Ελλάδα

«Πνίγεται» στα προβλήματα ο ελαιοκομικός τομέας

«Καράβι χωρίς πυξίδα» το ελαιόλαδο, σύμφωνα με την ΕΔΟΕ

«Καράβι χωρίς πυξίδα»... Αυτόν τον εύστοχο χαρακτηρισμό επέλεξε η διοίκηση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου για τον ελαιοκομικό τομέα στην Ελλάδα. Αναφέρει μάλιστα πως αυτό το «καράβι χωρίς πυξίδα κινείται στο πέλαγος σειράς διαρθρωτικών και άλλων προβλημάτων. Ένας τομέας εθνικού ενδιαφέροντος, ο οποίος απασχολεί 500.000 οικογένειες, συνεισφέρει 1 δισ. ευρώ ετησίως στο ΑΕΠ της χώρας, ενώ αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος και απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας σε πολλές περιοχές της χώρας».

Η ανακοίνωση εκδόθηκε ενόψει της κορυφαίας εκδήλωσης που διοργανώνει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου (ΕΔΟΕ) για την Τετάρτη 19 Ιουνίου, από τις 9 π.μ. έως τις 7:30 μ.μ., στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, στη λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, στην Αθήνα. Η ΕΔΟΕ καλεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από το σύνολο του ελαιοκομικού τομέα και να καταθέσουν τις προτάσεις τους, προκειμένου να συνδιαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την ελαιοκομία και το ελαιόλαδο.

Στην εν λόγω εκδήλωση θα συμμετάσχουν, μέσα από ανοιχτή πρόσκληση, ελαιοπαραγωγοί, ελαιοτριβείς, πυρηνελαιουργοί, τυποποιητές ελαιολάδου, έμποροι, εξαγωγείς, στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων, οργανισμών, δημόσιων υπηρεσιών και φορέων, εκπρόσωποι συνεταιριστικών και ιδιωτικών φορέων, σωματείων και οργανώσεων του τομέα, επιστήμονες, εστιάτορες, καταναλωτές και δημοσιογράφοι. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ παράλληλα η εκδήλωση θα μεταδίδεται μέσω live streaming, προκειμένου να την παρακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι στον τομέα σε όλη την Ελλάδα.

Να υπενθυμίσουμε ότι, μιλώντας στη “Νέα Κρήτη” για τη διοργάνωση αυτή, ο πρόεδρος της Οργάνωσης Μανόλης Γιαννούλης είχε επισημάνει την ανάγκη να σταματήσουν επιτέλους οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης να περιμένουν να καταστραφούν οι Ισπανοί συνάδελφοί τους για να έχουν οι ίδιοι καλύτερο εισόδημα. Και τους κάλεσε να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, δίνοντας μάχη για παραγωγή μεγάλης ποσότητας ελαιολάδου, αλλά και εξαιρετικής ποιότητας.

Ανάγκη για εθνική στρατηγική

Εξάλλου, στη χθεσινή σχετική ανακοίνωση της ΕΔΟΕ τονίζεται η ανάγκη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση µε συνέπεια και συνέχεια μιας εθνικής στρατηγικής, προκειμένου να προσαρμοστεί οργανωτικά και λειτουργικά ο τομέας του ελαιολάδου στις απαιτήσεις και τον σκληρό ανταγωνισμό που συνεπάγεται η παγκοσμιοποιημένη οικονομική δραστηριότητα και να διασφαλιστεί η προοπτική και το μέλλον όλων όσοι ασχολούνται µε το προϊόν και κυρίως των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων ελαιοπαραγωγών.

Η θεματολογία της εκδήλωσης στην Αθήνα θα καλύπτει όλους τους επιμέρους κλάδους του τομέα και όλες τις παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητές του, και ειδικότερα: Ελαιοκαλλιέργεια-Πρωτογενής παραγωγή, Ελαιοτριβείο-τυποποίηση, Διακίνηση και εμπορία χύμα ελαιολάδου, Ιχνηλασιμότητα, Ποιότητα & έλεγχοι, Εξαγωγές, Προβολή & Προώθηση, Έρευνα, Τεχνολογία, και Εκπαίδευση.

Προστασία και ανάδειξη ελαιολάδου

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εθνική στρατηγική για το ελληνικό ελαιόλαδο θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων και ενεργειών που θα στοχεύουν: α) Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αδυναμιών διαρθρωτικού κυρίως χαρακτήρα που εμφανίζει ο ελαιοκομικός τομέα της χώρας, β) στη βελτίωση, την προστασία και την ανάδειξη της ποιότητας του προϊόντος και την αξιοποίησή της ως συγκριτικού πλεονεκτήματος απέναντι στους ανταγωνιστές µας, γ) στην ύπαρξη διαφάνειας και νομιμότητας στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στο επίπεδο του τελικού καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων μαζικής εστίασης, και δ) στη διεύρυνση της παρουσίας και της ζήτησης του επώνυμου ελληνικού τυποποιημένου ελαιολάδου στις αγορές του εξωτερικού.

Ειδικότερα θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, θέματα όπως:

  1. i) θεσμοθέτηση μέτρων φορολογικού και εισοδηματικού χαρακτήρα και γενικότερα κινήτρων µε στόχο τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών σχημάτων σε όλα τα επίπεδα των επιμέρους κλάδων του ελαιολάδου,
  2. ii) συστηματική ενημέρωση και πληροφόρηση για ορθές πρακτικές και υφιστάμενες ρυθμίσεις για την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος,

iii) θεσμοθέτηση ενός αποτελεσματικού και ταυτόχρονα ευέλικτου θεσμικού πλαισίου για τη δακοκτονία, προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες της κάθε ελαιοπαραγωγικής περιοχής της χώρας,

  1. iv) λήψη μέτρων προστασίας και αξιοποίησης των υδάτινων πόρων στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας µε παρεμβάσεις επενδυτικού χαρακτήρα σε έργα υποδομών (φράγματα, αρδευτικά δίκτυα και συστήματα, κ.λπ),
  2. v) επιστημονικές έρευνες και μελέτες για τα διαθρεπτικά, φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού ελαιολάδου σε διαχρονική βάση, ανά ποικιλία ελαιοδέντρων και ελαιοκομική περιοχή της χώρας, για τη χάραξη εθνικών θέσεων για το προϊόν και τη λήψη μέτρων βελτίωσης αδυναμιών εξωγενούς χαρακτήρα,
  3. vi) δημιουργία σταθερού θεσμικού πλαισίου ίδρυσης (χωροταξικά), οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων στον ελαιοκομικό τομέα (ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια, πυρηνελαιουργεία, ραφιναρίες, κ.λπ.), που θα λαμβάνει υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος,

vii) διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων για τη διασφάλιση νομιμότητας και διαφάνειας στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στο επίπεδο του τελικού καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων μαζικής εστίασης, για την προστασία των επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα, των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και του Δημοσίου (φορολογικά έσοδα),

viii) επαναξιολόγηση των αναγνωρισμένων Προστατευόμενων Ονομασιών (ΠΟΠ και ΠΓΕ) για τα ελληνικά ελαιόλαδα, λαμβάνοντας υπόψη και το ισχύον ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο, µε στόχο ενδεχόμενες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν και να δώσουν ουσιαστικό περιεχόμενο από οικονομική άποψη στον εν λόγω θεσμό,

  1. ix) στήριξη και ενίσχυση της παραγωγής βιολογικών ελαιολάδων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτησή τους βαίνει συνεχώς αυξανόμενη στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού, εντός και εκτός Ε.Ε., και
  2. x) υλοποίηση προωθητικών ενεργειών µε στόχο τη διεύρυνση της γνωριμίας και την ανάδειξη της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου στο επίπεδο των διακινητών, των διαμορφωτών της κοινής γνώμης και του καταναλωτικού κοινού, στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού, προκειμένου να αυξηθεί η παρουσία και η ζήτηση του προϊόντος σε τυποποιημένη επώνυμη μορφή στην εν δυνάμει διεθνή αγορά που ξεπερνάει, πλέον, τους 700 χιλ. τόνους ετησίως.

Όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στον ελαιοκομικό τομέα, και μπορούν να συμβάλλουν στον διάλογο, προσκαλούνται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση και να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους. Όσοι βρίσκονται στην περιφέρεια θα μπορούν να παρακολουθήσουν τον διάλογο σε ζωντανή μετάδοση μέσω live streaming.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια