Ελλάδα

Διαζύγιο σε 10 μέρες με ένα κλικ στην πλατφόρμα gov.gr

Το άυλο διαζύγιο εξπρές δίνει την δυνατότητα στα ζευγάρια να χωρίσουν χωρίς φυσική παρουσία και χωρίς καθυστερήσεις

Διαζύγιο εξπρές με ένα κλικ. Πρόκειται για μια ειδική πλατφόρμα του gov.gr μέσα από την οποία ζευγάρια μπορούν να πάρουν συναινετικό, άυλο διαζύγιο σε 10 μέρες. Μέσα στον Οκτώβρη πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή η ειδική πλατφόρμα, η οποία δίνει την δυνατότητα στους πολίτες που θέλουν να χωρίσουν να μπορούν να προχωρήσουν την διαδικασία χωρίς την φυσική τους παρουσία αλλά ηλεκτρονικά και χωρίς καθυστερήσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η διαδικασία είναι το διαζύγιο να είναι συναινετικό.  

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδίαζε η πλατφόρμα να τεθεί σε εφαρμογή στα μέσα του καλοκαιριού, τον Ιούλιο, αλλά τελικά αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Στην Ελλάδα τα ποσοστά συναινετικών διαζυγίων ανέρχονται στο 70% - 75%, τα οποία πλέον θα εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας με ένα κλικ.

Αναλυτικά τα βήματα για το e-διαζύγιο                           

Η έκδοση του συναινετικού διαζυγίου θα μπορεί πλέον να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση των εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων – χρηστών με τους κωδικούς του taxisnet.

Οι εμπλεκόμενοι χρήστες θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άυλου συναινετικού διαζυγίου, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, επιλέγοντας έναν εκ των τριών τρόπων σύνδεσης που εμφανίζονται στην οθόνη, αναλόγως αν είναι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι ή αντισυμβαλλόμενα μέρη.

Ο ένας εκ των δύο δικηγόρων ξεκινά τη διαδικασία

Τη διαδικασία εκκινεί πάντα ο ένας εκ των δύο δικηγόρων, ο οποίος συνδέεται στην εφαρμογή μέσω των κωδικών του «PORTAL OLOMELEIA» και δημιουργεί νέα υπόθεση ή ενημερώνεται για τις υποθέσεις που έχουν ήδη περαιωθεί. Κατά το στάδιο αυτό, ο δικηγόρος που εκκινεί τη διαδικασία, μπορεί να ακυρώσει τη διαδικασία, χωρίς να απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια.

Τα στοιχεία του δικηγόρου που εισέρχεται στην πλατφόρμα αντλούνται αυτομάτως από το «Portal Olomeleia» και περιλαμβάνουν: Α.Φ.Μ., Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου, Όνομα, Επίθετο και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

Ο δικηγόρος καταχωρεί τον αριθμό της ληξιαρχικής πράξης γάμου, τον τόμο, το έτος, τον κωδικό Ληξιαρχείου που το εξέδωσε και το επώνυμο ενός εκ των συζύγων. Εναλλακτικά, μπορεί να καταχωρεί είτε τα Α.Φ.Μ., είτε τους Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων.

Μετά την εκκίνηση της διαδικασίας, η εφαρμογή ανακτά αυτόματα τα εξής στοιχεία από το Μητρώο Πολιτών: όνομα και επώνυμο κάθε συζύγου, τα Α.Φ.Μ. και τους Α.Μ.Κ.Α. αυτών, το είδος του γάμου και τον αριθμό και τα στοιχεία των παιδιών εφόσον υπάρχουν.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα παραπάνω στοιχεία δεν έχουν καταχωρηθεί ή δεν έχουν καταχωρηθεί σωστά, η διαδικασία δεν προχωρά.

Στη συνέχεια ο δικηγόρος καταχωρεί υποχρεωτικά στην πλατφόρμα το τελικό σχέδιο του ιδιωτικού συμφωνητικού στο σχετικό πεδίο και υποχρεωτικά τα στοιχεία του συμβολαιογράφου, επιλέγοντάς τον από τη λίστα των συμβολαιογράφων, καθώς και τα στοιχεία του αντιδίκου δικηγόρου.

Μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων στοιχείων, ο δικηγόρος που εκκινεί τη διαδικασία είτε αποθηκεύει προσωρινά την υπόθεση, είτε προχωρά σε οριστική υποβολή της αίτησης.

Κατόπιν οι δύο δικηγόροι, οι δύο σύζυγοι και ο συμβολαιογράφος, λαμβάνουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο ενημερώνονται ότι εκκίνησε η διαδικασία.

Ειδικότερα, ο αντίδικος δικηγόρος πρέπει να εισέλθει στην πλατφόρμα και να επιβεβαιώσει όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί. Εφόσον αυτά είναι σωστά, καταχωρεί τα στοιχεία του, ώστε να συνταχθεί η συμβολαιογραφική πράξη.

10 ημέρες προθεσμία

Οι σύζυγοι εισέρχονται στην πλατφόρμα, μέσω κωδικών taxisnet και λαμβάνουν γνώση του εγκεκριμένου, από αμφότερους τους δικηγόρους, σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο εγκρίνουν ή απορρίπτουν.

Σε περίπτωση έγκρισης του περιεχομένου του συμφωνητικού, μέσω επιβεβαίωσης, οι σύζυγοι εισάγουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την σύνταξη της πράξης. Μόλις και οι δύο σύζυγοι εγκρίνουν το συμφωνητικό, αποστέλλεται σε όλα τα μέρη (δικηγόροι, σύζυγοι, συμβολαιογράφος) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την συναίνεση των συζύγων, οπότε και σηματοδοτείται η εκκίνηση της δεκαήμερης προθεσμίας.

Στο σημείο αυτό, η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί με πρωτοβουλία οποιουδήποτε μέρους.

Το χαρτί διαζυγίου βγαίνει σε μορφή pdf

Μετά την πάροδο 10 ημερών, προθεσμία η οποία εκκινεί από την ημέρα που οι σύζυγοι ενέκριναν το σχέδιο που επεξεργάστηκε και καταχωρήθηκε από τους δικηγόρους, ολοκληρώνεται η διαδικασία και τα μέρη δεν δύναται να υπαναχωρήσουν.

Στο στάδιο αυτό ενημερώνεται μέσω e-mail ο συμβολαιογράφος ώστε να συνδεθεί στην πλατφόρμα όπου μπορεί να επεξεργαστεί το τελικό συμβολαιογραφικό έγγραφο λύσεως γάμου και να το «κατεβάσει» σε μορφή pdf.

Οι σύζυγοι μπορούν να υπογράψουν την τελική συμβολαιογραφική πράξη εκτός πλατφόρμας είτε δια ζώσης είτε με ψηφιακή υπογραφή, ενώ ο συμβολαιογράφος τηρεί στο αρχείο του το υπογεγραμμένο φυσικό ή ψηφιακό έγγραφο.

Ο συμβολαιογράφος μπορεί επίσης να ακυρώσει τη διαδικασία στο σημείο αυτό ενημερώνοντας μέσω e-mail όλους τους εμπλεκόμενους.

Πως γίνεται η οριστικοποίηση του διαζυγίου

Μόλις υπογραφεί η συμβολαιογραφική πράξη, ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην εφαρμογή για να οριστικοποιήσει το διαζύγιο, επιλέγοντας και επιβεβαιώνοντας την επιλογή του, εισάγοντας τον αριθμό της συμβολαιογραφικής πράξης και την ημερομηνία σύνταξής της, στάδιο κατά το οποίο απαγορεύεται να ακυρωθεί η διαδικασία. Ο συμβολαιογράφος κατά την οριστικοποίηση έχει δικαίωμα να αλλάξει το κείμενο της συμβολαιογραφικής πράξης στην πλατφόρμα, βάσει αλλαγών που τυχόν προέκυψαν κατά την υπογραφή.

Η πλατφόρμα θα προσθέτει στη συμβολαιογραφική πράξη τα ψηφιακά χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr και η συμβολαιογραφική πράξη θα εισάγεται στην θυρίδα των δύο πολιτών. Οι σύζυγοι, οι δικηγόροι και ο συμβολαιογράφος λαμβάνουν email που τους ενημερώνει πως έχει ολοκληρωθεί η συμβολαιογραφική διαδικασία.

Τι γίνεται στην περίπτωση θρησκευτικού γάμου

Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, οι σύζυγοι λαμβάνουν email που τους ζητά να προβούν σε Πνευματική Λύση του γάμου. Τα σχετικά στοιχεία εισάγονται και πάλι από τον συμβολαιογράφο στην εφαρμογή.

Οι δύο σύζυγοι, οι δύο δικηγόροι και ο συμβολαιογράφος ενημερώνονται μέσω email για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής διαδικασίας. Το email περιλαμβάνει μοναδικό αναγνωριστικό για το διαζύγιο και συνιστά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε τεχνικού σφάλματος κατά την επικοινωνία με το μητρώο των πολιτών, ο συμβολαιογράφος θα δει σχετικό μήνυμα σφάλματος και θα έχει τη δυνατότητα να ξαναπροσπαθήσει να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

(φωτογραφία: Unsplash)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια