Ελλάδα

ΙΤΕ και ΣΒΘΚΕ «ένωσαν» τις δυνάμεις τους

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Δικτύου ΠΡΑΞΗ του ΙΤΕ και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος

Σε συμφωνία συνεργασίας προχώρησαν το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ).

Σκοπός της συνεργασίας είναι η ενίσχυση της καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των περιοχών της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδος.

Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ του Διευθυντή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, Παναγιώτη Καρνιούρα, και της Προέδρου του ΔΣ του ΣΒΘΚΕ, Ελένης Κολιοπούλου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι δύο φορείς λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική βιομηχανική και επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής, την ανάγκη διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, καθώς και τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαΐκές πρωτοβουλίες για την έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διαρθρωτική πολιτική, δεσμεύονται να συνεργαστούν μέσω μιας σειράς δράσεων και υπηρεσιών όπως η υλοποίηση ενημερωτικών ή εκπαιδευτικών ημερίδων, η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων διμερών συναντήσεων, η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας, η συμβουλευτική υποστήριξη αναφορικά με την αξιοποίηση σχετικών χρηματοδοτικών εργαλείων και η δικτύωση ελληνικών ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Σχόλια