Ελλάδα

Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις: Ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν

Συνεχίζοντας τις ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο έκρινε τους υποστρατήγους, ταξιάρχους και συνταγματάρχες Όπλων

Συγκεκριμένα το ΑΣΣ έκρινε διατηρητέους 14 υποστρατήγους Όπλων και 97 ταξιάρχους Όπλων και ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 8 υποστρατήγους Όπλων, 12 ταξιάρχους Όπλων και 24 συνταγματάρχες Όπλων.

Περαιτέρω το ΑΣΣ έκρινε διατηρητέους 3 ταξιάρχους Όπλων εκτός οργανικών θέσεων, μη διατηρητέους 2 ταξιάρχους εκτός οργανικών θέσεων, 1 συνταγματάρχη εκτός οργανικών θέσεων και ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 2 συνταγματάρχες εκτός οργανικών θέσεων.

Εξάλλου το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο έκρινε διατηρητέους 33 ταξιάρχους, ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 12 ταξιάρχους και μη διατηρητέο 1 ταξίαρχο.

Στη συνέχεια συνήλθε το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) προκειμένου να προάγει στον βαθμό του υποπτεράρχου 8 ταξιάρχους προς πλήρωση κενών θέσεων ενώ 2 ταξίαρχοι κρίθηκαν διατηρητέοι.

Περαιτέρω το ΣΑΓΕ έκρινε στο Κοινό Νομικό Σώμα ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του 1 υποστράτηγο, προήγαγε στο βαθμό του υποστρατήγου προς πλήρωση κενής θέσης τον πρώτο από τους 2 διατηρητέους ταξιάρχους και έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του 1 ταξίαρχο. Τέλος το ΣΑΓΕ προήγαγε στον βαθμό του υποστρατήγου προς πλήρωση κενής θέσης 1 ταξίαρχο του Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών που κρίθηκε διατηρητέος.

 

Κρίσεις στην Πολεμική Αεροπορία

Το ΣΑΓΕ κατά την 7η Συνεδρίασή του, της Παρασκευής 1 Μαρτίου 2019, έκρινε ως ακολούθως :

  1. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Αθανάσιο Ντινόπουλο

(2) Ταξίαρχο (Ι) Νικηφόρο Πιτταρά

(3) Ταξίαρχο (Ι) Ιωάννη Γερόλυμο

(4) Ταξίαρχο (Ι) Δημήτριο Τσιρογιαννίδη

(5) Ταξίαρχο (Ι) Πέτρο Χατζήρη

(6) Ταξίαρχο (Μ) Γεώργιο Καραδήμα

(7) Ταξίαρχο (ΕΑ) Γεώργιο Βαγενά

(8) Ταξίαρχο (ΥΙ) Δημήτριο Χατζηγεωργίου

β. «Διατηρητέος στον αυτό βαθμό» τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Γεώργιο Φασούλα

(2) Ταξίαρχο (Ι) Παναγιώτη Δημόπουλο

  1. Στο Κοινό Νομικό Σώμα

Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου (ΝΟΜ) για πλήρωση κενής θέσεως, τον Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Σπυρίδωνα Γιαννακάκη.

  1. Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου (ΟΕ) για πλήρωση κενής θέσεως, τον Ταξίαρχο (ΟΕ) Ιωάννη Μάνο.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια