Ελλάδα

ΣτΕ: «Πράσινο φως» για τη φορολόγηση της Εκκλησίας

Θα φορολογούνται τα ενοίκια από τα 164 ακίνητα που λαμβάνει η Εκκλησία της Ελλάδος;

Θετικό στη φορολόγηση των ενοικίων που λαμβάνει η Εκκλησία της Ελλάδος από τα αστικά ακίνητα, διαφαίνεται το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Με 3 αποφάσεις του, το ΣτΕ σημείωσε ότι ορθώς, η Εκκλησία κατέβαλε την τριετία 2011 -2013 φόρο ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το eleftherostypos.gr, η Εκκλησία της Ελλάδος είχε προσφύγει στο ΣτΕ και ζητούσε να ανακαλέσει μερικώς, λόγω πλάνης, ο προϊστάμενος της Α΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των ετών 2011-2013 (διαχειριστικά έτη 2010-2012), οι οποίες την υποχρέωναν να καταβάλλει συνολικό φόρο ύψους 18 εκατ. ευρώ περίπου.

Το ΣτΕ έκρινε ότι η απαλλαγή από το φόρο που προβλεπόταν για τα νομικά πρόσωπα από το 1952 με Νομοθετικό διάταγμα καταργήθηκε το 1971.

Έκτοτε, σύμφωνα με το ΣτΕ, η Εκκλησία της Ελλάδος ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μη κερδοσκοπικού σκοπού, κατά τα άρθρα 99, 101 και 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) υπόκειται σε φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματα από τα παραχωρηθείσα σ΄ αυτήν δυνάμει της σύμβασης του 1952 αστικά ακίνητα, τα οποία συνολικά είναι 164.

Μάλιστα οι ρυθμίσεις του νόμου του 2010 για την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα δεν επέφεραν αλλαγή στις ήδη υφιστάμενες υποχρεώσεις για τα συγκεκριμένα ακίνητα της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σχόλια