Ελλάδα

Αμέτρητες οι πληγές για τους αποσταγματοποιούς, μειώθηκε 71% ο τζίρος τους

Βαρύ το πλήγμα της πανδημίας για τον κλάδο

Επιπτώσεις εξαιρετικά σοβαρές προκύπτουν για τον κλάδο των αποσταγματοποιών, μέσα από την έρευνα που διεξήγαγε ο ΣΕΑΟΠ (Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών) ανάμεσα σε παραγωγούς/αποσταγματοποιούς, από όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως αν αποτελούν μέλη του Συνδέσμου.

Η έρευνα έγινε τον Απρίλιο 2020 και σε αυτήν συμμετείχαν 68 μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις με έδρα την ελληνική περιφέρεια.

Από τα αποτελέσματα τις έρευνας αναδεικνύεται το πλήγμα που έχει υποστεί ο κλάδος των Ελλήνων αποσταγματοποιών. Αυτό συμβαίνει καθώς ο τελευταίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εστίαση, τους χώρους ψυχαγωγίας, με δραστηριότητες, δηλαδή, που βρίσκονταν σε αναστολή λειτουργίας.

Πιο αναλυτικά, στην εγχώρια αγορά η επιτόπια κατανάλωση, που αποτελεί το 70% της κατανάλωσης των προϊόντων του κλάδου, είχε πρακτικά μηδενιστεί, καθώς το κανάλι του HoReCa (εστιατόρια, bar, ξενοδοχεία κ.λπ.), από το οποίο στηρίζονται κυρίως οι αποσταγματοποιοί, τέθηκε από την πρώτη στιγμή εκτός λειτουργίας, λόγω των μέτρων. Παράλληλα φαίνεται να έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό και οι εξαγωγές (οι οποίες μέχρι και το 2019 ακολουθούσαν ανοδική πορεία), καθώς, λόγω της πανδημίας, τα καταστήματα εστίασης και του εξωτερικού, όπως και κάθε είδους bar, club, café, υποχρεώθηκαν να κλείσουν.

Οι αρνητικές επιδράσεις της πανδημίας, για τον κλάδο των Ελλήνων αποσταγματοποιών, γίνονται αντιληπτές μέσα από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα:

* Το 54% των επιχειρήσεων προχώρησαν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας, ενώ το 27% σε αναστολή λειτουργίας.

* Το 71% παρουσιάζει σημαντική πτώση τζίρου το δεύτερο 15νθήμερο Μαρτίου λόγω των αναγκαστικών μέτρων που πάρθηκαν, ενώ το 90% πιστεύει ότι το ίδιο θα συμβεί μετά τις μετρήσεις και τον Απρίλιο, αλλά και το 64% στο σύνολο του έτους.

* Στο 69% των επιχειρήσεων έχει επηρεαστεί η παραγωγή τους λόγω δυσκολιών στην προμήθεια αιθυλικής αλκοόλης, ενώ το 73% επισημαίνει ότι έχει ανατιμηθεί ή προβλέπει ανατίμησή της. Σε μια τέτοια περίπτωση αναμένεται να επηρεαστεί και η τελική τιμή πώλησης των προϊόντων.

* Το 57% των επιχειρήσεων αντιμετώπισε επίσης δυσκολίες στην προμήθεια υλικών συσκευασίας.

* Το 49% επισημαίνει ότι παρουσιάζεται πτώση στις παραγγελίες από το εξωτερικό.

* Σε ποσοστό 34% οι επιχειρήσεις έδειξαν προσαρμοστικότητα και χρησιμοποίησαν την τηλεργασία ή/και την εργασία εκ περιτροπής.

* Το 63% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι θα οδηγηθούν σε μείωση των μόνιμων θέσεων εργασίας εξαιτίας της κατάστασης.

«Προκειμένου να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή, που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα, σαν κοινωνία και σαν πολιτισμός, ο ΣΕΑΟΠ πραγματοποίησε μια σειρά προτάσεων για να προστατευτεί ο πυρήνας της ελληνικής παραγωγής αλκοολούχων ποτών, ώστε να μπορέσει να ορθοποδήσει όσο το δυνατό γρηγορότερα και με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.

Οι προτάσεις αυτές έχουν κοινοποιηθεί στα αρμόδια υπουργεία, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Οι κυβερνητικές δεσμεύσεις

Αλλά επειδή «τα γραπτά μένουν», η «Νέα Κρήτη» υπενθυμίζει ότι από τον περασμένο Φεβρουάριο οι παραδοσιακοί διήμεροι αποσταγματοποιοί του Τιρνάβου και της Κρήτης απαίτησαν την άμεση και ουσιαστική επανεξέταση του τεχνικού φακέλου που υποβλήθηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους (χωρίς κανέναν προγενέστερο διάλογο) προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προς την περιγραφή των προϊόντων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, καθότι η περιγραφόμενη σε αυτόν διαδικασία φέρεται να αποκλείει τους παραδοσιακούς διήμερους αποσταγματοποιούς. Κι αυτό έγινε, ορίζοντας ως προστατευόμενα αποκλειστικά τα εμφιαλωμένα προϊόντα, ενώ καμία τέτοια υποχρέωση δεν υπάρχει από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο ούτε από την αξιολόγηση των τεχνικών φακέλων, και ενώ είναι απολύτως σαφές ότι η μέθοδος παραγωγής του εμφιαλωμένου τσίπουρου και τσικουδιάς μόνον «παραδοσιακή απόσταξη» δεν είναι!

Με λίγα λόγια, κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εμφιάλωση δεν αποτελεί στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, έτσι ώστε να είναι κριτήριο για την απόδοση της γεωγραφικής ένδειξης στα παραγόμενα προϊόντα.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης δεσμεύτηκε ανεπιφύλακτα να συνδράμει, μαζί με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, υπηρεσίες και ανεξάρτητες Αρχές, ώστε να επανεξεταστεί και να διορθωθεί ο τεχνικός φάκελος και να προβλεφθούν ως προϊόντα ΠΓΕ τόσο το παραδοσιακό χύμα όσο και το εμφιαλωμένο τσίπουρο/τσικουδιά, με ορθή περιγραφή της εκάστοτε ακολουθούμενης διαδικασίας.

«Χάρη στα αδιάσειστα και πλήρη στοιχεία που παραθέσαμε, προέκυψε με σαφήνεια ότι το παραδοσιακό χύμα τσίπουρο και τσικουδιά δεν πάσχουν ούτε ως προς την ονομασία τους (η οποία καθορίζεται από τη διαδικασία παραγωγής βάσει της ενοποιημένης ευρωπαϊκής νομοθεσίας και επιπλέον αναγνωρίζεται ρητά και από πρόσφατη απόφαση του ΔΕΕ), ούτε ως προς την ποιότητά τους (η οποία είναι συνολικά καλύτερη από των εμφιαλωμένων, βάσει στοιχείων του ίδιου του Γενικού Χημείου του Κράτους), ούτε φυσικά ως προς την ιχνηλασιμότητά τους, για λόγους τόσο φορολογικούς όσο και προστατευτικούς της υγείας των καταναλωτών.

Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε, επαναλάβαμε την ανεπιφύλακτη στήριξή μας στα μέτρα ελέγχου ποιότητας και προέλευσης των αποσταγμάτων και προτείναμε τρόπους ασφαλούς διακίνησης και διάθεσης στον τελικό καταναλωτή τού χύμα τσίπουρου και της χύμα τσικουδιάς.

Οι απαντήσεις που λάβαμε από το υπουργείο ως προς τη σκοπιμότητα και χρησιμότητα της απαγόρευσης της χρήσης του ονόματος δεν είχαν την απαραίτητη σαφήνεια και την απαραίτητη τεκμηρίωση. Οι απαντήσεις του υφυπουργού ήταν «λόγια του αέρα» και δεν είχαν νομοθετική βάση, ώστε να κάμψουν τις δικές μας θέσεις στο ελάχιστο. Αντιθέτως μείναμε με την εντύπωση ότι πρώτη φορά αποσαφηνίστηκαν επαρκώς τα πραγματικά ζητήματα, πράγμα που θα είχε σαφώς αποφευχθεί και προληφθεί, αν οι κατά καιρούς κυβερνήσεις είχαν φροντίσει να μας καλέσουν σε διάλογο πριν προβούν σε σπασμωδικές και λανθασμένες κινήσεις, που δεν προστατεύουν κανέναν άλλον εκτός από τα συμφέροντα των μεγαλοποτοποιών», σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχαν εκδώσει τότε οι εκπρόσωποι των αποσταγματοποιών Κρήτης και Τιρνάβου.

 Έκκληση από τους καζανάρηδες

«Μη στηρίζετε μόνο τους μεγαλοποτοποιούς»

 «Αναμένουμε να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις με υπευθυνότητα και κατόπιν ορθής ενημέρωσης και σχεδιασμού, και απαιτούμε να προσκληθούν όλες οι ενδιαφερόμενες ομάδες σε έναν ευρύ, ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο για τα αποστάγματα και την ορθή διαχείρισή τους. Η απόφαση αυτή είναι καθαρά πολιτική και βρίσκεται στα χέρια της κυβέρνησης. Επιτέλους, η πολιτική ηγεσία πρέπει να λάβει θέση με σοβαρότητα και καθαρότητα και να σταματήσει να στηρίζει μονόπλευρα και μονοπωλιακά (και χωρίς νομικό έρεισμα!) τους μεγαλοποτοποιούς, δηλαδή τα πέντε-δέκα άτομα που κατέχουν ούτως ή άλλως το 90% της αγοράς και παρά ταύτα επιχειρούν με κάθε είδους μεθοδεύσεις να εξαφανίσουν από την αγορά αποσταγμάτων εμάς, τους παραδοσιακούς «καζανάρηδες», που αντιπροσωπεύουμε μόλις το 10% του όγκου συναλλαγών, αλλά είμαστε 380.000 νοικοκυριά μικρών αμπελουργών/αγροτών και επιπλέον είμαστε οι μόνοι πραγματικοί θεματοφύλακες της αληθινής παραδοσιακής απόσταξης και οι μόνοι γνήσιοι και πραγματικοί φορείς της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του παραδοσιακού αποστάγματος. Η κυβέρνηση με την απόφασή της και την εμμονή της σε αυτήν εξυπηρετεί ξεκάθαρα τα συμφέροντα δέκα μεγάλων ποτοποιών, καταστρέφοντας δεκάδες χιλιάδες οικογένειες αμπελοκαλλιεργητών», ήταν τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα.

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια