Ελλάδα

Αλλαγή θητείας στο Προεδρείο Δ.Σ. του ΣΕΕΠΕ

Στις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν - κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος - εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε Σώμα, με εναλλαγή του Προεδρείου ανά εξάμηνο και με την κατωτέρω σύνθεση:

Α. Για την χρονική περίοδο από 01.02.2018 μέχρι 31.07.2018

Πρόεδρος: κ. Βασίλης Σεραφειμάκης της AVINOIL AE

Αντιπρόεδρος: κ. Ρομπέρτο Καραχάννας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Μέλη Εταιρίες: ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ

ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ

LPC AE

REVOIL AE

Β. Για την χρονική περίοδο από 01.08.2018 μέχρι 31.01.2019

Πρόεδρος: κ. Ρομπέρτο Καραχάννας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Αντιπρόεδρος: κ. Βασίλης Σεραφειμάκης της AVINOIL AE

Σχόλια