Ελλάδα

Συμφωνία των Πρεσπών: Την Πέμπτη η ψηφοφορία

Ραγδαίες οι πολιτικές εξελίξεις

Ο κύβος ερρίφθη καθώς ορίστηκε η ημερομηνία για την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών. Την Πέμπτη ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής η Συμφωνία των Πρεσπών, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης των Προέδρων

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα και αύριο ενώ την Τετάρτη θα ξεκινήσει η συζήτηση στην Ολομέλεια. Η επιτροπή σύμφωνα με το cnn.gr συνεδριάζει στις 17:00 μ.μ. και να θέσει επί τάπητος το σχέδιο νόμου για τη Συμφωνία των Πρεσπών. 

Με απόφαση του Νίκου Βούτση, ο κ. Δανέλλης τοποθετείταιστην Επιτροπή με βάση το άρθρο 31 παρ. 3 και 5 του Κανονισμού της Βουλής σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ.5 του Κανονισμού. 

Το άρθρο 31 παρ. 3 και 5 του Κανονισμού της Βουλής ορίζει ότι «ο πρόεδρoς της Boυλής συγκρoτεί τις επιτρoπές, ανάλoγα με τη δύναμη των Koινoβoυλευτικών Oμάδων και των ανεξαρτήτων, με ανάλoγη εφαρμoγή των διατάξεων τoυ άρθρoυ 29 παρ. 5 τoυ Kανoνισμoύ» και ότι «για να εξασφαλίζεται η συμμετoχή όλων των βoυλευτών και να διατηρείται η κατ' αναλoγία εκπρoσώπηση όλων των Koινoβoυλευτικών Oμάδων στις επιτρoπές μπoρεί να αυξoμειώνεται o αριθμός των μελών κάθε επιτρoπής με απόφαση τoυ πρoέδρoυ της Boυλής, χωρίς να θίγεται, σε κάθε επιτροπή, η απόλυτη πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή».

Ο κ. Καμμένος θα μετέχει στη συνεδρίαση σε αντικατάσταση του κ. Κατσίκη, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του Κανονισμού της Βουλής που ορίζει ότι:«Tα μέλη των διαρκών επιτρoπών πoυ παραιτoύνται από αυτές αντικαθίστανται από άλλoυς βoυλευτές της ίδιας Koινoβoυλευτικής Oμάδας.

Tα μέλη των διαρκών επιτρoπών πoυ απoυσιάζoυν ή κωλύoνται για oπoιoνδήπoτε λόγo να ασκήσoυν τα καθήκoντά τoυς αναπληρώνoνται από άλλoυς βoυλευτές της ίδιας Koινoβoυλευτικής Oμάδας.

Tις αντικαταστάσεις και τις αναπληρώσεις των μελών των διαρκών επιτρoπών ενεργεί o πρόεδρoς της Boυλής με απoφάσεις πoυ εκδίδει ύστερα από πρόταση τoυ πρoέδρoυ της oικείας Koινoβoυλευτικής Oμάδας ή τoυ εξoυσιoδoτημένoυ αναπληρωτή τoυ».

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια