Ελλάδα

Επίδομα ΟΠΕΚΑ και όχι σύνταξη για όσους χρωστούν στον ΟΓΑ

Επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ και μάλιστα… υπό προϋποθέσεις για όσους χρωστούν πάνω από 4.000 ευρώ στον ΟΓΑ

Επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ, ύψους 360 ευρώ, και όχι σύνταξη θα λαμβάνουν όλοι όσοι χρωστούν πάνω από 4.000 ευρώ στον ΟΓΑ.

Κανονικά θα συνταξιοδοτούνται οι αγρότες που χρωστούν πάνω από 4.000 ευρώ στον ΟΓΑ, σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

Σε περίπτωση, δε, που οι εν λόγω αγρότες έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση, δεν τη χάνουν, παρά μόνο στις περιπτώσεις:

  • Μη καταβολής δόσεων ή μερικής καταβολής δόσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στη ρύθμιση, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις δόσεις.
  • Παράλειψης του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας και Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις εντός τριών μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
  • Παράλειψης του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δημόσιο και υπέρ τρίτων που εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2017, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Όμως, εάν τα χρέη προς τον ΟΓΑ ξεπερνούν τα 4.000 ευρώ υπάρχει η δυνατότητα ο αγρότης να λάβει – μέχρι να αποπληρώσει το χρέος του – το Επίδομα Ανασφάλιστου Υπερήλικα από τον ΟΠΕΚΑ.

Το ύψος του ανέρχεται σε 360 ευρώ και χορηγείται μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Ηλικία 67 ετών.
  2. Διαμονή νόμιμη και μόνιμη στην Ελλάδα 15 συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης (τουλάχιστον 35 πλήρη έτη διαμονής συνολικά για το πλήρες ποσό).
  3. Ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 4.320 ευρώ ή οικογενειακό έως 8.640 ευρώ.
  4. Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη μεγαλύτερη από 360 ευρώ.

Πηγή: ypaithros.gr

Σχόλια