Ελλάδα

Αλλάζει το καθεστώς των δημοσίων συμβάσεων

Αύξηση του ορίου απευθείας αναθέσεων

Αύξηση του ορίου απευθείας αναθέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στα 30.000 ευρώ για μελέτες και προμήθειες και στα 60.000 ευρώ για έργα, δυνατότητα εποπτείας των έργων και από ιδιώτες, πέραν δηλαδή των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών, ειδική αιτιολόγηση εργολαβικών προσφορών κατά τους διαγωνισμούς με απόκλιση μεγαλύτερη του 10% από τον μέσο όρο των προσφορών, αυστηρότερο πλαίσιο ως προς τις εργολαβικές προσφυγές, ενίσχυση του συστήματος μελέτης-κατασκευής για την υλοποίηση των δημόσιων έργων... Αυτές είναι μερικές μόνο από τις καίριες αλλαγές στο καθεστώς των δημοσίων συμβάσεων και έργων που φέρνει το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο παρουσιάστηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς και τίθεται πλέον σε δημόσια διαβούλευση.

Με το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου των υπουργείων Ανάπτυξης και Υποδομών, το οποίο είχε προαναγγελθεί εδώ και μήνες από το κυβερνητικό στρατόπεδο, θα αλλάξει ριζικά η διαδικασία που διέπει τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων για αγαθά, την παροχή υπηρεσιών και τη δημοπράτηση δημόσιων έργων. Στόχος, όπως τουλάχιστον προτάσσει η κυβέρνηση, είναι να αντιμετωπιστούν διαχρονικές παθογένειες...

Οι νέες ρυθμίσεις που χρειάστηκαν μήνες για να οριστικοποιηθούν, με τη συγκρότηση διαφορετικών επιτροπών μεταξύ των δύο υπουργείων, θεωρούνται, όπως ειπώθηκε από τα κυβερνητικά χείλη, ως η μοναδική λύση για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παραγωγής έργων και προμηθειών, ο οποίος κρίνεται αναγκαίος για να μπορέσει η χώρα μας να σηκώσει το βάρος και τις απαιτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ωστόσο, δε λείπουν οι ενστάσεις και οι αντιδράσεις. Μεγάλη μερίδα του τεχνικού κόσμου δε βλέπει με θετικό μάτι τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, θεωρώντας πως δε δίνει ουσιαστικές λύσεις, αλλά συνεχίζει να διαιωνίζει τα προβλήματα...

Οι αλλαγές - Αυξάνεται το όριο απευθείας αναθέσεων

Μεταξύ των αλλαγών που φέρνει το νομοσχέδιο είναι η αύξηση των ορίων των απευθείας αναθέσεων από φορείς του Δημοσίου και ΟΤΑ. Από 20.000 ευρώ που είναι σήμερα, τα όρια της απευθείας ανάθεσης αυξάνονται στα 30.000 ευρώ για προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μελετών και στα 60.000 ευρώ για δημόσια έργα. Συνοπτικά, ορισμένες βασικές μεταρρυθμίσεις που εισάγονται με την τροποποίηση του Ν. 4412/16 είναι:

  1. Ενίσχυση του συστήματος μελέτης-κατασκευής, ώστε να μπορεί να εκκινεί η διαδικασία δημοπράτησης των έργων αμεσότερα απ’ ό,τι ισχύει σήμερα, παράλληλα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την ανακήρυξη αναδόχου, υπό τον όρο οι εγκριθέντες περιβαλλοντικοί όροι να μη μεταβάλλουν ουσιωδώς το αντικείμενο του έργου. Βασική αρχή του συγκεκριμένου τρόπου ανάθεσης αποτελεί η μετατόπιση της ευθύνης των μελετών στον ανάδοχο.
  2. Η δημοπράτηση έργων ειδικής σημασίας για την οικονομία της χώρας, έργων δηλαδή που είναι ενταγμένα στο άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, θα μπορεί να ξεκινήσει γρηγορότερα απ’ ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα. Στα μεγάλα έργα προβλέπεται επίσης η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στις ιδιωτικές επενδύσεις για την ταχύτερη δημοπράτησή τους.
  3. Αντιμετώπιση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στα έργα, που είχαν σαν αποτέλεσμα τη δυσκολία ολοκλήρωσής τους. Στο εξής θα πρέπει να αιτιολογείται όποια προσφορά έχει απόκλιση μεγαλύτερη του δέκα τοις εκατό (10%) από τον μέσο όρο της έκπτωσης του συνόλου των προσφορών που υποβλήθηκαν. Η αιτιολόγηση θα αποτελεί δεσμευτική συμφωνία και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης, που δεν μπορεί να μεταβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
  4. Θεσμοθετείται η δυνατότητα να μπορεί να ασκηθεί η επίβλεψη εκτός από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), ο οποίος θα διαθέτει τις αναγκαίες εξειδικευμένες γνώσεις.
  5. Το σύστημα μετατρέπεται σε δηλωτικό, από ελεγκτικό όπως ισχύει σήμερα. Σκοπός είναι να διευκολύνονται οι επιμετρήσεις και οι λογαριασμοί του έργου.

Η υποβολή των επιμετρήσεων από τον ανάδοχο γίνεται πλέον κανόνας και συνοδεύεται με αυξημένη ευθύνη ως προς την αλήθεια αυτών, με στόχο να επιταχυνθεί η πληρωμή των λογαριασμών.

  1. Θεσμοθετείται για έργα προϋπολογισμού άνω των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000 €) η δυνατότητα διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της Σύμβασης. Για έργα κατώτερου προϋπολογισμού, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.
  2. Προωθείται ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση διαδικασιών. Ειδικότερα, καθιερώνεται η υποχρεωτική τήρηση από τον ανάδοχο ηλεκτρονικού ημερολογίου του έργου, σε ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης. Το ηλεκτρονικό ημερολόγιο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του έργου, με στόχο την επιτάχυνση ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων στο έργο και την επίλυση οιωνδήποτε διαφωνιών χωρίς χρονικές καθυστερήσεις.
  3. Επιπλέον, προχωρά η κατάργηση των κληρώσεων για την ανάδειξη των επιτροπών, που επέφερε υπερβολικές καθυστερήσεις στη διεξαγωγή των διαγωνισμών. Την ίδια στιγμή, καθίσταται υποχρεωτική η ανάρτηση της μελέτης του έργου πριν την προκήρυξή του, ώστε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να μπορούν να διαμορφώνουν πληρέστερη εικόνα του έργου. Παράλληλα, για τις μελέτες εισάγονται νέοι θεσμοί, όπως ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης της μελέτης, η ιδιωτική επίβλεψη τόσο στο στάδιο της εκπόνησης όσο κυρίως στο στάδιο της παραλαβής (checkers).

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια