να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα. Το λογοτεχνικό κείμενο θα είναι η βάση του τρίτου θέματος, στο οποίο οι μαθητές θα κληθούν να δώσουν την ερμηνεία των νοημάτων που ενέχει το κείμενο. Στην ερμηνεία αυτή θα φτάσουν διά της ανάπτυξης ερωτημάτων που το κείμενο πραγματεύεται, αξιοποιώντας συνδυαστικά στοιχεία από το δοσμένο κείμενο αλλά και προσωπικές τους θέσεις, τις οποίες θα πρέπει να τεκμηριώσουν. Στο τέταρτο θέμα οι υποψήφιοι καλούνται να εκφράσουν τη δική τους γνώμη όπως και τη συμφωνία ή διαφωνία τους πάνω σε διάφορα ζητήματα, χρησιμοποιώντας την κριτική τους ικανότητα, πάντα μέσω της χρήσης επιχειρημάτων.

- Ιστορία: Στο μάθημα της Ιστορίας η εξέταση θα βασιστεί σε δύο ομάδες ερωτήσεων. Η πρώτη ομάδα με δύο θέματα θα εξετάζει τις ιστορικές γνώσεις των υποψηφίων αλλά και την κατανόησή τους γύρω από αυτές, ενώ η δεύτερη θα απαιτεί από τον εκάστοτε μαθητή να συνδυάσει τις ιστορικές γνώσεις του με την κριτική του ματιά, δίνοντας τη δική του ερμηνεία αναφορικά με ιστορικά πρόσωπα ή γεγονότα.

-Λατινικά: Αναφορικά με τα νεοεισερχόμενα Λατινικά, θα δοθεί στους υποψήφιους διδαγμένο κείμενο, το οποίοι οι ίδιοι θα πρέπει να μεταφράσουν, και εν συνεχεία να αναπτύξουν παρατηρήσεις γραμματικής και συντακτικού.

- Μαθηματικά: Τέσσερα είναι τα θέματα που θα δοθούν στους μαθητές για να εξεταστεί το μάθημα των Μαθηματικών, τα οποία πιθανώς να αναλύονται σε υποερωτήματα και θα στοχεύουν στην αναπαραγωγή γνωστικών στοιχείων από την ισχύουσα εξεταστέα ύλη. Το πρώτο θέμα θα αποτελείται από θεωρητικά ερωτήματα, ενώ το δεύτερο και το τρίτο θα περιλαμβάνουν ασκήσεις σύνθεσης. Το τέταρτο θέμα θα είναι μία άσκηση ή πρόβλημα, η λύση του οποίου θα προϋποθέτει από τον μαθητή σύνθεση σκέψεων τόσο από την ύλη των πανελλαδικών όσο και από τα προηγούμενα χρόνια.

- Φυσική και Χημεία: Τα μαθήματα Φυσικής και Χημείας θα απαρτίζονται από τέσσερα θέματα, με το πρώτο να είναι θεωρητικής πνοής. Το δεύτερο θα συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση των μαθητών με την κριτική τους ικανότητα, το τρίτο θα αποτελείται από μία άσκηση εφαρμογής της θεωρίας και το τέταρτο θα είναι μια απαιτητική άσκηση ανάπτυξης, που θα ζητά τη συνδυαστική σκέψη και την καλή κατανόηση των εννοιών.

- Βιολογία: Και το μάθημα της Βιολογίας θα εκτείνεται σε τέσσερα θέματα. Τα δύο πρώτα θα ζητούν την παρουσίαση γνώσεων και την ερμηνεία βιολογικών φαινομένων από τον υποψήφιο. Το τρίτο θέμα θα έχει να κάνει με την αξιοποίηση θεωρητικών γνώσεων, με το τέταρτο να στοχεύει στον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του προς αξιολόγηση δεδομένων.

- Οικονομία: Τα τέσσερα θέματα του μαθήματος της Οικονομίας θα διαρθρώνονται ως εξής: Το πρώτο θα ελέγχει τόσο το γνωστικό επίπεδο του μαθητή όσο και το βάθος που έχει κατανοήσει τις επιστημονικές έννοιες. Το δεύτερο θέμα θα ελέγχει την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων οικονομίας του μαθητή στην καθημερινή ζωή. Το τρίτο θα απαιτεί τον συνδυασμό νόμων και αρχών της οικονομικής επιστήμης, όσο και το τέταρτο, το οποίο επιπροσθέτως θα ζητά την αξιολόγηση οικονομικών μεγεθών.

- Πληροφορική: Η εξέταση του μαθήματος της Πληροφορικής θα χωρίζεται σε δύο ομάδες, τα θεωρητικά θέματα και τα ανάπτυξης. Τα θέματα θεωρίας θα ελέγχουν τη γνώση και την κατανόηση των υποψηφίων πάνω στη θεωρία του προγραμματισμού αλλά και την κριτική τους ικανότητα. Οι ασκήσεις θα διαπιστώνουν τον βαθμό που ο εκάστοτε υποψήφιος μπορεί να επιλύσει προβλήματα που προϋποθέτουν τον συνδυασμό χρήσης θεωρητικών γνώσεων και την ικανότητα αξιολόγησης δεδομένων.

(φωτογραφία: Intime)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια