Ελλάδα

Σε θέση μάχης οι εκπαιδευτικοί για την "έξωση" μαθημάτων - κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Δείτε αναλυτικά το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα

Σε θέση μάχης οι εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα μετά την ανακοίνωση των νέων ωρολόγιων προγραμμάτων για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, με την ΟΛΜΕ να προκηρύσσει κάλεσμα για αποχή των εκπαιδευτικών από τα βαθμολογικά κέντρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για σήμερα, Τρίτη 22 Ιουνίου, ενώ στις 13.00 καλείται συλλαλητήριο στο υπουργείο Παιδείας.

 Τα νέα ωρολόγια προγράμματα προβλέπουν την κατάργηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας από το Λύκειο, ενώ ως μονόωρα μαθήματα παραμένουν μόνο στο Γυμνάσιο τα εικαστικά και η μουσική. Για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου, καταργείται η διδασκαλία του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου, με μοναδική πηγή διδασκαλίας να μένει, πλέον, το φροντιστήριο.

 Παράλληλα, επιχειρείται η «αποψίλωση» των μαθημάτων Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, καθώς καταργούνται τα μαθήματα «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός», «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία», ενώ στη Γ΄Λυκείου το μάθημα της Κοινωνιολογίας (Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών) αντικαθιστά η διδασκαλία των Λατινικών.

 Στο Γυμνάσιο, μειώνονται οι ώρες διδασκαλίας της Οικιακής Οικονομίας από δύο ώρες σε μία, ενώ από το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄Λυκείου «εξαφανίζονται» οι Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες, με τους εκπαιδευτικούς να κάνουν λόγο για υποβάθμιση του ερευνητικού-φιλομαθησιακού χαρακτήρα του σχολείου.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται, επίσης, για τον «εξοστρακισμό» ολόκληρων κλάδων και γνωστικών αντικειμένων, ενώ χιλιάδες εκπαιδευτικοί μένουν ουσιαστικά άνευ αντικειμένου διδασκαλίας και βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας και της διαθεσιμότητας. Όπως σημειώνει η ΟΛΜΕ, οι  εκπαιδευτικοί Καλλιτεχνικών ειδικοτήτων (Εικαστικών, Μουσικής, Θεατρολογίας), οι εκπαιδευτικοί ΠΕ81 (Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί από τα ΤΕΙ) και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι ),εξοστρακίζονται πλήρως από τα ΓΕΛ, ενώ μεγάλες συνέπειες υφίστανται και οι Οικονομολόγοι και Οικιακής Οικονομίας (ΠΕ80) σε ΓΕΛ και Γυμνάσιο. Ειδικά οι ΠΕ78, από το σχολικό έτος 2021-22 κατά το οποίο θα καταργηθεί και η Κοινωνιολογία της Γ’ ΓΕΛ, ουσιαστικά εκδιώκονται συνολικά από το δημόσιο σχολείο, καθώς δεν θα μπορούν να καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις σε καμία βαθμίδα εκπαίδευσης ή τύπο σχολείου.

Εκτός από το κάλεσμα της ΟΛΜΕ, στο συλλαλητήριο στο υπ. Παιδείας καλούν δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία, καλλιτεχνικές ενώσεις, σύλλογοι γονέων, ενώ παρόμοιες δράσεις θα πραγματοποιηθούν και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

Οι αλλαγές στα Ωρολόγια Προγράμματα Γυμνασίων και Λυκείων

 

Γυμνάσιο - Οικιακή Οικονομία και Πληροφορική

Στο Γυμνάσιο η μοναδική αλλαγή που έχουμε είναι στην Α’ τάξη στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας και της Πληροφορικής. Ουσιαστικά το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας με μόνο 1 ώρα στην Α’ τάξη συνολικά στο Γυμνάσιο οδεύει προς την κατάργηση του, ενώ η πληροφορική "πριμοδοτείται" με μία επιλέον ώρα, σύνολο δήλαδή δύο διδιακτικές ώρες.

Εσπερινό Γυμνάσιο

Μειώνεται σε μία ώρα η Βιολογία στην Α΄ τάξη και αυξάνεται σε δύο ώρες διδασκαλία της Γεωγραφίας στην Β΄τάξη. 

Λύκειο

Στην Α΄Λυκείου 

- Το μάθημα των Αγγλικών γίνεται υποχρεωτικό με 3 ώρες, όπως επίσης και το μάθημα της Πληροφορικής με 2 ώρες από μάθημα επιλογής γίνεται υποχρεωτικό

 - Η 2η ξένη γλώσσα (2ώρες) επιλέγεται τώρα από  Γερμανικά ή Γαλλικά. Πέρυσι στην επιλογή υπήρχαν και τα Αγγλικά.

 -  Τα μαθήματα επιλογής: Γεωλογία Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Καλλιτεχνική Παιδεία καταργούνται. Καταργείται επίσης και το μάθημα Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες

 

Στη Β΄Λυκείου 

- Το μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών(Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη) καταργείται και στη θέση του μπαίνουν τα Λατινικά.

Στη Γ΄ Λυκείου 

- Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας γίνονται από 9 ώρες 14 ώρες.

 -Τα μαθήματα Προσανατολισμού γίνονται από 21 ώρες 18 ώρες.

 - Τα 7ωρα γίνονται 6 ώρα.

 - Καταργούνταιτα Μαθήματα Επιλογής (2ώρο) Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο.

 - Καταργείται επίσης η 2η Ξένη Γλώσσα Γερμανικά / Γαλλικά (Μάθημα Επιλογής).

 

Εσπερινό Λύκειο

- Το μάθημα των Αγγλικών γίνεται υποχρεωτικό με 3 ώρες, όπως επίσης και το μάθημα της Πληροφορικής με 2 ώρες από μάθημα επιλογής γίνεται υποχρεωτικό

 -  Η 2η ξένη γλώσσα (2ώρες) επιλέγεται τώρα από  Γερμανικά ή Γαλλικά. Πέρυσι στην επιλογή υπήρχαν και τα Αγγλικά.

 -  Τα μαθήματα επιλογής: Γεωλογία Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Καλλιτεχνική Παιδεία καταργούνται. Καταργείται επίσης και το μάθημα Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες

 

 Πανεκπαιδευτική κινητοποίηση - Με τη στήριξη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

"Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., λαμβάνοντας υπόψη και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην υποβάθμιση και τον εξοβελισμό από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των καλλιτεχνικών μαθημάτων, των κοινωνικών επιστημών, της οικονομίας, της γεωπονίας και των φυσικών επιστημών.

Τα νέα ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου και Λυκείου που ανακοινώθηκαν, χωρίς καμία επιστημονική και παιδαγωγική  τεκμηρίωση, καταργούν σχεδόν όλα τα  γνωστικά αντικείμενα των Κοινωνικών Επιστημών, των Καλλιτεχνικών και γενικότερα της καλλιτεχνικής παιδείας στο ΓΕΛ, το μάθημα της έρευνας (project), μειώνουν τις ώρες της οικιακής οικονομίας στο Γυμνάσιο, πλήττουν τις οικονομικές επιστήμες στο ΓΕΛ και μειώνουν τις ώρες φυσικής, χημείας και βιολογίας σε Γυμνάσιο και Λύκειο. Από τα νέα ωρολόγια προγράμματα, είναι ξεκάθαρο ότι το Υπουργείο Παιδείας οραματίζεται ένα σχολείο αποστεωμένο από κάθε έννοια κοινωνικών αξιών, έρευνας, τέχνης το οποίο θα αποτελεί ένα ασφυκτικό εξεταστικό κέντρο, προθάλαμο των πανεπιστημίων

Παράλληλα,  το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των ΓΕΛ, με τις καταργήσεις μαθημάτων αφήνει έκθετους/ες χιλιάδες εκπαιδευτικούς, που ουσιαστικά μένουν άνευ αντικειμένου διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα συνδικαλιστικά στελέχη να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου 2020, ώρα 13:00, στο Υπουργείο Παιδείας (Νερατζιώτισσα)"

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - alfavita.gr

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια