Ελλάδα

Ριζικές αλλαγές στην Εκπαίδευση φέρνει το νομοσχέδιο Γαβρόγλου

Τι λένε οι εκπαιδευτικοί

Το νέο εξεταστικό σύστημα θα βρίσκεται στην ατζέντα του επόμενου Υπουργικού Συμβουλίου, σε μια προσπάθεια να επιχειρηθούν αλλαγές με στόχο ένα καλύτερο δημόσιο σχολείο. Με τις αλλαγές αυτές, ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα γεννιέται, το οποίο διαφέρει σε σημαντικό βαθμό από το υφιστάμενο. Τι περιλαμβάνει η πρόταση του υπουργού Παιδείας;

Η πρώτη σημαντική αλλαγή εντοπίζεται στις εξετάσεις, οι οποίες είναι πλέον διπλές, ανά περιφέρεια ή νομό, για το νέο απολυτήριο, αλλά και πανελλαδικούς διαγωνισμούς στο σύστημα των δεσμών για τα μεσαία και υψηλής ζήτησης τμήματα. Εδώ διατυπώθηκαν σοβαρές ενστάσεις για το αν προφυλάσσεται ο αδιάβλητος χαρακτήρας της διαδικασίας, καθώς την επιλογή των θεμάτων για τις εξετάσεις του απολυτηρίου θα κάνει ομάδα εκπαιδευτικών ανά περιοχή, κάτι που ενέχει τον κίνδυνο μεροληπτικών συμπεριφορών. Είναι όμως έτσι;

Ο Μάνος Καζαντζάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Φροντιστών Νομού Ηρακλείου, απαντάει: «Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση παίζουμε με την τύχη και τον κόπο των παιδιών μας, που προσπαθούν να πετύχουν αυτά που ονειρεύονται. Υπάρχει ένα θέμα στο εθνικό απολυτήριο, το οποίο μετράει στο 10% της τελικής βαθμολογίας - κατά 60% θα βγαίνει ο βαθμός από τους προφορικούς. Γνωρίζουμε ότι από σχολείο σε σχολείο, και για λόγους διαφοράς επιπέδου και περιοχής, οι βαθμολογίες είναι άνισες. Επομένως, ίσως να υπάρχει ένα πρόβλημα στο επίπεδο αντικειμενικότητας. Στο επίπεδο της συνδιαλλαγής, θέλω να πιστεύω ότι δε θα υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα».

Συγκεκριμένα, για τις απολυτήριες αυτές εξετάσεις τα σχολεία θα χωριστούν ανά νομό ή περιφέρεια. Οι εξετάσεις θα γίνονται σε τέσσερα μαθήματα και τα θέματά τους θα προετοιμάζονται από ομάδα διδασκόντων όλων των σχολείων. Το τελικό διαγώνισμα δε θα προκύπτει ύστερα από κλήρωση ομάδας θεμάτων μέσα από ένα μεγαλύτερο πλήθος. Τα θέματα θα στέλνονται ηλεκτρονικά στους μαθητές των σχολείων της συγκεκριμένης ομάδας και η εξέταση θα είναι δίωρη. Τα γραπτά των μαθητών, αφού καλυφθούν τα ονόματα, θα βαθμολογούνται από καθηγητή άλλου σχολείου.


Μηχανογραφικό

Όσον αφορά το μηχανογραφικό, δεν αλλάζει το αίτημα του υπουργείου Παιδείας προς τους μαθητές της φετινής Β’ Λυκείου να δηλώσουν το καλοκαίρι τις 10 πρώτες προτιμήσεις τους, ώστε οι υπηρεσίες του να έχουν από νωρίς μια καταγραφή της ζήτησης ανά Ίδρυμα και να έχουν διαχωρίσει τις σχολές ανάλογα με το ενδιαφέρον.

Ωστόσο, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν μηχανογραφικό και τον επόμενο χρόνο, το οποίο θα είναι οριστικό.

Είναι άξιο αναφοράς πως το υπουργείο Παιδείας, με τις συγχωνεύσεις πανεπιστημίων και ΤΕΙ, δημιουργεί δεκάδες νέα τμήματα ανά τη χώρα, ώστε να τροφοδοτήσει το σχέδιό του για πολλά τμήματα στα οποία οι υποψήφιοί τους θα μπαίνουν μόνο με το απολυτήριό τους. Σε αυτό το πλαίσιο, θα υπάρξουν σχολές δύο κατηγοριών: η μία κατηγορία θα περιλαμβάνει σχολές που θα εισάγονται οι υποψήφιοι μέσω του βαθμού που θα συγκεντρώσουν, ενώ στη δεύτερη κατηγορία σχολών θα εισάγονται οι μαθητές μέσω του απολυτηρίου τους, αφού δε θα υπάρχει ζήτηση.

«Οι πρώτες από τις επιλογές των παιδιών της Β’ Λυκείου που θα κάνουν στο μηχανογραφικό τους θα είναι οι σχολές στις οποίες θα μπαίνουν κανονικά μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Φαντάζομαι πως θα είναι οι κεντρικές σχολές, ενώ σχολές δευτερεύουσες, που βρίσκονται σε απομονωμένα μέρη της Ελλάδας, θα είναι ό,τι περισσέψει. Θα είναι οι σχολές που χρειάζονται μόνο το απολυτήριο. Βέβαια, ήδη υπάρχει κάτι τέτοιο εάν δούμε τα μακρινά ΤΕΙ, όπου ουδέποτε καλύφθηκαν οι θέσεις», αναφέρει ο κ. Καζαντζάκης.

Η πρώτη σημαντική αλλαγή εντοπίζεται στις εξετάσεις, οι οποίες είναι πλέον διπλές, ανά περιφέρεια ή νομό, για το νέο απολυτήριο, αλλά και πανελλαδικούς διαγωνισμούς στο σύστημα των δεσμών για τα μεσαία και υψηλής ζήτησης τμήματα.

Αυτό, όμως, δε θα οδηγήσει σε υποβάθμιση του δημόσιου ελληνικού πανεπιστημίου, με δεδομένο ότι πλέον οι σχολές των ΤΕΙ μετουσιώνονται σε πανεπιστημιακά τμήματα;

Ο κ. Καζαντζάκης αναφέρει: «Σίγουρα θα υποβαθμιστεί εάν σκεφτούμε πως όλοι οι μαθητές θα μπουν μέσα, και αυτοί οι μαθητές πρέπει να τελειώσουν. Για να τελειώσουν αυτοί οι μαθητές, θα πρέπει σαφέστατα να υποβαθμιστεί το επίπεδο σπουδών, ώστε τα παιδιά να τα καταφέρουν. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει μια κεντρική γραμμή από το υπουργείο να μη συμβαίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει σοβαρό θέμα στο κομμάτι της συσσώρευσης μαθητών σε όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα και τι είδους πτυχία θα παίρνουν, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα από 8.000 έως 19.000 μόρια».

Τι συμβαίνει όμως με τις ομάδες προσανατολισμού;

Στις πανελλαδικές εξετάσεις οι ομάδες προσανατολισμού γίνονται τέσσερις (Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών, Υγείας και Οικονομίας και Πληροφορικής), οι συντελεστές βαρύτητας καταργούνται και όλα τα μαθήματα έχουν την ίδια βαρύτητα. Όπως είναι γνωστό, καταργούνται τα Λατινικά από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της συγκεκριμένης επιστημονικής περιοχής και αντικαθίστανται από την Κοινωνιολογία, για την οποία ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη έτοιμο σχολικό εγχειρίδιο.

Η Νεοελληνική Γλώσσα και η Νεοελληνική Λογοτεχνία ενοποιούνται στο μάθημα “Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία”, κοινό για όλους τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Προβλέπονται 6 ώρες διδασκαλίας για τη Νεοελληνική Γλώσσα, 1 ώρα διδασκαλίας για τα Θρησκευτικά, 2 ώρες για τη Φυσική Αγωγή και παράλληλα 2 ώρες ειδικά μαθήματα επιλογής - Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο - και 6 ώρες διδασκαλία ανά ομάδα στα μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία (για την Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά (για τη Θετικών Σπουδών), Φυσική, Χημεία, Βιολογία (για τη Σπουδών Υγείας) και Μαθηματικά, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον και Οικονομία (για τη Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Στο συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα δίνεται προτεραιότητα στις κατευθύνσεις σπουδών, ενώ τα μέχρι πρότινος μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δίνουν μια σφαιρική γνώση σε όλους τους μαθητές, υποβαθμίζονται.

«Μετατρέπουν τη Γ’ Λυκείου σε ένα μεγάλο φροντιστήριο»

Ο κ. Καζαντζάκης σχολίασε το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα σημειώνοντας ότι «σε αντίθεση με τους αρχικούς σχεδιασμούς του υπουργείου, που μιλούσαν για γενική εκπαίδευση, τα παιδιά να βγαίνουν μορφωμένα και να μην υπάρχει ένα εξεταστικo-κεντρικό σύστημα, ουσιαστικά μετατρέπεται η Γ’ Λυκείου σε ένα μεγάλο φροντιστήριο με 4 μαθήματα επί 6 ώρες.

Ουσιαστικά μιλάμε για μια κατάσταση όπου το σχολείο ανταγωνίζεται το φροντιστήριο. Είναι μια υπερβολική κατάσταση και πρέπει να αναμένουν οι μαθητές πως υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να έχουμε αύξηση της ύλης, αφού τα τετράωρα μαθήματα γίνονται εξάωρα».

Τέλος, ο κ. Καζαντζάκης απάντησε σχετικά με το εάν είναι αισιόδοξος ή απαισιόδοξος με το νέο εκπαιδευτικό τοπίο όπως γεννιέται, λέγοντας: «Είμαι περίεργος σχετικά με το πώς θα εξελιχθούν κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι κάποια πράγματα δε γίνεται να λειτουργήσουν, όπως στις σχολές ελεύθερης πρόσβασης. Πιστεύω ότι θα αυτοαναιρεθούν ή θα αναιρεθούν εκ των προτέρων. Είναι δύσκολο έως απίθανο να ισχύσει κάτι τέτοιο. Θέλω να είμαι αισιόδοξος γιατί μιλάμε για νέα άτομα που περιμένουμε να αλλάξουν τη χώρα, οπότε πιστεύω ότι οι μαθητές που πιστεύουν στους εαυτούς τους και προσπαθούν, με οποιοδήποτε σύστημα κι αν είναι, θα πετύχουν αυτό που θέλουν. Ελπίζω κάποια στιγμή να σοβαρευτούν οι πολιτικοί μας και να καταφέρουν να δημιουργήσουν ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας και όχι στις ανάγκες του κάθε κόμματος».

Σχόλια