Ελλάδα

Ετήσια Γενική Συνέλευση και εκλογές για την Παγκρήτια Ένωση

Σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη της η Παγκρήτια Ένωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως κ. Γεώργιος Στυλ. Μαριδάκης, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του ισχύοντος καταστατικού της, καλεί τα μέλη της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Κρητικής Εστίας Στράβωνος 12 Παγκράτι την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 11 Νοεμβρίου, στην ίδια αίθουσα και την ίδια ώρα, χωρίς ειδική πρόσκληση - ανακοίνωση με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και θα βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη από τα ταμειακά τακτοποιημένα και αν παρευρεθούν.

 

Θέματα Ημερήσιας διάταξης:

  1. Απολογισμός Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.
  2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού για το έτος 2018.
  3. Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2019.
  4. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής.
  5. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
  6. Εκλογή γενικού συντονιστή των εκλογών της 18ης Νοεμβρίου 2018 και των μελών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ως και των Εφορευτικών Επιτροπών των επί μέρους εκλογικών τμημάτων.

Σχόλια