Ελλάδα

Πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθεί τους… υπουργούς

Νέο μοντέλο διακυβέρνησης - Online παρακολούθηση των υπουργών

Ηλεκτρονική διασύνδεση των υπουργείων, κάτι που εν έτει 2019 φαντάζει ακόμα - όσο κι αν ακούγεται παράδοξο - ως... καινοτομία για τα ελληνικά δρώμενα!

Ηλεκτρονική, on-line παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους στενούς του συνεργάτες.

Ακόμα και βαθμολόγιο για τα κυβερνητικά στελέχη που παρουσιάζουν υστέρηση στην παραγωγή έργου. Αυτές είναι ορισμένες βασικές πτυχές του νέου μοντέλου διακυβέρνησης της χώρας, το οποίο παρουσιάστηκε στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με το νέο μοντέλο διακυβέρνησης, στο οποίο κομβικό ρόλο έχει η Προεδρία της Κυβέρνησης με δύο Γενικές Γραμματείες και το πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης και παρακολούθησης “Μαζί”, του κυβερνητικού έργου, ο πρωθυπουργός θα έχει ανά πάσα στιγμή εικόνα για τα ανοιχτά θέματα, τις εκκρεμότητες στα υπουργεία και θα είναι σε θέση να αξιολογεί την απόδοση υπουργών και υφυπουργών. Βεβαίως αυτός που είναι επιφορτισμένος κατά βάση με την online παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, τη λειτουργία και τις επιδόσεις των υπουργείων θα είναι ο υπουργός παρά τω Πρωθυπουργό, Άκης Σκέρτσος.

Ο νέος υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης ανέλυσε το νέο μοντέλο διακυβέρνησης στους υπουργούς, παρουσιάζοντας ένα σχετικό γράφημα για το πώς θα συνδέονται ηλεκτρονικά τα υπουργεία μεταξύ τους και το πώς θα βαθμολογούνται οι υπουργοί.

«Σε προηγμένες χώρες, η ηλεκτρονική διασύνδεση των υπουργείων υπάρχει ήδη, ενώ για εμάς θα είναι μια καινοτομία», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, βγαίνοντας από την αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου. Μάλιστα, έφερε το παράδειγμα της Εσθονίας, όπου υπάρχει ήδη το σύστημα αυτό και έχει εξαίρετα αποτελέσματα, ενώ παρομοίασε την Ελλάδα με Ουγκάντα σχετικά με το ζήτημα. Όπως υπογράμμισε, την υψηλή εποπτεία του συστήματος θα την έχει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, «που θα μπορεί να είναι 24 ώρες online».

Ειδικότερα, με βάση την παρουσίαση που έγινε:

Δημιουργείται από την πρώτη μέρα διακυβέρνησης Μηχανισμός Υποστήριξης και Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου, με σκοπό τη συστηματική υποστήριξη και παρακολούθηση του έργου των υπουργείων και την έγκαιρη παρέμβαση για την εξασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής του.

Κύρια δομικά στοιχεία του είναι:

- Αναλυτικό πρόγραμμα με σαφείς στόχους, δράσεις και έργα.

- Κεντρική δομή υποστήριξης, παρακολούθησης και συντονισμού υπό την Προεδρία της Κυβέρνησης.

- Σύνδεσμος της Προεδρίας της Κυβέρνησης ανά υπουργείο για την υποστήριξη του κυβερνητικού έργου.

- Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης (“Μαζί”).

- Διαδικασία επικαιροποίησης σε ετήσια βάση από κάθε υπουργείο (το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους).

 

Το Πληροφοριακό σύστημα “Μαζί”:

- Το “Μαζί” αποτελεί το νέο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για τον συντονισμό του κυβερνητικού προγράμματος.

- Τροφοδοτείται με όλα τα έργα/ενέργειες που συνθέτουν το κυβερνητικό πρόγραμμα σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους και δράσεις.

- Προσδιορίζει τα κατά περίπτωση συναρμόδια υπουργεία, καθώς και τους συναρμόδιους φορείς.

- Ελέγχει τον προγραμματισμό κάθε δράσης με βάση το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα.

- Περιλαμβάνει τις εκθέσεις προόδου για την πορεία κάθε προγράμματος.

- Υποστηρίζει την επικαιροποίηση του προγράμματος με προσθήκη νέων έργων κατά τη διάρκεια της τετραετίας.

Σε ό,τι αφορά το νέο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, υιοθετείται, όπως επισημάνθηκε, μια νέα φιλοσοφία, η οποία προσδιορίζεται από τις εξής βασικές αρχές:

* Συνεχής επικοινωνία με τους υπουργούς και γενικούς γραμματείς για την υποστήριξη και τον συντονισμό των ενεργειών τους και την επίτευξη των στόχων του κυβερνητικού προγράμματος, μέσω ενιαίου μηχανισμού παρακολούθησης.

* Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης ως προς τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

* Χρήση δεικτών αποτελεσματικότητας και απτών αποτελεσμάτων στην κοινωνία και την οικονομία μέσω διεθνών μοντέλων.

* Επικοινωνία του έργου της κυβέρνησης και απόλυτη διαφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του πλάνου υλοποίησής του.

Οι κανόνες λειτουργίας επιτελικού σχήματος διακυβέρνησης:

- Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής από κάθε υπουργείο σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό.

- Νομοθετικός και κανονιστικός προγραμματισμός έτους, καθώς και ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων.

- Ετήσια απολογιστική έκθεση νομοθετικής παραγωγής.

- Σύνταξη νομοσχεδίων, κατόπιν εισήγησης αρμόδιων υπουργείων, στη Γ.Γ. Νομοθετικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

- Εκ των υστέρων ανάλυση επίπτωσης πολιτικών μετά την εφαρμογή τους.

Ειδικό κεφάλαιο αποτελεί η “Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων”, που περιλαμβάνει:

- Δραστικό περιορισμό στον αριθμό μετακλητών υπαλλήλων/συμβούλων.

- Απαγόρευση πρόσληψης συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού για τα μέλη της κυβέρνησης και τους υφυπουργούς.

- Απαγόρευση άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας για όλο το κυβερνητικό σχήμα, συμπεριλαμβανομένων και των γενικών και ειδικών γραμματέων.

- Απαγόρευση σύναψης οποιασδήποτε σύμβασης με το Δημόσιο για όλο το κυβερνητικό σχήμα, συμπεριλαμβανομένων και των γενικών και ειδικών γραμματέων, καθώς και για τους συζύγους και τα προστατευόμενα τέκνα τους.

 

Συγκροτείται η Προεδρία της Κυβέρνησης που έχει ως σκοπό:

- Την υποστήριξη του έργου των υπουργείων.

- Τον συντονισμό και την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου.

- Την υποστήριξη στο νομοπαρασκευαστικό έργο.

 

Ο συντονισμός των υπουργείων ομαδοποιείται σε ομοιογενείς δράσεις. Επικεφαλής είναι ο υφυπουργός Συντονισμού Κυβερνητικού Έργου, που επικοινωνεί με τις Γ.Γ. Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών, Γ.Γ. Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, Γ.Γ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Τα ομοειδή υπουργεία είναι: Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Υγείας.

Δεύτερη κατηγορία αποτελούν τα υπουργεία: Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Νησιωτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας, Τουρισμού-Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η επιτελική δομή Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης “Μαζί” περιλαμβάνει: Α' Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, Β' Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Διεύθυνση Αναλύσεων και Διαβούλευσης.

 

Η ΣΕΙΡΑ

Η ιεράρχηση των υπουργείων

Εντωμεταξύ, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ προχθές Τρίτη 9 Ιουλίου η απόφαση του νέου πρωθυπουργού που καθορίζει τη σειρά τάξης των υπουργείων. Η σειρά τάξης ακούγεται ίσως ένα τυπικό ζήτημα, ωστόσο έχει και τη δική του πολιτική αλλά και πρακτική σημασία, αφού σηματοδοτεί και την προτεραιότητα και σημασία ενδεχομένως που δίνονται στα χαρτοφυλάκια της κυβέρνησης. Ειδικότερα, οι κυβερνητικές προτεραιότητες ιεραρχήθηκαν στην αριθμ. Υ1 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β’ 2901/9.7.2019) ως εξής:

1) Υπουργείο Οικονομικών,

2) Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

3) Υπουργείο Εξωτερικών,

4) Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,

5) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,

6) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,

7) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

8) Υπουργείο Υγείας,

9) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

10) Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,

11) Υπουργείο Δικαιοσύνης,

12) Υπουργείο Εσωτερικών,

13) Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

14) Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,

15) Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

16) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

17) Υπουργείο Τουρισμού.

Σχόλια